Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska försvarsfonden tar fram nya alleuropeiska forskningsprojekt

Bryssel den 16 februari 2018

Europeiska försvarsfonden fortsätter att ta fram nya EU-finansierade forskningsprojekt på försvarsområdet Fonden startades i juni 2017 av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som en katalysator för att skapa en stark försvarsindustri i EU. Fonden ökar försvarskapaciteten och bygger nya partnerskap över gränserna.

– Den europeiska försvarsindustrin är viktig för att öka samarbetet mellan försvarsföretagen och den militära organisationen i Europeiska unionen och för att garantera EU:s strategiska oberoende. De alleuropeiska gemensamma försvarsforskningsprojekt som stöds av fonden ska säkerställa EU:s tekniska ledarskap, lägga grunden till den framtida försvarskapaciteten och stödja en mer innovativ och konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri, säger EU:s kommissionär för den inre marknaden Elżbieta Bieńkowska.

Projektet Ocean2020 stöder verksamhet som rör sjöövervakning och sjöfartsförbud och kommer därför att integrera drönare och obemannade ubåtar i flottoperationer. Den kunskap som tas fram kommer att kombineras med konventionella system som tillsammans ska ge en heltäckande bild av situationsutvecklingen för militära befälhavare.

Projektet kommer att drivas av ett konsortium som leds av Leonardo S.p.A och består av 42 partner från 15 EU-länder. Det får ett bidrag på ca 35 miljoner euro. Under 2019 kommer två praktiska demonstrationen att genomföras inom projektet – en i Östersjön under ledning av den svenska flottan och en i Medelhavet under ledning av den italienska flottan.

Tre andra projekt för att förbättra soldaternas utrustning har beviljats bidrag på omkring 1–3 miljoner euro:

  • ACAMSII för att utveckla adaptivt kamouflage som skyddar soldater mot sensorer på flera olika våglängdsområden.
  • Gossra för att förbättra kompatibiliteten mellan komplexa systemelement (t.ex. sensorer eller digitalglasögon) som bärs av soldater.
  • Vestlife för att utveckla ultralätta skyddsdräkter för avsuttna soldater.

Bidragsavtalen för dessa projekt kommer att undertecknas under de kommande veckorna. 

Dagens tillkännagivande om stöd till de här forskningsprojekten sammanfaller med invigningen av den årliga säkerhetskonferensen i München, där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterar fler sätt att främja ett starkare EU inom säkerhet och försvar. Ordföranden åtföljs av förste vice ordföranden Frans Timmermans, och kommissionärerna Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska och Julian King.

Bakgrund

Genom Europeiska försvarsfondens forskningsdel kommer 90 miljoner euro att avsättas till bidrag till försvarsforskning som helt och direkt finansieras genom EU-budgeten (2017–2019). De projekt som ska finansieras valdes ut efter den första ansökningsomgången för försvarsforskningsprojekt under 2017. I december 2017 undertecknades det första bidragsavtalet med PYTHIA-konsortiet. Detta projekt syftar till att identifiera huvuddragen i den snabba utvecklingen av innovativ försvarsteknik.

 Kommissionen kommer också snart att anta ett arbetsprogram för försvarsforskning för 2018 och uppmana Europeiska försvarsbyrån att utlysa nya ansökningsomgångar för försvarsforskningsprojekt under året. Dessa ansökningsomgångar kommer att inriktas på elektronisk konstruktionsteknik för försvarstillämpningar och en europeisk lasereffektor med hög effekt. Avtalen om bidrag till dessa forskningsprojekt kommer att undertecknas i slutet av 2018.

Som aviserades i juni 2017 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag för att efter 2020 inrätta en europeisk försvarsfond som tilldelas 1,5 miljarder euro per år för att stödja försvarskapaciteten. Av dessa medel kommer en beräknad årlig budget på 500 miljoner euro att avsättas till försvarsforskning, vilket gör EU till en av de största investerarna i försvarsforskning i Europa.

Läs mer om projekten

Ocean 2020: Projektet syftar till att förbättra situationsmedvetenheten i maritim miljö med hjälp av bemannade och obemannade system och bygger en helhetsbild på grundval av många olika typer av underlag. Försvarsministerierna i Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien deltar. Från näringslivet deltar Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri och Qinetiq. Forskningscentrum som deltar är bl.a. Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) och Istituto Affari Internazionali (IAI) i Italien.

ACAMSII: I detta projekt kommer man att utveckla adaptivt kamouflage som skyddar soldater mot sensorer på flera olika våglängdsområden. Partner från Frankrike, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Portugal och Sverige deltar. De företag som deltar är företag inom textilbranschen och företag som arbetar med systemanpassning inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin: CITEVE, Damel och Safran. Forskningscentrumen är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer och Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: Detta projekt inriktas på att se till att komplexa systemelement som bärs av soldater fungerar tillsammans. Soldaterna utrustas med en rad anordningar som ska kunna fungera tillsammans. Projektet syftar till att utforma en metod för att ange hur olika komponenter interagerar, vilket gör det mycket lättare att utveckla nya anordningar som kan fungera tillsammans med befintlig utrustning. Partner från Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Sverige kommer att driva projektet. De företag som medverkar är Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart och Saab. Småföretagen Tekever och iTTi samt forskningsinstitutet Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) deltar också.

Vestlife: Målet med detta projekt är att utforma skyddskläder för soldater. Här kommer man att arbeta med att utforma kläder som är effektiva för försvarsändamål, men samtidigt lätta, mer flexibla och bekväma. Partner från Finland, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien deltar tillsammans med företagen CITEVE och FY-composites, forskningsinstituten AITEX och TECNALIA. De två småföretagen BRAPA och Petroceramics deltar också i projektet.

IP/18/763

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar