Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n pitkän aikavälin talousarvio vuoden 2020 jälkeen: Euroopan komissio esittää toimintavaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Bryssel 14. helmikuuta 2018

EU-johtajat kokoontuvat epävirallisesti 23. helmikuuta 2018 keskustelemaan EU:n pitkän aikavälin talousarviosta. EU-komissio on sitä varten tänään esittänyt erilaisia vaihtoehtoja – ja niiden taloudelliset vaikutukset – uudeksi ja nykyaikaiseksi EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi, jonka avulla unioni voi saavuttaa tehokkaasti tavoitteensa vuoden 2020 jälkeen.

 

68

Talousarviossa ei ole kyse pelkästä kirjanpidosta vaan kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisesta”, totesi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. ”Talousarviossa tulevaisuus esitetään lukuina. Sen takia meidän on ensin puhuttava siitä, millaisen Euroopan haluamme, ja sen jälkeen jäsenvaltioiden on osoitettava riittävästi rahoitusta kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että vanhat keinot eivät riitä tulevissa talousarviokeskusteluissa. Uskon kuitenkin vakaasti, että löydämme ratkaisun ja pääsemme yhteisymmärrykseen sellaisesta talousarviosta, jossa kaikki ovat nettosaajia”, Juncker jatkoi.

EU-johtajien on tarkoitus keskustella kokouksessaan 23. helmikuuta siitä, miten voidaan varmistaa, että unionin ensisijaisille tavoitteille voidaan osoittaa riittävästi rahoitusta, jotta ne voidaan saavuttaa käytännössä. Nämä tavoitteet vahvistettiin 16. syyskuuta 2016 Bratislavassa ja 25. maaliskuuta 2017 Rooman julistuksessa. Yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja välineiden tarjoaminen unionille niiden toteuttamiseksi kuuluvat erottamattomasti yhteen.

Komissio osallistuu tähän tärkeään keskusteluun kolmella tavalla: Ensiksi se tarjoaa tarvittavia tietoja EU:n talousarviosta, sen hyödyistä, saavutuksista ja lisäarvosta. Toiseksi se laatii skenaarioita, jotka kuvaavat eri toimintavaihtojen taloudellisia vaikutuksia. Kolmanneksi se osoittaa, millaisia seurauksia EU:n uuden monivuotisen talousarvion viivästymisellä olisi muun muassa opiskelijoiden, tutkijoiden, infrastruktuurihankkeiden ja monien muiden rahoituksen saajien kannalta.

EU:n tulevaa talousarviota koskevat toimintavaihtoehdot

Kun pohditaan, miten kunnianhimoisia toimia EU voi toteuttaa esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin unionin ulkorajojen turvaaminen, aito Euroopan puolustusunioni, digitaalisen siirtymän tukeminen Euroopassa tai EU:n koheesio- ja maatalouspolitiikkojen tehostaminen, EU-johtajien on tärkeää arvioida, miten eri toimintavaihtoehdot vaikuttaisivat EU:n rahoitukseen. Komissio on tänään antamissaan ehdotuksissa pyrkinyt esittämään eri toimintavaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset määrällisesti. Ehdotukset eivät ole komission omia, vaan kyse on havaintoesimerkeistä, jotka perustuvat julkisessa keskustelussa usein esitettyihin ajatuksiin. Ehdotusten tarkoituksena on keskittää ajatukset, saada aikaan keskustelua ja tarjota vakaa, tosiseikkoihin perustuva pohja edessä oleville tärkeille valinnoille.

Jos EU-johtajat esimerkiksi päättävät noudattaa usein mainittua sitoumusta parantaa EU:n ulkorajojen suojelua, sitä varten tarvitaan seitsemän vuoden aikana 20–25 miljardia euroa. Lisäksi EU:n yhteisen, täysimittaisen rajavalvontajärjestelmän käyttöönotosta aiheutuisi jopa 150 miljardin euron menot. Kukin poliittinen painopiste – Euroopan puolustusunioni, nuorten liikkuvuuden tukeminen, digitaalisen siirtymän vauhdittaminen Euroopassa, tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen ja aidon talous- ja rahaliiton vahvistaminen – tarvitsee asianmukaisen rahoituksen, jotta sen alaan kuuluvat toimet voidaan toteuttaa käytännössä.

EU:n talousarvion nykyaikaistaminen ja rahoittaminen

Komissio esittää myös erilaisia toimintavaihtoehtoja EU:n talousarvion nykyaikaistamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa yhteyden vahvistaminen EU:n talousarvion tavoitteiden ja sen rahoitusmallin välillä. Lisäksi se esittää erilaisia keinoja lujittaa yhteyttä EU:n rahoituksen ja EU:n perusarvojen kunnioittamisen välillä. Tätä kutsutaan usein rahoituksen ehdollisuudeksi.

Kansalaisten ja yritysten kannalta on tärkeää, että toimitaan ajoissa

Uudesta ja nykyaikaisesta EU:n talousarviosta on tärkeää päästä nopeasti poliittiseen yhteisymmärrykseen, jotta voidaan osoittaa, että EU on valmis panemaan Bratislavassa ja Roomassa hahmotellun myönteisen poliittisen asialistan täytäntöön.

Vuoden 2013 valitettava kokemus, eli EU:n nykyisen monivuotisen talousarvion hyväksyminen huomattavan myöhässä, ei saa toistua”, totesi budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther H. Oettinger.”Vastaava viivästyminen uuden monivuotisen talousarvion hyväksymisessä tarkoittaisi sitä, että yli 100 000 EU:n rahoittamaa hanketta keskeisillä aloilla, joihin kuuluvat muun muassa yritystuki, energiatehokkuus, terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalinen osallisuus, ei pääsisi alkamaan ajallaan, ja sadattuhannet nuoret eivät voisi hyödyntää Erasmus+-ohjelman vaihtomahdollisuutta vuonna 2021.”

Mahdollisimman nopea sopimus on paitsi poliittisesti toivottavaa myös käytännössä välttämätöntä. EU:n rahoituskumppanit ja rahoituksen saajat – opiskelijat ja tutkijat ja infrastruktuuri-, terveydenhuolto- ja energiahankkeet – sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset tarvitsevat oikeudellista ja taloudellista varmuutta ja myös ansaitsevat sen. Komissio esittää EU-johtajille konkreettisia esimerkkejä niistä kielteisistä vaikutuksista, joita uuden monivuotisen talousarvion viivästymisellä olisi kansalaisiin ja yrityksiin eri puolilla EU:ta. Komissio katsoo, että nykyisen monivuotisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tehtyä virhettä ei pidä toistaa: se hyväksyttiin aikanaan niin myöhässä, että myös uusien ohjelmien käynnistyminen ja rahoituksen painopisteiden toteuttaminen viivästyivät huomattavasti.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio aikoo esittää virallisen ehdotuksen EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi lähikuukausina, viimeistään toukokuun 2018 alussa. Sitä ennen komissio kuulee kaikkia sidosryhmiä muun muassa tammikuussa 2018 käynnistettyjen, EU:n ensisijaisia tavoitteita koskevien julkisten kuulemisten kautta.

Lisätietoja:

- tiedonanto "Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen"

- tietokoosteet

- Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta

- julkiset kuulemiset: The future of EU finances - have your say on the EU budget after 2020

IP/18/745

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar