Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Kaitsefond toetab uusi üleeuroopalisi teadusuuringute projekte

Brüssel, 16. veebruar 2018

Euroopa Kaitsefond toetab uusi ELi rahastatavaid kaitsealaseid teadusuuringute projekte. President Junckeri 2017. aasta juunis loodud fond toimib ELis tugeva kaitsetööstuse loomise katalüsaatorina. See parandab kaitsevõimet ja loob uusi piiriüleseid partnerlusi.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Euroopa Kaitsefond on äärmiselt oluline, et suurendada Euroopa Liidus kaitsetööstusettevõtete ja sõjaväe koostööd ning tagada Euroopa strateegiline autonoomia. Fondi toetatavate üleeuroopaliste koostööpõhiste kaitsealaste teadusuuringute projektide eesmärk on tagada Euroopa juhtroll tehnoloogia valdkonnas, panna alus tulevasele kaitsevõimele ja toetada uuenduslikumat ja konkurentsivõimelisemat Euroopa kaitsetööstust.“

Projekti „Ocean2020“ raames toetatakse mereseiret ja merel korraldatavaid tõkestusmissioone. Sel eesmärgil integreeritakse laevastiku operatsioonidesse mehitamata õhusõidukid ja mehitamata allveelaevad. Kogutud teave ühendatakse tavasüsteemide andmetega, et anda sõjaväeülematele olukorrast merel täielik ülevaade.

Projekti hakkab juhtima konsortsium, mille eesotsas on Leonardo S.p.A ja mis toob kokku 42 partnerit 15 ELi riigist. Sellele antakse ligikaudu 35 miljonit eurot toetust. 2019. aastal korraldatakse projekti raames reaaltingimustes kaks esitlust: üks Rootsi mereväe juhtimisel Läänemerel ja teine Itaalia mereväe juhtimisel Vahemerel.

Kolmele muule projektile, millega soovitakse parandada sõdurite varustust, anti igaühele toetust 1–3 miljonit eurot.

  • ACAMSII raames töötatakse välja kohandatav kamuflaaž, mis kaitseb sõdureid mitmel lainepikkusalal töötavate sensorite eest.
  • Gossra raames parandatakse sõdurite kantavate keerukate süsteemielementide (nt sensorid või digiprillid) ühilduvust.
  • Vestlife'i raames soovitakse jalaväelastele välja töötada ülikerged soomusvestid.

Nende projektide toetuslepingud sõlmitakse lähinädalatel. 

Peale selle, et täna teatati kaitsealaste teadusuuringute projektide toetamisest, on täna ka Münchenis toimuva iga-aastase julgeolekukonverentsi avapäev. President Juncker tutvustab seal edasisi samme julgeoleku ja kaitse valdkonnas tugevama Euroopa edendamiseks. Presidenti saadavad asepresident Frans Timmermans, ning volinikud Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska ja Julian King.

Taust

Euroopa Kaitsefondi teadusuuringute vahendi raames eraldatakse 90 miljonit eurot kaitsealasteks uuringuteks ette nähtud toetusteks, mida rahastatakse täielikult otse ELi eelarvest (2017–2019). Rahastatavad projektid on valitud välja 2017. aasta esimese kaitsealaste teadusuuringute projektikonkursi alusel. 2017. aasta detsembris sõlmiti esimene toetusleping PYTHIA konsortsiumiga. Projekti eesmärk on teha kindlaks peamised suundumused uuenduslike kaitsetehnoloogiate kiiresti muutuvas maailmas.

 Komisjon võtab varsti vastu ka kaitsealaseid teadusuuringuid käsitleva 2018. aasta tööprogrammi ja palub Euroopa Kaitseagentuuril kuulutada välja uued kaitsealaseid teadusuuringuid käsitlevad projektikonkursid. Nendel konkurssidel keskendutakse kaitserakenduste jaoks mõeldud elektroonilistele projekteerimistehnoloogiatele ja Euroopa suure võimsusega lasersüsteemile. Järgmised kaitsealasteks uuringuteks ette nähtud toetuste lepingud sõlmitakse enne 2018. aasta lõppu.

Nagu teatati 2017. aasta juunis, esitab komisjon ettepaneku luua kaitsevõime toetamiseks 2020. aastale järgneval ajavahemikul Euroopa Kaitsefond aastaeelarvega 1,5 miljardit eurot, millest hinnanguliselt 500 miljonit eurot on mõeldud kaitsealaste uuringute aastaeelarveks. EL muutub sellega üheks suurimaks kaitsealastesse uuringutesse investeerijaks Euroopas.

Lisateave projektide kohta

Ocean 2020: projekti eesmärk on parandada olukorrateadlikkust merekeskkonnas, kasutades mehitatud ja mehitamata süsteeme ning luues eri andmete põhjal täieliku ülevaate. Kaasatud on Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Leedu, Madalmaade, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi ja Ühendkuningriigi kaitseministeeriumid. Tööstuspartnerid on Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri ja Qinetiq. Teadusuuringute keskuste hulgas on Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) ja Itaalia Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: selle projekti raames töötatakse sõdurite jaoks välja kohandatav kamuflaaž, mis kaitseb neid mitmel lainepikkusalal töötavate sensorite eest. Kaasatud on partnerid Leedust, Madalmaadest, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist ja Saksamaalt. Osalevad ettevõtted tekstiili-, kosmose- ja kaitsesüsteemide integreerijate sektoritest: CITEVE, Damel ja Safran. Teadusuuringute keskused on Rootsi Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer ja Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: projektis keskendutakse selle tagamisele, et sõdurite kantavad keerukad süsteemielemendid töötaksid koos. Sõdurid on varustatud mitmesuguste seadmetega, mis peavad koos töötama. Projekti eesmärk on luua metoodika komponentide ühendamise viisi kindlaksmääramiseks. See teeb palju lihtsamaks selliste uute seadmete väljatöötamise, mis saavad olemasolevate seadmetega koos töötada. Projekti hakkavad juhtima partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Madalamaadest, Poolast, Portugalist, Saksamaalt ja Rootsist. Kaasatud on ettevõtted Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart ja Saab; VKEd Tekever ja iTTi ning teadusuuringute instituut Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: selle projekti eesmärk on töötada välja sõdurite kaitseriietus. Selle raames soovitakse töötada välja riided, mis on kaitse seisukohast tõhusad, kuid kergemad, paindlikumad ja samal ajal ka mugavad. Kaasatud on partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Madalmaadest, Portugalist ja Soomest ning ettevõtted CITEVE ja FY-composites ja teadusuuringute instituudid AITEX ja TECNALIA. Projektis osaleb ka kaks väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat (VKEd): BRAPA ja Petroceramics.

IP/18/763

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar