Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Raport al Comisiei: ocuparea forței de muncă și situația socială continuă să se îmbunătățească în UE

Bruxelles, 12 februarie 2018

Susținută de o creștere economică robustă, ocuparea forței de muncă în UE a crescut în continuare peste așteptări în cursul celui de-al treilea trimestru al anului 2017, în timp ce rata șomajului a continuat să scadă, potrivit celui mai recent buletin trimestrial privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Economia Europei este din nou în creștere. Cu peste 236 de milioane de persoane încadrate în muncă, ocuparea forței de muncă în UE a atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. În ceea ce privește șomajul, acesta se află în continuă scădere. Ar trebui să valorificăm la maximum această dinamică economică pozitivă, astfel încât să putem pune în practică, pentru cetățeni, drepturile noi și mai eficace stabilite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale: condiții de muncă echitabile, un acces egal la piața forței de muncă și o protecție socială decentă. A sosit momentul să ne asigurăm că toți cetățenii și lucrătorii pot beneficia de aceste evoluții pozitive de pe piața forței de muncă.”

În comparație cu anul precedent, ocuparea forței de muncă din UE a crescut cu 1,7 %, ceea ce corespunde unui număr suplimentar de 4 milioane de persoane încadrate în muncă, dintre care 2,7 milioane în zona euro. Locurile de muncă permanente și cu normă întreagă sunt principalii factori care au contribuit la această creștere. Între cel de-al treilea trimestru din 2016 și cel de-al treilea trimestru din 2017, numărul angajaților cu contracte permanente a crescut cu 2,8 milioane, ceea ce reprezintă o creștere de trei ori mai mare decât creșterea numărului de angajați cu contracte temporare (900 000). Numărul de lucrători cu normă întreagă a crescut cu aproximativ 3 milioane, până la 181 de milioane, în timp ce numărul de lucrători cu fracțiune de normă a crescut cu aproximativ 300 000, până la 42,7 milioane.

Rata ocupării forței de muncă în UE în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani a crescut în mod constant în ultimii trei ani, ajungând la 72,3 % în cel de-al treilea trimestru al anului 2017, respectiv cel mai ridicat nivel atins vreodată. Cu toate acestea, rămân în continuare disparități semnificative între statele membre. Ratele naționale de ocupare a forței de muncă au variat între 58 % în Grecia și 82 % în Suedia. Raportul arată, de asemenea, că rata șomajului din UE se apropie într-un ritm constant de nivelurile înregistrate înainte de criză. Numărul persoanelor aflate în șomaj a scăzut cu aproximativ 8,6 milioane de persoane de la valoarea sa maximă înregistrată în aprilie 2013 și s-a menținut sub 18 milioane de persoane în decembrie 2017, acesta reprezentând cel mai scăzut nivel al său începând din noiembrie 2008.

Potrivit buletinului trimestrial, și alte cifre referitoare la piața muncii confirmă îmbunătățirea stării de sănătate a economiei UE:

  • Productivitatea muncii din UE a crescut cu 0,8 % față de cel de-al treilea trimestru al anului 2016. De departe cea mai puternică creștere a fost înregistrată în Letonia, în Lituania, în Polonia și în România (cel puțin 3 % de la un an la altul).
  • Situația financiară a gospodăriilor din UE a continuat să se îmbunătățească, înregistrând o rată de creștere de aproximativ 1,5 % de la un an la altul, aceasta fiind determinată în principal de creșterea veniturilor din muncă. Aproape toate statele membre au continuat să înregistreze o creștere a veniturilor gospodăriilor în cursul anului până în prima jumătate a anului 2017. Cu toate acestea, în mai multe țări, și anume Croația, Grecia, Italia, Portugalia și Spania, precum și în Țările de Jos, venitul brut disponibil al gospodăriilor s-a situat în continuare sub nivelul din 2008.
  • Cererea de forță de muncă și deficitele de forță de muncă au continuat să crească. Rata globală a locurilor de muncă vacante[1] din UE a ajuns la 2 % în cel de-al treilea trimestru al anului 2017. Rata locurilor de muncă vacante a fost mai ridicată în sectorul serviciilor decât în cel al industriei și al construcțiilor. Deficitele de forță de muncă[2] au crescut, iar activitatea de recrutare[3] s-a redresat (creștere de 3,7 % într-un an, până în cel de-al doilea trimestru al anului 2017). Ratele de eliberare a unui loc de muncă[4] au scăzut cu mult sub nivelurile din perioada anterioară crizei, în timp ce redresarea ratei de angajare[5] a înregistrat o accelerare în cursul ultimelor trimestre și s-a apropiat de nivelul înregistrat înainte de criză.

Context

Buletinul trimestrial privind evoluția forței de muncă și a situației sociale în Europa oferă o imagine de ansamblu asupra recentelor evoluții sociale și de pe piața muncii din UE. El examinează schimbările pe termen scurt ale PIB și tendințele ocupării forței de muncă.

La 17 noiembrie 2017, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale, care stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. Comisia lucrează deja, în măsura competențelor sale, la transpunerea pilonului în acțiuni concrete, de exemplu prin intermediul inițiativei privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală, al propunerii de directivă referitoare la condiții de muncă transparente și previzibile în Uniunea Europeană sau al viitorului pachet privind echitatea socială.

Semestrul european reprezintă un instrument fundamental pentru supravegherea în fiecare an a procesului de convergență economică și socială. Începând cu ciclul 2017/18, principiile și prioritățile pilonului au fost integrate în toate documentele principale ale semestrului. În special, proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă include noul tablou de bord social pentru monitorizarea performanțelor în domeniile-cheie care intră sub incidența pilonului, precum rata abandonului școlar timpuriu, rata șomajului în rândul tinerilor sau impactul transferurilor sociale asupra reducerii sărăciei.

Pentru mai multe informații

Buletin trimestrial privind evoluția forței de muncă și a situației sociale în Europa – februarie 2018

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

Analiza situației sociale și a pieței muncii realizată de DG EMPL

 

[1] Rata locurilor de muncă vacante măsoară procentajul de posturi vacante în comparație cu numărul total de posturi vacante și ocupate.

[2] Indicatorul deficitului de forță de muncă corespunde procentului de întreprinderi care consideră deficitul de forță de muncă drept un factor de limitare a producției.

[3] Indicatorul recrutărilor corespunde procentului de lucrători care și-au început activitatea la un angajator în ultimele 3 luni.

[4] Rata de eliberare a unui loc de muncă corespunde procentului de angajați care și-au părăsit angajatorul într-o anumită perioadă.

[5] Rata de angajare corespunde procentului de persoane aflate în șomaj care și-au găsit un loc de muncă într-o anumită perioadă.

IP/18/721

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar