Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos gynybos fondas įgyvendina naujus europinius mokslinių tyrimų projektus

Briuselis, 2018 m. vasario 16 d.

Europos gynybos fondas toliau įgyvendina naujus ES finansuojamus gynybos srities mokslinių tyrimų projektus. Fondas, apie kurį Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė 2017 m. birželio mėn., yra stiprios ES gynybos pramonės sukūrimo garantas. Jis padeda didinti gynybos pajėgumus ir kurti naujas tarpvalstybines partnerystes.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Europos gynybos fondas yra būtinas, jei norime, kad Europos Sąjungos gynybos bendrovės ir karinės pajėgos aktyviau bendradarbiautų ir kad būtų užtikrinta Europos strateginė autonomija. Fondo remiamais europiniais mokslinių tyrimų projektais siekiama užtikrinti Europos lyderystę technologijų srityje, kloti pagrindą būsimiems mūsų gynybos pajėgumams ir remti novatoriškesnę ir konkurencingesnę Europos gynybos pramonę.“

Projektu „Ocean2020“ remiamas jūrų stebėjimas ir specialios operacijos jūroje, o jį įgyvendinant bus naudojamasi dronais ir bepiločiais povandeniniais laivais. Sukauptą informaciją derinant su įprastinių sistemų informacija bus siekiama padėti karybos ekspertams susidaryti išsamų vaizdą apie padėtį.

Projektą įgyvendins „Leonardo S.p.A“ vadovaujamas konsorciumas, subursiantis 42 partnerius iš 15 ES šalių. Jam bus skirta maždaug 35 mln. EUR dotacija. 2019 m. pagal projektą bus surengti du parodomieji veiksmai: Baltijos jūroje vadovaujant Švedijos laivynui ir Viduržemio jūroje vadovaujant Italijos laivynui.

Dar trims toliau nurodytiems projektams, kuriais siekiama patobulinti karių įrangą, skirta po 1–3 mln. EUR.

  • Įgyvendinant projektą ACAMSII bus sukurta karinė maskuotė, apsaugosianti karius nuo įvairaus ilgio bangų diapazono sensorių.
  • Gossra padės pagerinti kariams skirtų sudėtingų sisteminių elementų (pavyzdžiui, sensorių ar karinių skaitmeninių žiūronų) suderinamumą.
  • Projektu Vestlife bus siekiama sukurti itin lengvą apsaugą kariams be kovos įrangos.

Susitarimai dėl dotacijų šiems projektams bus pasirašyti artimiausiomis savaitėmis. 

Šiandieninis pranešimas apie minėtų gynybos mokslinių tyrimų rėmimą sutampa su pirmąja kasmetinės Miuncheno saugumo konferencijos diena. Šioje konferencijoje Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris pristatys tolesnius veiksmus, kuriais bus siekiama remti Europos saugumą ir gynybą. Konferencijoje taip pat dalyvaus Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas, Komisijos nariai Johannesas Hahnas, Elżbieta Bieńkowska, ir Julianas Kingas.

Pagrindiniai faktai

Pagal Europos gynybos fondo mokslinių tyrimų programą gynybos srities moksliniams tyrimams visapusiškai ir tiesiogiai finansuoti iš 2017–2019 m. ES biudžeto bus skirta 90 mln. EUR. Finansuotini projektai buvo atrinkti 2017 m. paskelbus kvietimą teikti gynybos mokslinių tyrimų pasiūlymus. Pirmasis susitarimas dėl dotacijos buvo pasirašytas 2017 m. gruodžio mėn. su konsorciumu PYTHIA. Projektu siekiama nustatyti sparčiai besivystančias novatoriškų gynybos technologijų pagrindines tendencijas.

 Be to, Komisija netrukus priims 2018 m. gynybos mokslinių tyrimų darbo programą ir paragins Europos gynybos agentūrą skelbti naują kvietimą teikti šių metų gynybos mokslinių tyrimų pasiūlymus. Daugiausia dėmesio kvietime teikti pasiūlymus bus skiriama elektroninėms projektavimo technologijoms gynybos taikomosiose programose ir Europos didelės galios lazerio efektoriui. Tolesnės gynybos mokslinių tyrimų dotacijos bus skirtos iki 2018 m. pabaigos.

Kaip paskelbta 2017 m. birželio mėn., Komisija pateiks pasiūlymą, pagal kurį Europos gynybos fondo gynybos pajėgumams didinti po 2020 m. turėtų būti skiriama 1,5 mlrd. EUR per metus. Iš jų gynybos moksliniams tyrimams planuojama skirti 500 mln. EUR per metus, taigi ES bus viena didžiausių Europos investuotojų į šios srities mokslinius tyrimus.

Daugiau informacijos apie projektus

Projektu „Ocean 2020“ siekiama didinti informuotumą apie jūrų aplinką naudojantis pilotuojamosiomis ir nepilotuojamosiomis sistemomis ir padėti susidaryti išsamų vaizdą remiantis pačiais įvairiausiais duomenimis. Projekte dalyvauja Estijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos. Pramonės partneriai yra „Indra“, „Safran“, „Saab“, „MBDA“, „PGZ/CTM Hensoldt“, „Intracom-IDE“, „Fincantieri“ ir „Qinetiq“. Tarp projekte dalyvaujančių mokslinių tyrimų centrų – „Fraunhofer“, „Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek“ (TNO), „Centre for Maritime Research and Experimentation“ (CMRE NATO) ir Italijos „Istituto Affari Internazionali“ (IAI).

Įgyvendinant projektą ACAMSII bus sukurta kariams skirta maskuotė, apsaugosianti nuo įvairaus ilgio bangų diapazono sensorių. Šiame projekte dalyvauja partneriai iš Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Švedijos. Dalyvaujančios bendrovės – CITEVE, „Damel“ ir „Safran“ – atstovauja tekstilės, orlaivių ir erdvėlaivių pramonei ir gynybos sistemos integratorių sektoriams. Dalyvaujantys mokslinių tyrimų centrai – Švedijos „Totalförsvarets forskningsinstitut“ (FOI), „Fraunhofer“ ir „Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek“ (TNO).

Projektu GOSSRA siekiama užtikrinti, kad sudėtingi karių šarvuotės sisteminiai elementai būtų suderinti tarpusavyje. Kariai turi naudotis pačiais įvairiausiais prietaisais, kurie turi veikti drauge. Projektu siekiama parengti metodiką, padėsiančią nustatyti, kaip tie elementai siejami tarpusavyje, todėl bus lengviau kurti naujus prietaisus, kuriuos bus galima naudoti drauge su turima įranga. Projekte dalyvaus partneriai iš Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Švedijos. Tarp jų – tokios bendrovės kaip „Rheinmetall“, „Indra“, „GMV aerospace and defence“, „Leonardo“, „Larimart“ ir „Saab“; MVĮ „Tekever“ ir „iTTi“, taip pat mokslinių tyrimų institutas „Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek“ (TNO).

Projekto „Vestlife“ tikslas – sukurti apsauginę aprangą kariams. Bus siekiama sukurti tokius drabužius, kurie tiktų karybai, tačiau drauge būtų lengvesni, lankstesni ir patogesni. Projekte dalyvauja partneriai iš Suomijos, Italijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Ispanijos, bendrovės CITEVE ir „FY-composites“, mokslinių tyrimų institutai AITEX ir TECNALIA. Be to, į projektą įsitraukė ir dvi MVĮ – BRAPA ir „Petroceramics“.

IP/18/763

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar