Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission raportti: Työllisyys- ja sosiaalinen tilanne EU:ssa kohenee edelleen

Bryssel 12. helmikuuta 2018

Vankan talouskasvun tukemana EU:n työllisyys jatkoi kasvuaan ennustettua voimakkaammin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ja työttömyysluvut pienenivät tuoreimman työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen neljännesvuosikatsauksen mukaan.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi kasvun palanneen Eurooppaan. ”Työllisyys EU:ssa saavutti kaikkien aikojen korkeimman tasonsa: 236 miljoonalla ihmisellä on työpaikka ja työttömyys on vakaassa laskussa. Tästä positiivisesta talouden tilanteesta olisi nyt otettava irti kaikki hyöty ja olisi toteutettava kansalaisten kannalta uudet ja tehokkaammat oikeudet, jotka sisältyvät Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin: oikeudenmukaiset työskentelyolot, yhtäläinen pääsy työmarkkinoille ja asianmukainen sosiaalinen suojelu. Nyt on aika varmistaa, että kaikki kansalaiset ja työntekijät saavat etua työmarkkinoiden positiivisesta kehityksestä.”

EU:n työllisyys kasvoi 1,7 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikan sai 4 miljoonaa uutta ihmistä, joista 2,7 miljoonaa oli euroalueella. Kasvun takana olivat pääasiassa vakituiset työpaikat ja kokoaikainen työllistyminen. Vuosien 2016 ja 2017 välillä (kolmas neljännes) pysyvässä työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä kasvoi 2,8 miljoonaa. Tämä kasvu oli kolminkertainen määräaikaisten työsuhteiden kasvuun (900 000) nähden. Kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä lisääntyi noin 3 miljoonalla (yht. 181 miljoonaa) ja osa-aikaisten 300 000:lla (yht. 42,7 miljoonaa).

EU:n 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on kasvanut jatkuvasti kolmen viime vuoden ajan, ja vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä se oli 72,3 prosenttia, joka on kaikkien aikojen korkein taso. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Kansalliset työllisyysasteet vaihtelevat Kreikan 58 prosentista Ruotsin 82 prosenttiin. Katsauksen mukaan myös EU:n työttömyys on lähenemässä vakaasti kriisiä edeltänyttä tasoa. Työttömien määrä on vähentynyt noin 8,6 miljoonalla huhtikuun 2013 huipputasosta, ja joulukuussa 2017 työttömiä oli alle 18 miljoonaa, joka on alin taso marraskuun 2008 jälkeen.

Muutkin työmarkkinoita koskevat luvut neljännesvuosikatsauksessa vahvistavat, että EU:n talous on tervehtymässä:

  • EU:n työvoiman tuottavuus koheni 0,8 prosenttia verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen. Suurinta kasvu oli Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa (vuotuinen kasvu vähintään 3 prosenttia).
  • EU:n kotitalouksien taloudellinen tilanne parani noin 1,5 prosentin vuotuista kasvuvauhtia pääasiassa sen vuoksi, että ansiotulot kasvoivat. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa oli nähtävissä kotitalouksien tulojen kasvua vuoden aikana vuoden 2017 ensimmäiselle puoliskolle. Useissa jäsenvaltiossa (Kroatiassa, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa sekä Alankomaissa) kotitalouksien käytettävissä olevat bruttotulot olivat kuitenkin edelleen alle vuoden 2008 tason.
  • Työvoiman kysyntä ja työvoimapula lisääntyivät edelleen. Avointen työpaikkojen osuus[1] EU:ssa oli 2 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tämä osuus oli suurempi palvelualalla kuin teollisuudessa ja rakennusalalla. Työvoimapula[2] lisääntyi ja työhönotto[3] elpyi (kasvua 3,7 prosenttia vuodessa vuoden 2017 toiselle neljännekselle). Työpaikasta lähteneiden osuus[4] pieneni ja alitti kriisiä edeltäneet tasot, ja työpaikan löytäneiden osuus[5] kiihdytti kasvuaan edellisten neljännesten aikana ja läheni kriisiä edeltänyttä tasoa.

Tausta

Työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen neljännesvuosikatsaus antaa yleiskuvan viimeaikaisesta sosiaalisesta ja työmarkkinakehityksestä EU:ssa. Siinä tarkastellaan BKT:n lyhyen aikavälin muutoksia ja työllisyyden suuntauksia.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittivat 17. marraskuuta 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta oikeudenmukaisten ja moitteettomasti toimivien työmarkkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien tueksi. Komissio on jo osaltaan siirtämässä pilarin periaatteita konkreettisiksi toimiksi. Tästä esimerkkeinä ovat työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva aloite, direktiiviehdotus avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa sekä tuleva sosiaalista oikeudenmukaisuutta käsittelevä paketti.

Keskeinen väline taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen prosessissa on jokavuotinen talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Vuoden 2017/2018 jaksosta lähtien pilarin periaatteet ja prioriteetit on sisällytetty ohjausjakson kaikkiin keskeisiin asiakirjoihin. Esimerkiksi yhteisen työllisyysraportin luonnokseen sisältyy uusi sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu, jonka avulla seurataan pilariin kuuluvilla keskeisillä aloilla saatuja tuloksia, kuten koulupudokkaiden osuutta, nuorisotyöttömyysastetta tai sosiaalisten tulonsiirtojen vaikutusta köyhyyden vähentämiseen.

Lisätietoja

Työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen neljännesvuosikatsaus (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) – helmikuu 2018

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan analyysi (työllisyyspääosasto)

 

[1] Avointen työpaikkojen osuus on avointen työpaikkojen prosenttiosuus verrattuna avointen ja täytettyjen työpaikkojen kokonaismäärään.

[2] Työvoimapulan indikaattori osoittaa niiden yritysten osuutta, jotka ovat tuoneet työvoimapulan esiin tekijänä, joka rajoittaa tuotantoa.

[3] Työhönottoa koskeva indikaattori osoittaa niiden työntekijöiden osuutta, jotka aloittivat työskentelyn työnantajan palveluksessa viimeisten 3 kuukauden aikana.

[4] Työpaikasta lähteneiden osuus on niiden työntekijöiden osuus, jotka lähtivät työnantajan palveluksesta tiettynä jaksona.

[5] Työpaikan löytäneiden osuus on niiden työttömien osuus, jotka löysivät työpaikan tiettynä jaksona.

IP/18/721

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar