Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s långtidsbudget efter 2020 – kommissionens alternativ och deras följder

Bryssel den 14 februari 2018

Inför det informella toppmötet den 23 februari 2018 lägger kommissionen idag fram flera alternativ – och deras ekonomiska följder – för EU:s nya och moderna långtidsbudget som ska ge ändamålsenliga resultat efter 2020.

 

68

– En budget är inte en bokföringsuppgift – det handlar om prioriteringar och ambitioner, säger ordförande Jean-Claude Juncker. Den visar vår framtid i siffror.Därför bör vi först diskutera vilket Europa vi vill ha. Sedan bör medlemsstaterna fördela pengarna i enlighet med detta. Även om vi alla måste förstå att det inte räcker att fortsätta som vanligt är jag säker på att vi kan hitta en lösning och enas om en budget som gynnar alla.

Under sitt informella möte den 23 februari kommer EU:s ledare att diskutera hur de prioriteringar som fastställdes den 16 september 2016 i Bratislava och den 25 mars 2017 i Romförklaringen kan finansieras och förverkligas. Att först definiera gemensamma prioriteringar och sedan ge unionen de resurser som behövs för att genomföra dem går hand i hand.

Kommissionen bidrar till den här viktiga diskussionen på tre sätt. För det första genom att ge nödvändig information om EU-budgeten och dess fördelar, resultat och mervärde. För det andra genom att utarbeta scenarier som visar effekterna av möjliga politiska beslut. Och för det tredje genom att visa inverkan på studenter, forskare, infrastrukturprojekt och många andra ifall den nya EU-budgeten skulle bli försenad.

Alternativ för EU:s framtida budget

Det är viktigt att ledarna förstår vad deras beslut innebär i fråga om finansiering på EU-nivå när de diskuterar EU:s ambitionsnivå, t.ex. när det gäller att skydda EU:s yttre gränser, stödja en europeisk försvarsunion, främja EU:s digitala omvandling eller göra EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik effektivare. Det är precis vad kommissionens bidrag gå ut på – genom att kvantifiera möjliga politiska besluts ekonomiska effekter. Det är inte kommissionens egna förslag utan exempel på de idéer som ofta läggs fram under offentliga debatter. Syftet är att öka fokus och ge en sund och saklig grund för kommande viktiga beslut.

Till exempel, om ledarna enas om att infria sitt löfte att förbättra skyddet av EU:s yttre gränser skulle det kosta 20 till 25 miljarder euro under sju års tid, och upp till 150 miljarder euro för ett fullständigt gränsförvaltningssystem. Varje politisk prioritering – den europeiska försvarsunionen, utbytesprogram för ungdomar, Europas digitala omvandling, forskning och innovation och inrättandet av en verklig ekonomisk och monetär union – måste få lämplig finansiering för att bli verklighet.

EU-budgetens modernisering och finansiering

Kommissionen lägger också fram åtgärder för att modernisera EU:s budget, bland annat genom att stärka kopplingen mellan EU-budgetens mål och finansieringen. Dessutom beskriver den alternativ för att stärka kopplingen (villkorligheten) mellan EU-finansiering och respekten för EU:s grundläggande värderingar.

Försening inte önskvärd – varken för medborgare eller företag

Det är viktigt att snabbt enas om en ny, moderniserad EU-budget för att visa att unionen är redo att genomföra den positiva agenda som medlemsländerna enades om i Bratislava och Rom.

– Vi får inte upprepa det sena antagandet av EU:s budget 2013, säger Günther H. Oettinger, kommissionären med ansvar för budget och personalfrågor.Om en sådan försening upprepar sig skulle över 100 000 EU-finansierade projekt – inom viktiga områden som affärsstöd, energieffektivitet, hälsovård, utbildning och social delaktighet – inte kunna börja i tid och hundratusentals ungdomar skulle inte kunna ta del i Erasmus+ utbytesprogram 2021.

En snabb överenskommelse är inte bara önskvärd i politiska termer, det är också en praktisk nödvändighet. Partner och mottagare av EU-stöd – allt från studenter och forskare till infrastruktur-, hälsovård- och energiprojekt – samt nationella och regionala myndigheter behöver veta vad som gäller ekonomiskt och rättsligt. Kommissionen uppmärksammar ledarna på den negativa inverkan som en försening skulle ha på medborgare och företag i hela EU. Kommissionen anser att fördröjningen av EU:s nuvarande budget – med kraftiga förseningar både för de nya programmen och som följd finansieringsprioriteringarna – inte får upprepas.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att lägga fram sitt formella förslag till EU:s nästa långtidsbudget under de kommande månaderna, senast i början av maj 2018. Under tiden kommer kommissionen att fortsätta att höra alla aktörer, bland annat genom de offentliga samråd om EU:s prioriteringar som inleddes i januari 2018.

Mer information:

- Meddelande ''En ny, modern flerårig budgetram för ett EU som ger ändamålsenliga resultat efter 2020''

- Faktablad

- Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

- Offentliga samråd EU:s finanser i framtiden – säg vad du tycker om EU:s budget efter 2020

IP/18/745

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar