Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan puolustusrahasto tukee uusia yleiseurooppalaisia tutkimushankkeita

Bryssel 16. helmikuuta 2018

Euroopan puolustusrahaston tuella toteutetaan jälleen uusia EU-rahoitteisia puolustusalan tutkimushankkeita. Tämä puheenjohtaja Junckerin kesäkuussa 2017 perustama rahasto toimii katalysaattorina vahvan puolustusteollisuuden luomiselle EU:ssa. Se parantaa puolustusvalmiuksia ja luo uusia kumppanuuksia yli maiden rajojen.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komissaarin Elżbieta Bieńkowskan mukaan Euroopan puolustusrahasto on olennaisen tärkeä väline, kun halutaan lisätä puolustusalan yritysten ja asevoimien välistä yhteistyötä Euroopan unionissa ja varmistaa Euroopan strateginen riippumattomuus. ”Rahastosta tuetaan puolustusalan yleiseurooppalaisia tutkimusyhteistyöhankkeita, joilla pyritään varmistamaan Euroopan teknologinen johtoasema, luomaan perusta tuleville puolustusvalmiuksille ja tukemaan innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää eurooppalaista puolustusteollisuutta.”

Ocean2020-hankkeessa pyritään tehostamaan merialueiden valvontaa integroimalla miehittämättömät ilma-alukset ja sukellusveneet laivaston toimintaan. Kerätyt tiedot yhdistetään perinteisten järjestelmien tietoihin, jotta sotilaskomentajat voivat saada kattavan kuvan kehittyvistä tilanteista.

Hankkeen toteuttaa Leonardo S.p.A -yrityksen johtama konsortio, johon osallistuu 42 kumppania 15 EU-maasta. Sen saama avustus on noin 35 miljoonaa euroa. Hankkeessa toteutetaan vuonna 2019 kaksi todellista tilannetta vastaavaa demonstraatiota – yksi Itämerellä Ruotsin laivaston johdolla ja toinen Välimerellä Italian laivaston johdolla.

Kolmelle muulle hankkeelle, joilla pyritään parantamaan sotilaiden varusteita, annettiin kullekin 1–3 miljoonan euron avustus:

  • ACAMSII-hankkeessa kehitetään mukautuvaa naamiointia, joka suojaa sotilaita useilla taajuusalueilla toimivilta antureilta.
  • Gossra-hankkeessa parannetaan sotilaiden mukanaan kantamien monimutkaisten järjestelmäkomponenttien (esim. anturit ja digitaaliset näkölaitteet) yhteensopivuutta.
  • Vestlife-hankkeessa pyritään kehittämään ultrakevyitä vartalosuojia jalkaväkisotilaille.

Näiden hankkeiden avustussopimukset allekirjoitetaan tulevina viikkoina. 

Tämänpäiväinen ilmoitus näille puolustusalan tutkimushankkeille myönnettävästä tuesta annettiin Münchenin vuotuisen turvallisuuskonferenssin avauspäivänä. Puheenjohtaja Juncker esittelee konferenssissa uusia toimia Euroopan vahvemman turvallisuuden ja puolustuksen edistämiseksi. Puheenjohtajan ohella konferenssiin osallistuvat varapuheenjohtaja Frans Timmermans sekä komissaarit Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska ja Julian King.

Tausta

Euroopan puolustusrahaston tutkimusosiosta osoitetaan 90 miljoonaa euroa puolustusalan tutkimusavustuksiin, jotka rahoitetaan suoraan ja täysimääräisesti EU:n talousarviosta (2017–2019). Rahoitettavat hankkeet on valittu vuonna 2017 julkaistun ensimmäisen puolustusalan tutkimusta koskevan ehdotuspyynnön perusteella. Ensimmäinen avustussopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2017 PYTHIA-konsortion kanssa. Hankkeessa pyritään määrittelemään nopeasti kehittyvien innovatiivisten puolustusteknologioiden keskeisiä kehityssuuntia.

 Komissio hyväksyy myös piakkoin puolustusalan tutkimuksen työohjelman vuodelle 2018 ja pyytää Euroopan puolustusvirastoa julkaisemaan uusia puolustusalan tutkimusta koskevia ehdotuspyyntöjä tälle vuodelle. Näissä pyynnöissä keskitytään puolustussovellusten sähköisiin suunnitteluteknologioihin ja eurooppalaiseen suurteholaserjärjestelmään. Puolustusalan tutkimusta koskevien avustussopimusten seuraava erä allekirjoitetaan vuoden 2018 lopussa.

Kuten kesäkuussa 2017 ilmoitettiin, komissio aikoo ehdottaa, että puolustusvalmiuksien tukemiseksi vuoden 2020 jälkeen perustetaan Euroopan puolustusrahasto, jonka vuosibudjetti on 1,5 miljardia euroa. Arviolta 500 miljoonaa euroa tästä vuosibudjetista osoitetaan puolustusalan tutkimukseen, mikä tekee EU:sta yhden Euroopan suurimmista investoijista puolustusalan tutkimukseen.

Lisätietoa hankkeista

Ocean 2020: hankkeessa pyritään parantamaan tilannetietoisuutta meriympäristössä käyttämällä miehitettyjä ja miehittämättömiä järjestelmiä ja rakentamalla kokonaiskuva monien erilaisten syöttötietojen pohjalta. Hankkeessa ovat mukana Viron, Ranskan, Kreikan, Italian, Liettuan, Alankomaiden, Portugalin, Espanjan, Ruotsin ja Yhdistyneiden kuningaskuntien puolustusministeriöt. Teollisuuskumppanit ovat Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri ja Qinetiq. Hankkeeseen osallistuvia tutkimuslaitoksia ovat Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) ja Italian Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: hankkeessa kehitetään sotilaiden mukautuvaa naamiointia, joka suojaa heitä useilla taajuusalueilla toimivilta antureilta. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Ranskasta, Saksasta, Liettuasta, Alankomaista, Portugalista ja Ruotsista. Osallistuvat yritykset tulevat tekstiiliteollisuudesta, ilmailu- ja avaruusteollisuudesta ja puolustusjärjestelmien integroinnin alalta, ja ne ovat CITEVE, Damel ja Safran. Osallistuvat tutkimuslaitokset ovat Ruotsin Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer ja Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: hankkeessa pyritään varmistamaan, että sotilaiden yllä olevat monimutkaiset järjestelmäkomponentit toimivat yhteen. Sotilaat on varustettu monilla erilaisilla laitteilla, joiden on oltava yhteensopivia. Hankkeessa pyritään kehittämään menetelmä komponenttien liitäntäspesifikaatioiden määrittelemiseksi. Tämä helpottaa sellaisten uusien laitteiden suunnittelua, joita voidaan käyttää yhdessä olemassa olevien varusteiden kanssa. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta, Portugalista, Espanjasta ja Ruotsista. Osallistuvat yritykset ovat Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart ja Saab. Hankkeeseen osallistuu myös kaksi pk-yritystä, Tekever ja iTTi, sekä tutkimuslaitos Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: hankkeen tavoitteena on kehittää sotilaiden suojavaatetusta. Siinä pyritään kehittämään vaatteita, jotka tarjoavat tehokkaan suojan mutta ovat nykyistä kevyempiä, joustavampia ja mukavampia. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Suomesta, Italiasta, Alankomaista, Portugalista ja Espanjasta sekä yritykset CITEVE ja FY-composites ja tutkimuslaitokset AITEX ja TECNALIA. Hankkeeseen osallistuu myös kaksi pk-yritystä, BRAPA ja Petroceramics.

IP/18/763

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar