Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Societățile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie să facă mai mult pentru a respecta pe deplin normele UE privind protecția consumatorilor

Bruxelles, 15 februarie 2018

Societățile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie să facă mai mult pentru a se conforma solicitărilor de a respecta normele UE privind protecția consumatorilor, formulate de Comisia Europeană și de autoritățile pentru protecția consumatorilor din statele membre în luna martie a anului trecut.

Astăzi au fost publicate modificările aduse de Facebook, Twitter și Google+ clauzelor de furnizare a serviciilor lor pentru a le alinia la normele UE privind protecția consumatorilor.

Peste un sfert de miliard de consumatori din UE care utilizează platforme de comunicare socială vor beneficia deja de aceste modificări: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiți să renunțe la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online, vor putea să depună plângeri în Europa, și nu în California, iar platformele își vor asuma partea de responsabilitate care le revine față de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Cu toate acestea, modificările asigură numai într-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE privind protecția consumatorilor.

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Platformele de comunicare socială sunt utilizate pentru publicitate și în scopuri comerciale, prin urmare trebuie să respecte pe deplin normele privind protecția consumatorilor. Mă bucur că eforturile autorităților naționale de a asigura respectarea normelor UE menite să protejeze consumatorii dau rezultate, iar în prezent unele societăți sporesc siguranța platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca normele în cauză să nu fie încă pe deplin respectate și ca acest proces să dureze atât de mult. Acest lucru nu face decât să confirme faptul că avem nevoie de «noi avantaje pentru consumatori»: normele UE privind protecția consumatorilor ar trebui să fie respectate și, dacă aceste societăți nu se conformează, ele ar trebui să fie sancționate.”

În timp ce ultimele propuneri ale Google par a fi conforme cu solicitările formulate de autoritățile de protecție a consumatorilor, Facebook și, mai ales, Twitter au răspuns doar parțial chestiunilor importante legate de răspunderea lor și de modul în care utilizatorii sunt informați cu privire la eventuala eliminare a conținutului sau la rezilierea contractului.

În ceea ce privește „procedura de notificare și de acțiune” utilizată de autoritățile de protecție a consumatorilor pentru a raporta conținutul ilegal și a solicita eliminarea acestuia, modificările aduse de unele societăți sunt insuficiente. În timp ce Google+ a instituit un protocol și a prevăzut termene pentru tratarea cererilor, Facebook și Twitter doar au fost de acord să pună la dispoziție o adresă de e-mail specială pe care autoritățile naționale o pot utiliza pentru a notifica încălcările, fără să se angajeze că vor trata aceste cereri în anumite termene.

Ca urmare a numărului mare de plângeri din partea consumatorilor, care au fost ținta unor fraude sau înșelătorii atunci când au utilizat aceste site-uri și, de asemenea, au fost supuși unor clauze de furnizare a serviciilor care nu respectă legislația UE privind protecția consumatorilor, în luna martie 2016 a fost lansată o acțiune de asigurare a respectării legislației.

De atunci, operatorii de platforme de comunicare socială au fost de acord, în mod specific, să modifice:

  • clauzele de furnizare a serviciilor care limitează sau exclud complet răspunderea rețelelor de comunicare socială în legătură cu prestarea serviciilor;
  • clauzele care le impun consumatorilor să renunțe la drepturile obligatorii în UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online;
  • clauzele care privează consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanță judecătorească din statul lor membru de reședință și impun, în schimb, aplicarea legislației din California;
  • clauza prin care platforma este eliberată de obligația de a identifica mesajele cu caracter comercial și conținutul sponsorizat.

Societățile s-au angajat să pună în aplicare modificările clauzelor lor de utilizare a serviciilor în toate versiunile lingvistice în primul trimestru al anului 2018.

Etapele următoare

Astfel cum s-a menționat deja în Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal publicată în septembrie 2017, Comisia se așteaptă ca platformele online să identifice și să elimine rapid și în mod proactiv conținutul online ilegal, precum și să prevină reapariția acestuia. Comisia pregătește în prezent acțiunile ulterioare acestei comunicări. 

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și Comisia vor monitoriza punerea în aplicare a modificărilor promise și vor utiliza în mod activ procedura de notificare și de acțiune pusă la dispoziție de societăți. Acestea se vor concentra mai ales pe conținutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite și alte tipuri de înșelătorii. În plus, este posibil ca autoritățile să ia măsuri atunci când acest lucru va fi necesar, inclusiv măsuri de asigurare a respectării legislației.

Comisia va prezenta în luna aprilie documentul intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”. Această reformă va propune modernizarea legislației în vigoare privind protecția consumatorilor și asigurarea aplicării adecvate a acesteia.

Context

La data de 16 martie 2017 a avut loc o reuniune între autoritățile UE pentru protecția consumatorilor și Comisia Europeană, pe de o parte, și societățile vizate, pe de altă parte, pentru a asculta și a discuta soluțiile propuse de acestea din urmă. În urma reuniunii, societățile au adus o serie de modificări clauzelor și condițiilor lor. Cu toate acestea, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor consideră că sunt necesare și alte modificări, care trebuie să fie realizate de urgență (a se vedea comunicatul de presă).

În noiembrie 2016, autoritățile din cadrul Sistemului de cooperare pentru protecția consumatorului, sub coordonarea Direcției generale concurență, consum și prevenire a fraudelor din Franța (DGCCRF), au trimis societăților Facebook, Twitter și Google+ o poziție comună prin care le-au solicitat să îmbunătățească o serie de clauze contractuale și să instituie un sistem de combatere, pe baza notificărilor, a conținutului comercial ilegal[1].

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) pune în legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. Datorită acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate apela la omologul său din altă țară a UE pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier a normelor UE în domeniul protecției consumatorilor. Cooperarea este prevăzută în mai multe acte legislative legate de consumatori, precum Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind comerțul electronic, Directiva privind drepturile consumatorilor sau Directiva privind clauzele contractuale abuzive.

În temeiul cadrului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului, autoritățile analizează periodic aspectele de interes comun legate de protecția consumatorilor în cadrul pieței unice și își coordonează activitățile de supraveghere a pieței și potențialele măsuri de asigurare a respectării legislației. Comisia facilitează schimbul de informații între autorități, precum și coordonarea acestora.

Platformele online trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește administrarea conținutului. Comunicarea oferă instrumente comune pentru a se identifica și elimina rapid și în mod proactiv conținutul online ilegal și pentru a se preveni reapariția acestuia.

Informații suplimentare

Tabel cu modificările aduse clauzelor și condițiilor

 

[1] Vă atragem atenția asupra faptului că orice evaluare efectuată în cadrul acestei acțiuni nu aduce atingere evaluărilor privind conformitatea clauzelor contractuale care ar putea fi realizate în viitor de autoritățile care participă la Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorului sau în cadrul procedurilor judiciare.

IP/18/761

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar