Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija predstavila možnosti in tudi njihove posledice za dolgoročni proračun EU po letu 2020

Bruselj, 14. februarja 2018

V pričakovanju neuradnega srečanja voditeljev, ki bo potekalo 23. februarja 2018, je Evropska komisija danes predstavila različne možnosti – in njihove finančne posledice – za nov in sodoben dolgoročni proračun, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020.

 

68

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Pri načrtovanju proračunov ne gre za knjigovodstvo, temveč za določanje prioritet in ambicij. Proračuni so naša prihodnost, prikazana v številkah. Zato je najprej potrebna razprava o tem, kakšno Evropo si želimo. Nato morajo države članice svoje ambicije podpreti z ustreznimi finančnimi sredstvi.Vsi se moramo zavedati, da rutinski pristop v tej prihajajoči razpravi ne pride v poštev, vendar pa trdno verjamem, da lahko rešimo to zapleteno enačbo in se dogovorimo o takem proračunu, da bo vsakdo neto prejemnik.“

Voditelji Evropske unije bodo na srečanju 23. februarja razpravljali o tem, kako z ustreznim financiranjem zagotoviti, da se bodo uresničile prioritete, ki so jih 16. septembra 2016 v Bratislavi in nato še 25. marca 2017 v Rimski izjavi določili za Unijo. Oba vidika, tako opredelitev skupnih prioritet kot tudi zagotovitev vseh potrebnih sredstev Uniji, da bo te prioritete lahko uresničevala, sta neločljivo povezana.

Komisija k tej pomembni razpravi prispeva na tri načine. Kot prvo je zagotovila potrebne informacije o proračunu EU, njegovih koristih, rezultatih in dodani vrednosti. Kot drugo je s pripravo scenarijev prikazala finančni učinek različnih možnih izbranih politik. Nazadnje je pokazala, kakšne bi bile posledice za študente, raziskovalce, infrastrukturne projekte in številne druge upravičence, če bi bilo sprejetje novega proračuna EU odloženo.

Možnosti za prihodnji proračun EU

Pri razpravljanju o stopnji ambicioznosti ukrepov EU na področjih, kot so varovanje zunanjih meja, podpiranje resnične evropske obrambne unije, spodbujanje digitalne preobrazbe Evrope ali povečanje učinkovitosti kohezijske in kmetijske politike EU, je pomembno, da voditelji vedo, kaj bi njihove izbire konkretno pomenile v smislu financiranja na ravni EU. Današnji prispevek Komisije je namenjen prav temu, saj količinsko opredeljuje finančni učinek različnih možnih izbir politik. Pri tem ne gre za predloge same Komisije, temveč za ponazoritve na podlagi zamisli, ki se najpogosteje pojavljajo v javni razpravi. Namen je pozornost vseh udeležencev osredotočiti na tisto, kar je najpomembnejše, ter spodbujati razpravo in zagotoviti trdno, z dejstvi podprto podlago za pomembne odločitve v prihodnosti.

Če se bodo na primer voditelji sporazumeli o pogosto dani zavezi glede boljšega varovanja zunanjih meja EU, bi bilo za to v sedmih letih treba nameniti od 20 do 25 milijard EUR, za celovit sistem upravljanja meja EU pa do 150 milijard EUR. Prav vsaka politična prioriteta mora biti ustrezno financirana, da bi se dejansko uresničila, pa naj gre za evropsko obrambno unijo, podporo mobilnosti mladih, zagon digitalne preobrazbe Evrope, spodbujanje raziskav in inovacij ali pa za krepitev temeljev prave ekonomske in monetarne unije.

Posodobitev in financiranje proračuna EU

Komisija opisuje tudi možnosti za posodobitev proračuna EU, vključno z okrepitvijo povezave med cilji proračuna EU in načinom njegovega financiranja. Poleg tega predstavlja različne možnosti za okrepitev povezave med financiranjem EU in spoštovanjem temeljnih vrednot EU. Ta povezava se pogosto omenja kot „pogojenost“.

Čas je pomemben –  za državljane in za podjetja

Hiter politični dogovor o novem, sodobnem proračunu EU bo odločilen dokaz, da je Unija pripravljena uresničiti pozitivni politični načrt, ki ga je zasnovala v Bratislavi in Rimu.

Evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „Ne smemo dovoliti, da bi se ponovila nesrečna izkušnja iz leta 2013, ko je bil dogovor o sedanjemu proračunu EU dosežen s precejšnjo zamudo.Če bi ponovno prišlo do take zamude, bi bil onemogočen pravočasen začetek izvajanja več kot 100 000 projektov, ki jih EU financira na ključnih področjih, kot so podpora podjetjem, energijska učinkovitost, zdravstveno varstvo, izobraževanje in socialno vključevanje. Poleg tega leta 2021 več sto tisoč mladih ne bi moglo izkoristiti programa izmenjav Erasmus+.“

Čim prejšnji dogovor je v političnem smislu zaželen, v praktičnem smislu pa je nujen. Partnerji in upravičenci do finančnih sredstev EU, pa naj bodo to študentje in raziskovalci ali pa infrastrukturni, zdravstveni ali energijski projekti, vsi potrebujejo ter si tudi zaslužijo pravno in finančno varnost. Enako velja za nacionalne in regionalne organe. Komisija želi pozornost voditeljev usmeriti na konkretne primere negativnih učinkov, ki bi jih zamuda pri sprejetju proračuna imela za državljane in podjetja po vsej EU. Pri tem meni, da ne bi smeli dovoliti, da se ponovi nesrečna izkušnja s poznim sprejetjem trenutno veljavnega proračuna EU, zaradi katerega so nastale precejšnje zamude pri začetku izvajanja novih programov in s tem pri uresničevanju prioritet financiranja.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo svoj uradni predlog za naslednji dolgoročni proračun EU predstavila v naslednjih mesecih oziroma najpozneje v začetku maja 2018. Do takrat pa si bo še naprej prizadevala prisluhniti mnenjem vseh deležnikov, tudi prek javnih posvetovanj o prioritetah EU, ki so se začela januarja 2018.

Več informacij:

‒ Sporočilo „Nov, sodoben večletni finančni okvir za EU, ki učinkovito uresničuje svoje prioritete po letu 2020

Informativni pregledi

Razmislek o prihodnosti financ EU

Javna posvetovanja: Prihodnost financ EU: povejte svoje mnenje o proračunu EU za obdobje po letu 2020

IP/18/745

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar