Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa, ki prinaša rezultate: Komisija predstavila zamisli za učinkovitejšo Evropsko unijo

Bruselj, 14. februarja 2018

Pred neuradnim srečanjem voditeljev 23. februarja 2018 Evropska komisija danes predstavlja številne praktične ukrepe, ki bi lahko povečali delovno učinkovitost Evropske unije ter izboljšali povezavo med voditelji institucij EU in evropskimi državljani.

 

68

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes povedal: „Z načrtom iz Bratislave, Rimsko izjavo in zdaj z Agendo voditeljev se je Evropa upravičeno usmerila v oblikovanje Unije, ki prinaša konkretne in oprijemljive rezultate za njene državljane pri zanje pomembnih vprašanjih. Na tej poti moramo vztrajati. Vedno sem trdil, da bi morala oblika slediti funkciji. Zdaj ni čas za dolge razprave o institucionalni reformi ali spremembo pogodb. Vendar lahko sprejmemo številne ukrepe, s katerimi lahko še povečamo našo delovno učinkovitost pri izpolnjevanju naših ključnih prednostnih nalog. Na voljo so nam številne možnosti, vendar mora cilj ostati isti: ustvariti Evropo, ki prinaša rezultate.“

Vodilni kandidati: nadgradnja izkušenj s sistemom „Spitzenkandidaten“ iz leta 2014

Volilni proces leta 2014 je okrepil odnose med tremi institucijami EU in izboljšal učinkovitost njihovega dela. Pripomogel je namreč k njihovi skupni osredotočenosti na skupni delovni program v petletnem mandatu. To je Junckerjevi Komisiji omogočilo delo na bolj politično usmerjen način ter osredotočenost na področja, na katerih Unija prinaša najboljše rezultate, ostalo pa prepusti državam članicam.

V svojem govoru o stanju v Uniji 2017 je predsednik Juncker dejal, da bi se preskus s sistemom „vodilnih kandidatov“ iz leta 2014 moral nadaljevati. Evropska komisija je danes predstavila, kako bi ta proces lahko izboljšali na podlagi veljavnih Pogodb ob upoštevanju ravnotežja med institucijami EU in med državami članicami. To vključuje poziv političnim strankam, da zgodaj izberejo vodilne kandidate, tj. pred koncem leta 2018, in da zgodaj začnejo kampanjo. Tako bodo imeli volivci več priložnosti, da se seznanijo s kandidati in političnimi programi, za katere se ti zavzemajo.

Komisija priporoča tudi to, da se poveča vidnost povezave med nacionalnimi in evropskimi strankami. Politične stranke na nacionalni ravni bi morale povečati preglednost glede tega, s katerimi evropskimi strankami so povezane, na primer z uporabo njihovih logotipov v gradivu, povezanem s kampanjo, in na volilnih glasovnicah. Prav tako bi se morale jasno opredeliti o pomembnih evropskih vprašanjih ter o svoji nameri glede sodelovanja v političnih skupinah v Evropskem parlamentu in njihovi izbiri za predsednika Evropske komisije.

Sestava Evropskega parlamenta in Evropske komisije

Voditelji se morajo v okviru Evropskega sveta (na podlagi predloga Evropskega parlamenta) odločiti o sestavi Evropskega parlamenta v parlamentarnem obdobju 2019–2024 in kaj storiti s sedeži, ki bodo ostali prazni po odhodu Združenega kraljestva. Ena možnost je, da se določeno število teh sedežev prihrani za nadnacionalno volilno okrožje. Evropski parlament je v nedavni resoluciji (z dne 7. februarja) sicer glasoval proti pozivu k ustanovitvi nadnacionalnega volilnega okrožja, vendar dopušča razprave o tem v prihodnje. Številne države članice so nedavno izrazile podporo tej zamisli, druge pa so izrazile svoje nestrinjanje z ustanovitvijo tega okrožja. Nadnacionalno volilno okrožje bi lahko okrepilo evropsko razsežnost volitev, saj bi dala kandidatom možnost, da dosežejo večje število državljanov po vsej Evropi. Po drugi strani poslanci običajno predstavljajo volivce, ki so jih izvolili na lokalni ali nacionalni ravni, ter so z njimi v tesnem stiku, tako zaradi odgovornosti do njih kot tudi zato, da lahko izpostavijo njihove skrbi. Komisija je naklonjena zamisli o nadnacionalnih listah, vendar bodo za to potrebni soglasje Sveta in spremembe volilne zakonodaje v vseh 27 državah članicah v naslednjem letu, da se bodo lahko začele uporabljati za volitve leta 2019.

Kolegij komisarjev trenutno sestavlja 28 članov, po eden iz vsake države članice, kar je v skladu s sklepom Evropskega sveta z dne 22. maja 2013. Pred imenovanjem naslednje Evropske komisije se bodo voditelji morali odločiti, ali bodo ohranili načelo enega člana iz vsake države članice ali pa bodo Komisijo zmanjšali. Manjša izvršna oblast bi bila teoretično učinkovitejša pri delovanju, lažje bi jo bilo upravljati, razdelitev resorjev pa bi bila bolj uravnotežena. Vendar bi manjša Komisija pomenila tudi, da nekatere države članice ne bi bile zastopane na politični ravni institucije, s čimer bi izgubile prednost političnega kanala za neposredno komunikacijo z državljani in nacionalnimi organi.

Predsednik Komisije in Sveta z dvojno funkcijo

V svojem govoru o stanju v Uniji 2017 je predsednik Juncker prvič predlagal zamisel predsednika z dvojno funkcijo. Če bi bil predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije ena oseba, bi to lahko pripomoglo k učinkovitejši strukturi Unije. Veljavni Pogodbi to že omogočata. Dvojno imenovanje ne zahteva združitve obeh institucij. Predsednik Evropske komisije je že član Evropskega sveta, nobeden od obeh predsednikov pa ne glasuje v Evropskem svetu. Njuna vloga je, da svetujeta, prispevata z delom svojih služb ter pomagata graditi mostove in iskati skupna stališča.

Dialogi z državljani

Evropska komisija redno organizira dialoge z državljani, na katerih sodelujejo člani Komisije, Evropski parlament, nacionalne vlade, lokalni in regionalni organi ter predstavniki civilne družbe. Od leta 2012 je na 160 lokacijah potekalo skoraj 500 teh interaktivnih javnih razprav, Komisija pa bo zdaj še povečala njihovo število pred volitvami v Evropski parlament maja 2019, pri čemer je cilj okrog 500 dodatnih dogodkov. Komisija pozdravlja tudi pobude posameznih držav članic, da same organizirajo pogovore z državljani o prihodnosti Evrope na nacionalni ravni, in je pripravljena nuditi podporo, kadar je to mogoče, na primer tako, da ta proces poveže s spletnim posvetovanjem o prihodnosti Evrope, ki bi lahko ostalo odprto do 9. maja 2019. Komisija bo koristi te izkušnje delila z državami članicami.

Ozadje

Danes predlagane zamisli in možnosti so neposredni ukrep na podlagi Poročila Evropske komisije (z dne 8. maja 2015) o volitvah v Evropski parlament leta 2014, v katerem se je Evropska komisija zavezala, da bo opredelila načine za dodatno okrepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti postopka odločanja na ravni EU ter nadalje proučila in obravnavala razloge za stalno nizko volilno udeležbo v nekaterih državah članicah.

Več informacij

Sporočilo: Evropa, ki prinaša rezultate: institucionalne možnosti za povečanje učinkovitosti dela Evropske unije

Priporočilo o krepitvi evropskega značaja in učinkovite izvedbe volitev v Evropski parlament leta 2019

Poročilo Evropske komisije o volitvah v Evropski parlament leta 2014

Poročilo za leto 2018 o evropskih in občinskih volitvah

Informativni pregledi:

  • Možnosti za učinkovitejše delo Evropske unije
  • Sestava Evropskega parlamenta in Evropskega sveta – kaj pričakovati v letu 2019
  • Uvedba „vodilnih kandidatov“ in kampanja za evropske volitve 2014
  • Dialog z državljani pred evropskimi volitvami
  • Nova pravila za večjo preglednost evropskih volitev 2019
  • Dvojna funkcija predsednika?
  • Obiski in srečanja članov Komisije v nacionalnih parlamentih od začetka mandata

 

IP/18/743

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar