Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurobarometern hösten 2018: Positiv bild av EU inför valet till Europaparlamentet

Bryssel den 21 december 2018

I den nya Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag anser för gången en majoritet av européerna att deras röst räknas i EU. Antalet européer med en positiv bild av EU ökar.

Stödet för den ekonomiska och monetära unionen är fortsatt starkt och större än någonsin i euroområdet.

Detta är några av de viktigaste resultaten av den senaste Eurobarometerundersökningen, som genomfördes den 8–22 november och offentliggörs i dag.

1. De positiva politiska indikatorerna är på väg uppåt

För första gången sedan frågan började ställas svarade en majoritet av européerna att ”deras röst räknas i EU” (49 %, +4 procentenheter sedan våren 2018), medan 47 % inte höll med (−2 procentenheter sedan våren 2018) och 4 % svarade ”vet inte” (−2 procentenheter). I 16 EU-länder håller majoriteten av de tillfrågade med om att deras röst räknas i EU. Flest är det i Danmark (73 %), Sverige (71 %) och Tyskland (70 %).

43 % av européerna har en positiv bild av EU (+3 procentenheter jämfört med våren 2018). Detta är den högsta nivån sedan hösten 2009. Över en tredjedel av de tillfrågade har en neutral bild av EU (36 %, −1 procentenhet sedan våren 2018). En femtedel (20 %, −1 procentenhet) har en negativ bild och 1 % har ingen åsikt. Sedan den förra Eurobarometerundersökningen våren 2018 har andelen med en positiv bild av EU ökat i 17 EU-länder. Den största ökningen står Sverige (53 %, +11), Spanien (43 %, +10) och Storbritannien (43 %, +9) för.

Förtroendet för EU är stabilt kring 42 % och fortfarande på den högsta nivån sedan hösten 2010. I 17 av EU-länderna har majoriteten förtroende (jämfört med 15 våren 2018), och flest är det i Litauen (65 %), Danmark (60 %) och Sverige (59 %). Man har större förtroende för EU än för nationella regeringar och parlament. 42 % har förtroende för EU, medan 35 % har förtroende för det egna landets parlament och regering (i båda fallen en ökning med 1 procentenhet jämfört med våren 2018).

2. Stöd för EU-medborgarskap och fri rörlighet i alla EU-länder

I samtliga 28 EU-länder känner en majoritet av de tillfrågade sig som EU-medborgare: I hela EU är det 71 % (+1 procentenhet sedan våren 2018) och på nationell nivå varierar andelen mellan 89 % i Luxemburg och 51 % i Bulgarien.

En stor majoritet av de tillfrågade stöder ”den fria rörligheten för EU-medborgare” (83 %, +1 procentenhet sedan våren 2018), och i alla EU-länder delas denna uppfattning av mer än två tredjedelar av de tillfrågade.

3. Bekräftat starkt stöd för euron

20 år efter införandet av den gemensamma valutan är stödet för den ekonomiska och monetära unionen och euron fortfarande rekordhögt. Tre fjärdedelar av de tillfrågade i euroområdet (75 %, +1 procentenhet) är positiva till EU:s gemensamma valuta.

En majoritet av EU-invånarna anser att EU:s ekonomiska situation är ”bra” (49 %), vilket är något färre än våren 2018 (−1 procentenhet). 38 % av de tillfrågade anser att EU:s ekonomi är ”dålig” (+1 procentenhet) och 13 % har ingen åsikt.

De positiva åsikterna om den nationella ekonomiska situationen (49 %, oförändrat) överväger fortfarande de negativa (48 %, +1), men med en marginal på endast 1 procentenhet. Majoriteten av de tillfrågade i 16 EU-länder (jämfört med 14 länder våren 2018) uppger att den nationella ekonomiska situationen är bra. De högsta procenttalen står Malta (95 %) samt Luxemburg och Nederländerna (båda 91 %) för. I Sverige, Danmark och Tyskland (samtliga 88 %) och Österrike (81 %) håller fler än åtta av tio tillfrågade med om detta. Lägst andel återfinns i Grekland (6 %), Kroatien (16 %) samt Spanien och Bulgarien (båda 18 %).

4. Migration och terrorism bekymrar fortfarande européerna mest

Invandring är alltjämt det som bekymrar EU-invånarna mest. 40 % av de tillfrågade nämner den (+2 procentenheter sedan våren 2018). Invandring nämns dubbelt så ofta som terrorism (20 %), som är den näst viktigaste frågan trots en kraftig minskning (−9 procentenheter sedan våren 2018). Tillståndet i EU-ländernas offentliga finanser ligger på tredje plats (19 %, +2). Det är första gången sedan hösten 2014 som denna fråga hamnar på topp tre, och första gången sedan hösten 2010 som den anses viktigare än den ekonomiska situationen, som nu ligger på fjärde plats (18 %, oförändrat). Klimatförändringarna är en viktig angelägenhet för 16 % av de tillfrågade. Det är den fråga där ökningen har varit störst (+5 procentenheter), och den ligger nu på femte plats.

Även om arbetslösheten ligger på sjätte plats på EU-nivå (13 %, den lägsta nivån sedan 2010) är den fortfarande den viktigaste angelägenheten på nationell nivå (23 %, −2 procentenheter). Det är den lägsta siffran sedan 2007. Stigande priser/inflation/levnadskostnader (21 %, +4) ligger på andra plats tillsammans med invandring (21 %, oförändrat). Det är första gången sedan hösten 2008 som oron över levnadskostnaderna är bland de två främsta farhågorna på nationell nivå. Hälsa och social trygghet ligger på fjärde plats och nämns av 20 % (−3 procentenheter), vilket innebär en återgång till nivån för hösten 2017. Den ekonomiska situationen (15 %, oförändrat) och pensionerna (15 %, −2) ligger på delad femteplats, precis ovanför miljön, klimatet och energifrågor (14 %, +4), som har nått en ny toppnotering.

 

Bakgrund

Eurobarometern hösten 2018 (EB 90) genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 8–22 november 2018. Sammanlagt intervjuades 32 600 personer i EU:s medlemsländer[1] och i kandidatländerna[2].

[1] 27 424 intervjuer hölls i EU:s 28 medlemsländer.

[2] De 28 EU-medlemsländerna, fem kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska befolkningsgruppen i den del av Republiken Cypern som inte kontrolleras av regeringen.

 

Läs mer

 

Eurobarometer 90

 

 

BILAGA

1. ”Min röst räknas i EU”

Uppfattningen av EU:s ekonomiska situation

 

2. Bilden av EU

1

 

3. Förtroendet för EU

Bilden av EU

 

4. Stödet för euron är fortfarande högre än någonsin

 Förtroendet för EU

 

5. Uppfattningen av EU:s ekonomiska situation

Uppfattningen av EU:s ekonomiska situation

 

6. Uppfattningen av den nationella ekonomiska situationen

Uppfattningen av den nationella ekonomiska situationen

 

 7. Fri rörlighet

Fri rörlighet

 

8. EU-medborgarskapet

EU-medborgarskapet

 

9. EU:s största utmaningar 

 Fri rörlighet

 Högst två svar – de sex frågor som nämnts mest

 

10. De största utmaningarna på nationell nivå

 EU-medborgarskapet

 Högst två svar – de sex frågor som nämnts mest

 

IP/18/6896


Side Bar