Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: veljati so začela nova pravila o okrepljenem schengenskem informacijskem sistemu

Bruselj, 28. decembra 2018

Danes so začela veljati nova pravila o okrepitvi schengenskega informacijskega sistema (SIS), ki jih je Komisija predlagala decembra 2016, sprejeta pa so bila letos.

SIS je najbolj razširjen sistem za izmenjavo informacij o varnosti in upravljanju meja v Evropi. Nadgrajena podatkovna zbirka, v kateri so nacionalni organi leta 2017 opravili več kot 5 milijard poizvedb, bo mejnim policistom pomagala bolje nadzorovati, kdo prečka meje EU, policiji in organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj bo pomagala prijeti nevarne kriminalce in teroriste, v skladu z novimi pravili o varstvu podatkov pa bo omogočala tudi boljšo zaščito pogrešanih otrok in ranljivih odraslih oseb.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Danes odpravljamo kritično varnostno vrzel v EU. Države članice bodo morale v okrepljeni schengenski informacijski sistem obvezno vnesti razpise ukrepov v zvezi s terorizmom. Nobena oseba, ki pomeni grožnjo, ne sme več ostati neopažena. Sistem SIS bo v bližnji prihodnosti postal interoperabilen z drugimi informacijskimi sistemi na področju varnosti, meja in migracij, kar nam bo pomagalo vzpostaviti celovitejšo sliko razmer.“

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je dejal: „SIS je ključno orodje za varnost v EU, ki nacionalnim organom omogoča prijetje kriminalcev in teroristov po vsej Evropi. Nova obveznost vnosa razpisov ukrepov v SIS bo prispevala k varnejši Evropi, zlasti k boju proti terorizmu, in je del širših prizadevanj za boljšo izmenjavo informacij in učinkovitejše medsebojno delovanje naših informacijskih sistemov.“

Od danes naprej se uporabljajo nova pravila o razpisih ukrepov v zvezi s terorizmom:

  • večja pozornost pri odkrivanju terorističnih kaznivih dejanj: nacionalni organi morajo od danes naprej v sistem SIS vnesti razpise ukrepov v zvezi z vsemi primeri, povezanimi s terorističnimi kaznivimi dejanji. Države članice bodo prav tako morale od konca leta 2019 Europol obveščati o zadetkih za razpise ukrepov v zvezi s terorizmom, kar bo prispevalo k povezovanju informacij na evropski ravni;
  • močnejši predpisi o varstvu podatkov: nova pravila so bila usklajena z novo splošno uredbo o varstvu podatkov in policijsko direktivo o varstvu podatkov.

Številne nove funkcije sistema SIS bodo uvedene postopno, pri čemer mora sistem v državah članicah v celoti delovati 3 leta po začetku veljavnosti zakonodaje:

  • novi razpisi ukrepov v zvezi s storilci kaznivih dejanj in odločbami o vrnitvi: nova pravila bodo omogočala razpise ukrepov v sistemu SIS v zvezi z neznanimi osebami, ki so iskane v povezavi s kaznivim dejanjem. Poleg tega je bila uvedena nova kategorija razpisov ukrepov za odločbe o vrnitvi, da bi se izboljšalo izvrševanje odločb o vrnitvi, izrečenih nezakonito prebivajočim državljanom tretjih držav;
  • močnejše določbe glede pogrešanih otrok in oseb, ki potrebujejo zaščito: nacionalni organi bodo lahko za osebe, ki potrebujejo zaščito, poleg obstoječih razpisov ukrepov za pogrešane osebe razpisali tudi preventivne ukrepe;
  • izvrševanje prepovedi vstopa: odslej bo treba vsakršno prepoved vstopa, izdano državljanom tretjih držav, obvezno vnesti v sistem SIS, da se tem osebam prepreči vstop na schengensko območje.

Ozadje

Predsednik Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 poudaril pomen premagovanja trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju podatkov ter izboljšanja interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov. Okrepljen schengenski informacijski sistem je eden od temeljev tega dela.

Celovita ocena sistema SIS, ki je bila izvedena leta 2016, je omogočila opredelitev nekaterih področij, na katerih bi bilo mogoče izvesti operativne in tehnične izboljšave. Zakonodajni predlogi, ki jih je Komisija predstavila decembra 2016, izpolnjujejo priporočila iz poročila o navedeni oceni in uresničujejo zavezo predsednika Junckerja iz govora o stanju v Uniji leta 2016. Sozakonodajalca sta predloge Komisije sprejela novembra 2018.

Schengenski informacijski sistem (SIS) je obsežen, centraliziran informacijski sistem, ki podpira kontrole na zunanjih schengenskih mejah in izboljšuje sodelovanje organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter pravosodnih organov v 30 državah po vsej Evropi. Trenutno vsebuje približno 79 milijonov evidenc, v letu 2017 pa je bilo v njem opravljenih 5 milijard poizvedb. SIS zlasti zagotavlja informacije o posameznikih, ki nimajo pravice do vstopa na schengensko območje ali bivanja na njem, osebah, iskanih v povezavi s kaznivimi dejanji, in pogrešanih osebah, podrobnosti o nekaterih izgubljenih ali ukradenih predmetih (na primer avtomobilih, strelnem orožju, plovilih in identifikacijskih dokumentih) ter podatke, ki so potrebni za izsleditev oseb in potrditev njihove identitete.

Več informacij

Sporočilo za medije – Varnostna unija: Komisija predlaga okrepitev schengenskega informacijskega sistema za učinkovitejši boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu

Spletna stran GD HOME – schengenski informacijski sistem

IP/18/6921

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar