Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Eredményesen működő Európa: a Bizottság az Európai Unió hatékonyabbá tételére irányuló elképzeléseket terjesztett elő

Brüsszel, 2018. február 14.

A 2018. február 23-án tartandó nem hivatalos vezetői ülést megelőzően az Európai Bizottság ma több olyan gyakorlati lépést terjeszt elő, amelyek révén hatékonyabbá tehető az Európai Unió működése, valamint javítható az uniós intézmények vezetői és a polgárok közötti kapcsolat.

 

68

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a mai napon így nyilatkozott: „A pozsonyi ütemtervvel, a Római Nyilatkozattal és most a vezetői ütemtervvel Európa igen helyesen egy olyan Unió kialakítására összpontosít, amely konkrét és kézzelfogható eredményeket biztosít a polgárok számára a nekik fontos kérdésekben. Tovább kell haladnunk ezen az úton. Mindig is hangsúlyoztam, hogy a formának a funkcióhoz kell igazodnia – nem most van annak az ideje, hogy hosszú vitákba kezdjünk az intézményi reformról vagy a Szerződések módosításáról. Ellenben van néhány olyan lépés, amelyekkel még hatékonyabbá tehetnénk munkánkat a fő prioritásaink megvalósítása tekintetében. Számos lehetőség van, ám a cél egy és ugyanaz: az eredményesen működő Európa megteremtése.”

Elnökjelöltek: Az elnökjelöltekkel („Spitzenkandidaten”) kapcsolatos 2014-es tapasztalatok továbbvitele

A 2014-es választási eljárás megerősítette a három uniós intézmény közötti kapcsolatot, és javította munkájuk hatékonyságát. Segítette őket abban, hogy az ötéves megbízatásukra vonatkozó közös munkaprogram keretében összehangolják tevékenységüket. Ez tette lehetővé a Juncker-Bizottság számára a fokozottabban politikai jellegű munkát és az olyan területekre való összpontosítást, amelyeken az Unió képes a legjobb eredmények megvalósítására, az egyéb kérdéseket a tagállamokra bízva.

Az Unió helyzetéről szóló 2017-es beszédében Juncker elnök azt mondta, hogy az elnökjelöltekkel kapcsolatos 2014-es kísérletet folytatni kell. Ma az Európai Bizottság meghatározza, hogyan fejleszthető tovább az eljárás a jelenleg hatályos Szerződések alapján, tiszteletben tartva az uniós intézmények és a tagállamok közötti egyensúlyt. Ezek között szerepel az a felhívás, hogy a politikai pártok döntsenek hamarabb, még 2018 vége előtt az elnökjelöltekről, és kezdődjön korábban a kampány. Ez lehetővé tenné a választók számára a jelöltekkel és az általuk képviselt politikai programokkal való azonosulást.

A Bizottság azt is ajánlja, hogy tegyék láthatóbbá a nemzeti pártok és az európai szintű pártok közötti kapcsolatot. A nemzeti szintű politikai pártoknak világosabbá kellene tenniük az európai szintű pártokhoz való kötődésüket, például azáltal, hogy kampányanyagaikban és a szavazólapokon feltüntetik azok logóját. Az is kívánatos, hogy egyértelműen állást foglaljanak a fontos európai kérdésekben, valamint kinyilvánítsák, az Európai Parlament mely képviselőcsoportjában kívánnak részt venni, és kit jelölnének a Európai Bizottság elnöki tisztségére.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság összetétele

Az Európai Tanácsban a vezetőknek – az Európai Parlament javaslata alapján –dönteniük az Európai Parlament 2019–2024-es ciklusra vonatkozó összetételéről, valamint arról, mi történjen az Egyesült Királyság kiválása miatt megüresedő helyekkel. Az egyik lehetőség az, hogy e helyek egy részét egy transznacionális választókerület számára tartanák fenn. Bár egy mostanában közzétett (február 7-i) állásfoglalásában az Európai Parlament úgy szavazott, hogy nem szorgalmazza transznacionális választókerület létrehozását, nem zárta ki a jövőbeli viták lehetőségét. Több tagállam nemrég az elképzelés mellett szólalt fel, míg mások ellenvéleményüknek adtak hangot ennek bevezetését illetően. Egy transznacionális választókerület megerősíthetné a választások európai dimenzióját annak lehetővé tételével, hogy a jelöltek Európa-szerte több választópolgárt érjenek el. Ugyanakkor a parlamenti képviselők rendszerint az őket helyi vagy nemzeti szinten megválasztó szavazókat képviselik és velük folytatnak szoros kommunikációt, mind az elszámoltathatóság miatt, mind pedig azért, hogy hangot tudjanak adni a választópolgárokat foglalkoztató problémáknak. A Bizottság támogatja a transznacionális lista elképzelését, ám ehhez a Tanács egyhangú egyetértésére van szükség, valamint arra, hogy az elkövetkező évben mind a 27 tagállam választójogát a 2019-es választásokra kiterjedő hatállyal módosítsák.

A biztosi testület jelenleg 28 tagból áll, tagállamonként egy-egy biztossal – a 2013. május 22-i európai tanácsi határozatnak megfelelően. A következő Európai Bizottság kinevezése előtt a vezetőknek dönteniük kell arról, hogy fennmaradjon-e a tagállamonkénti egy-egy biztos elve, vagy legyen kisebb a Bizottság. Egy kisebb végrehajtó szerv elméletileg hatékonyabban működne, könnyebb lenne az igazgatása, valamint a portfóliók kiegyensúlyozottabb elosztását tenné lehetővé. A kisebb méretű Bizottság azonban azt is jelentené, hogy egyes tagállamok nem rendelkeznének képviselettel az intézmény politikai szintjén, és nem részesülnének a polgáraikkal és a nemzeti hatóságaikkal fenntartott közvetlen politikai kommunikációs csatorna előnyéből.

Kettős tisztséget betöltő elnök a Bizottság és a Tanács élére

A kettős tisztséget betöltő elnök elképzelését először Juncker elnök vetette fel az Unió helyzetéről szóló 2017-es beszédében. Hatékonyabbá tehetné az Unió szerkezetét, ha ugyanaz a személy töltené be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki tisztjét. Erre a jelenleg hatályos Szerződések lehetőséget adnak. A kettős kinevezéshez nem szükséges egyesíteni a két intézményt. Az Európai Bizottság elnöke jelenleg is az Európai Tanács tagja, és a két elnök közül egyik sem szavaz az Európai Tanácsban: feladatuk a tanácsadás, a szolgálataik által végzett munkából származó hozzájárulások megosztása, a kapcsolódási pontok kialakításának elősegítése és a közös nevezőre jutás lehetőségének feltárása.

Civil párbeszédek

Az Európai Bizottság rendszeresen szervez civil párbeszédeket a Bizottság tagjaival, az Európai Parlamenttel, a nemzeti kormányokkal, a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a civil társadalom képviselőivel együtt. 2012 óta közel 500 ilyen interaktív nyilvános vitára került sor 160 helyszínen, és a Bizottság mostantól a 2019 májusi európai parlamenti választásokig még gyakrabban tart majd ilyeneket, mintegy 500 további rendezvény megszervezését tűzve ki célul. A Bizottság örömmel fogadja az egyes tagállamok arra irányuló kezdeményezéseit, hogy nemzeti szinten maguk is párbeszédet folytassanak polgáraikkal Európa jövőjéről, és készen áll ehhez minden lehetséges módon támogatást nyújtani, például azáltal, hogy a folyamatot hozzákapcsolja az Európa jövőjéről folytatott internetes konzultációhoz, amely 2019. május 9-ig nyitva maradhatna. A Bizottság a tapasztalataiból származó összes előnyt megosztja majd a tagállamokkal.

Háttér-információk

A ma előterjesztett elképzelések és lehetőségek a 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló (2015. május 8-i) európai bizottsági jelentés közvetlen folytatását képezik, amelynek célja annak meghatározása volt, hogy milyen módon fokozható tovább az uniós döntéshozatali eljárás európai dimenziója és demokratikus legitimitása, valamint az, hogy alaposabban megvizsgálja és kezelni próbálja az egyes tagállamokban tartósan alacsony választási részvétel okait.

További információk

Közlemény: Eredményesen működő Európa: intézményi lehetőségek az Európai Unió munkájának hatékonyabbá tételére

Ajánlás: A 2019. évi európai parlamenti választások európai jellegének és hatékony lebonyolításának elősegítéséről

Az Európai Bizottság jelentése a 2014. évi európai parlamenti választásokról

2018. évi jelentés az európai és a helyhatósági választásokról

Tájékoztatók:

  • Lehetőségek az Európai Unió munkájának hatékonyabbá tételére
  • Az Európai Parlament és az Európai Tanács összetétele – mi várható 2019-ben?
  • Az elnökjelöltek („Spitzenkandidaten”) rendszerének létrejötte és a 2014. évi európai parlamenti választások
  • Párbeszéd a polgárokkal az európai parlamenti választások előtt
  • Új szabályok a 2019. évi európai parlamenti választások átláthatóbbá tétele érdekében
  • Kettős tisztséget betöltő elnök?
  • A Bizottság tagjai és a nemzeti parlamentek között lezajlott látogatások és találkozók a megbízatás kezdete óta

 

IP/18/743

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar