Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският фонд за отбрана покрепя нови общоевропейски научноизследователски проекти

Брюксел, 16 февруари 2018 r.

По линия на Европейския фонд за отбрана бяха одобрени няколко нови проекта, финансирани от ЕС, за научни изследвания в областта на отбраната. Фондът, създаден по инициатива на председателя на Комисията Юнкер през юни 2017 г., има за задача да подпомага изграждането на силна отбранителна промишленост в ЕС. Работата му е насочена към подобряване на отбранителните способности и изграждането на нови трансгранични партньорства.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Европейският фонд за отбрана играе важна роля за засилването на сътрудничеството между предприятията от отбранителната промишленост и военните сили в Европейския съюз и за гарантиране на стратегическата автономност на Европа. Подкрепяните от фонда общоевропейски съвместни научноизследователски проекти в областта на отбраната имат за цел да осигурят лидерската позиция на Европа в технологично отношение, да положат основите на бъдещите отбранителни способности и да подпомогнат развитието на по-иновативна и конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост.

Проектът „Океан2020“ е в подкрепа на мисии за морско наблюдение и забрана, като за целта в операциите на флота ще бъдат включени безпилотни летателни апарати и безпилотни подводници. Получената информация заедно с данните от традиционните системи ще позволяват на командния състав да има цялостна представа за промените в ситуацията.

Проектът ще се управлява от консорциум, ръководен от Leonardo S.p.A, обединяващ 42 партньори от 15 държави от ЕС. Той ще бъде финансиран с безвъзмездни средства в размер на близо 35 млн. евро. През 2019 г. като част от проекта ще се проведат две практически демонстрации — една в Балтийско море, ръководена от шведския флот, и една в Средиземно море под ръководството на италианските военноморски сили.

Други три проекта, които имат за цел подобряване на екипировката на войниците, получиха безвъзмездни средства в размер от 1 до 3 милиона евро:

  • ACAMSII — за разработка на камуфлажни облекла, които се променят съобразно средата и осигуряват защита срещу сензори, действащи в няколко вълнови обхвата;
  • Gossra — за подобряване на съвместимостта на сложни системни елементи, които са част от войсковото снаряжение (напр. датчици или цифрови очила);
  • Vestlife — за разработване на много леки бронежилетки за войниците на терен.

Споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за тези проекти ще бъдат подписани през идните седмици. 

Днешното съобщение за предоставянето на подкрепа за тези научноизследователски проекти в областта на отбраната съвпада с откриването на годишната Конференция по сигурността в Мюнхен, където председателят Юнкер ще представи допълнителни мерки за подобряване на европейската сигурност и отбрана. В конференцията ще вземат участие и заместник председателят на Комисията Франс Тимерманс, върховният представител по въпросите на външните работи, както и комисарите Йоханес Хан, Елжбета Бенковска и Джулиан Кинг.

Контекст

По линия на научноизследователския компонент на Европейския фонд за отбрана ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства в размер на 90 млн. евро, финансирани изцяло и пряко от бюджета на ЕС (2017—2019 г.), за научноизследователски разработки в областта на отбраната. Проектите, които ще получат финансиране, са избрани след първата покана през 2017 г. за представяне на предложения за научноизследователски проекти в областта на отбраната. През декември 2017 г. с консорциума PYTHIA беше подписано първото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Техният проект има за цел да определи основните тенденции в бързо развиващия се свят на иновативните отбранителни технологии.

 Комисията скоро ще приеме работната програма за 2018 г. за научни изследвания в областта на отбраната и ще поиска от Европейската агенция по отбрана да обяви нови покани за представяне на предложения за научноизследователски разработки в областта на отбраната за следващата година. Основните акценти при тези покани ще бъдат технологиите за проектиране на електронни продукти с приложение в отбраната и европейски високомощен лазер. Споразуменията за финансиране с безвъзмездни средства на новите изследователски проекти в областта на отбраната ще бъдат подписани до края на 2018 г.

Както беше обявено през юни 2017 г., Комисията ще предложи след 2020 г. Европейският фонд за отбрана да получава финансиране в размер на 1,5 млрд. евро годишно за подпомагане на отбранителните способности, от които 500 млн. евро ще бъдат насочени към научни изследвания в областта на отбраната. По този начин ЕС ще стане един от най-големите инвеститори в Европа за научни изследвания в областта на отбраната.

Повече информация за проектите

„Океан 2020“: проектът има за цел да повиши осведомеността за ситуацията в морска среда чрез използването на пилотирани и безпилотни системи и изграждането на цялостна картина на базата на множество различни ресурси. Участват министерствата на отбраната на Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство. Промишлените партньори са: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri и Qinetiq. Научноизследователските центрове включват Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Центъра за морски изследвания и експерименти (CMRE НАТО) и италианския Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: в рамките на проекта ACAMSII ще се разработят камуфлажни облекла, които се променят съобразно средата и осигуряват защита срещу сензори, действащи в няколко вълнови обхвата. Участват партньори от Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Португалия и Швеция. Участващите предприятия CITEVE, Damel и Safran развиват дейност в текстилната промишленост, в аеронавтиката и като системни интегратори в отбранителния сектор. Участващите научноизследователски центрове са шведският Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer и Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: този проект е насочен към осигуряване на съвместимостта на сложните системни елементи, които са част от войсковото снаряжение. В наши дни войниците са оборудвани с множество устройства, които трябва да работят заедно. Целта на проекта е да се изработи методология, която да определя начина на свързване на елементите, за да се улесни проектирането на нови устройства, които да могат да работят със съществуващото оборудване. Участват партньори от Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Швеция. Участващите предприятия са Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart и Saab, както и малките и средни предприятия Tekever и iTTi, и изследователският институт Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: целта на проекта е да се създаде защитно облекло за войника. Ще бъдат разработени дрехи, които са подходящи за нуждите на отбраната, но същевременно са по-леки, по-гъвкави и по-удобни. Участват партньори от Финландия, Италия, Нидерландия, Португалия и Испания, заедно с предприятията CITEVE и FY-composites и научноизследователските институти AITEX и TECNALIA. Две малки и средни предприятия — BRAPA и Petroceramics — също участват в проекта.

IP/18/763

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar