Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees defensiefonds levert nieuwe pan-Europese onderzoeksprojecten op

Brussel, 16 februari 2018

Het Europees defensiefonds levert opnieuw een reeks door de EU gefinancierde defensieonderzoeksprojecten op. Het Fonds, waartoe Commissievoorzitter Juncker in juni 2017 de aanzet heeft gegeven, werkt als een katalysator om een sterke Europese defensie-industrie te scheppen. Het stimuleert de defensiecapaciteit en bouwt nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen op.

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, verklaarde: "Het Europees defensiefonds is van essentieel belang om te zorgen voor meer samenwerking tussen de defensieondernemingen en de krijgsmacht in de Europese Unie en om de strategische autonomie van Europa te waarborgen. De pan-Europese gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van defensie die door het fonds worden gefinancierd, zijn bedoeld om het technologisch leiderschap van Europa te garanderen, de basis voor de toekomstige defensiecapaciteit te leggen en een meer innovatieve en concurrerende Europese defensie-industrie te ondersteunen."

Het project Ocean2020 ondersteunt maritieme bewakingsmissies en interventies op zee en zal daartoe drones en onbemande onderzeeërs in de activiteiten van de vloten integreren. De verkregen informatie zal worden gecombineerd met conventionele systemen om een volledig beeld van veranderende situaties te vormen ten behoeve van de militaire bevelhebbers.

Het project zal worden uitgevoerd door een consortium onder leiding van Leonardo S.p.A, waaraan 42 partners uit 15 EU-landen deelnemen. Er wordt een subsidie van ongeveer 35 miljoen EUR aan toegekend. In het kader van het project zullen in 2019 twee concrete demonstraties worden georganiseerd — één in het Baltisch gebied onder leiding van de Zweedse marine, en één in het Middellandse Zeegebied onder leiding van de Italiaanse marine.

Drie andere projecten die bedoeld zijn om de uitrusting van militairen te verbeteren, kregen elk een subsidie tussen 1 en 3 miljoen EUR toegekend:

  • ACAMSII is een ontwikkelingsproject voor adaptieve camouflage, die militairen beschermt tegen sensoren die in verschillende golflengtebereiken functioneren.
  • Gossra moet zorgen voor een betere onderlinge compatibiliteit van complexe systeemelementen (bv. sensoren of digitale brillen) die door militairen worden gedragen.
  • Vestlife beoogt de ontwikkeling van ultralichte kogelvrije kleding voor te voet optredende militairen.

De subsidieovereenkomsten voor deze projecten zullen in de loop van de komende weken worden ondertekend. 

De aankondiging van vandaag van de ondersteuning van deze defensieonderzoeksprojecten valt samen met de openingsdag van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, waar commissievoorzitter Juncker verdere stappen presenteert om een sterker Europa op veiligheids- en defensiegebied te bevorderen. De voorzitter wordt vergezeld door vicevoorzitter Frans Timmermans, en de commissarissen Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska en Julian King.

Achtergrond

In het kader van de onderzoeken voor het Europees defensiefonds zal 90 miljoen EUR worden uitgetrokken voor onderzoek op defensiegebied dat volledig en rechtstreeks wordt gefinancierd uit de EU-begroting (2017-2019). De te financieren projecten zijn geselecteerd overeenkomstig de eerste oproep tot indiening van voorstellen voor defensieonderzoek in 2017. In december 2017 is de eerste subsidieovereenkomst ondertekend met het PYTHIA consortium. Dit project is gericht op de inventarisatie van de belangrijkste trends in de snel evoluerende wereld van innovatieve defensietechnologieën.

 Voorts zal de Commissie binnenkort haar goedkeuring hechten aan het werkprogramma voor 2018 inzake defensieonderzoek en verzoekt zij het Europees Defensieagentschap om de nieuwe oproepen tot indiening van voorstellen voor defensieonderzoek voor dit jaar te doen. Deze oproepen zullen zijn toegespitst op elektronische ontwerptechnologieën voor defensietoepassingen en een Europese lasereffector met een hoog vermogen. Deze volgende reeks onderzoekssubsidies voor defensie zal eind 2018 worden ondertekend.

Zoals in juni 2017 is aangekondigd, zal de Commissie een voorstel doen om na 2020 een Europees Defensiefonds voor een bedrag van 1,5 miljard EUR per jaar op te richten om de defensiecapaciteit te ondersteunen, waarvan naar schatting 500 miljoen EUR per jaar zal worden uitgetrokken voor onderzoek op defensiegebied, waardoor de EU een van de grootste investeerders in defensieonderzoek in Europa wordt.

Meer informatie over de projecten

Ocean 2020: dit project is gericht op een beter inzicht in de situatie in een maritieme omgeving door gebruikmaking van bemande en onbemande systemen en om een compleet beeld te scheppen op basis van verschillende inputs. Bij het project zijn de ministeries van Defensie van Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden betrokken. De partners uit het bedrijfsleven zijn: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri en Qinetiq. De betrokken onderzoekscentra zijn Fraunhofer, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), het Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) en het Italiaanse Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: dit project is gericht op de ontwikkeling van adaptieve camouflage voor militairen die hen beschermt tegen sensoren die in verschillende golflengtebereiken functioneren. Er zijn partners uit Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Portugal en Zweden bij betrokken. De deelnemende ondernemingen zijn actief in de textielsector, de lucht- en ruimtevaartsector en in de integratie van defensiesystemen: CITEVE, Damel en Safran. De betrokken onderzoekscentra zijn het Zweedse Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer, en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: dit project moet ervoor zorgen dat door militairen gedragen complexe systeemelementen op elkaar zijn afgestemd. Militairen zijn uitgerust met een reeks hulpmiddelen die samen moeten functioneren. Het project moet een methode ontwikkelen om te specificeren hoe de elementen contact met elkaar maken, waardoor het veel gemakkelijker wordt om nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen die samen met de bestaande uitrusting kunnen functioneren. Dit project wordt uitgevoerd door partners uit Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en Zweden. De betrokken ondernemingen zijn Rheinmetall, Indra, GMV Aerospace and Defence, Leonardo, Larimart en Saab; de kmo's Tekever en iTTi, en het betrokken onderzoeksinstituut is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: het doel van dit project is beschermende kleding voor militairen te ontwikkelen. Het gaat om kleding die doeltreffend is voor defensiedoeleinden, maar tegelijkertijd lichter, flexibeler en comfortabeler. Er word samengewerkt door partners uit Finland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje, samen met de ondernemingen CITEVE en FY-composites en de onderzoeksinstellingen AITEX en TECNALIA. Aan het project nemen ook twee kmo's deel, namelijk BRAPA en Petroceramics.

IP/18/763

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar