Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eirobarometra 2018. gada rudens standartaptauja: gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas, iedzīvotājiem pārsvarā ir pozitīvs priekšstats par ES

Briselē, 2018. gada 21. decembrī

Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra aptauju, kas publicēta šodien, vairums eiropiešu uzskata, ka viņu viedoklis ES tiek ņemts vērā. Pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem ir pozitīvs priekšstats par ES.

Atbalsts ekonomikas un monetārajai savienībai joprojām ir spēcīgs, un eirozonā tas ir sasniedzis jaunu rekordu.

Tie ir tikai daži galvenie secinājumi no šodien publicētās jaunākās Eirobarometra standartaptaujas, kas veikta no 8. līdz 22. novembrim.

1. Pozitīvi politiskie rādītāji uzlabojas

Kopš šis jautājums tiek uzdots, šī ir pirmā reize, kad vairums eiropiešu piekrīt, ka viņu viedoklis ES tiek ņemts vērā (49 %, +4 procentpunkti kopš 2018. gada pavasara), pretstatā 47 %, kuri šim apgalvojumam nepiekrīt (-2 kopš 2018. gada pavasara), savukārt 4 % (-2) aptaujāto atbildējuši ar “nezinu”.16 ES dalībvalstīs lielākā daļa respondentu piekrīt, ka viņu balsij Eiropas Savienībā ir nozīme; augstākie rādītāji šajā ziņā ir Dānijā (73 %), Zviedrijā (71 %) un Vācijā (70 %).

43 % eiropiešu ir pozitīvs priekšstats par ES (+3 procentpunkti salīdzinājumā ar 2018. gada pavasari), un tas ir augstākais rādītājs kopš 2009. gada rudens. Vairāk nekā trešdaļai respondentu ir neitrāls priekšstats par ES (36 %, -1 salīdzinājumā ar 2018. gada pavasari), savukārt piektdaļai šis priekšstats ir negatīvs (20 %, -1), bet 1 % nav viedokļa.Kopš pēdējās Eirobarometra standartaptaujas 2018. gada pavasarī 17 ES dalībvalstīs ir pieaudzis to respondentu skaits, kam ir pozitīvs priekšstats par ES; īpaši strauji šis skaits ir audzis Zviedrijā (53 %, +11), Spānijā (43 %, +10) un Apvienotajā Karalistē (43 %, +9).

Uzticēšanās Eiropas Savienībai ir stabila (42 %), un šis rādītājs joprojām ir visaugstākajā līmenī kopš 2010. gada rudens. Uzticēšanās Eiropas Savienībai gūst pārsvaru 17 ES dalībvalstīs (2018. gada pavasarī tās bija 15 valstis), augstākos rezultātus sasniedzot Lietuvā (65 %), Dānijā (60 %) un Zviedrijā (59 %). Uzticēšanās ES ir augstāka nekā uzticēšanās valstu valdībām vai parlamentiem. 42 % eiropiešu uzticas Eiropas Savienībai, turpretim savas valsts parlamentam un valsts valdībai uzticas 35 % (abos gadījumos + 1 procentpunkts salīdzinājumā ar 2018. gada pavasari).

2. Atbalsts ES pilsonībai un pārvietošanās brīvībai visās ES dalībvalstīs

Visās 28 dalībvalstīs lielākā daļa respondentu jūtas kā ES pilsoņi: 71 % visā ES (+ 1 procentpunkts kopš 2018. gada pavasara), savukārt valstu līmenī šis rādītājs svārstās no 89 % Luksemburgā līdz 51 % Bulgārijā.

Lielākā daļa respondentu atbalsta “ES pilsoņu brīvu pārvietošanos” (83 %, + 1 procentpunkts kopš 2018. gada pavasara), un katrā ES dalībvalstī vairāk nekā divas trešdaļas respondentu piekrīt šim viedoklim.

3. Saglabājas liels atbalsts eiro

20 gadus pēc vienotās valūtas ieviešanas atbalsts ekonomikas un monetārajai savienībai un eiro saglabājas rekordaugsts — trīs ceturtdaļas respondentu (75 %, +1 procentpunkts) eirozonā atbalsta ES vienoto valūtu.

Lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas ekonomikas stāvoklis ir labs (49 %), kas ir neliels samazinājums kopš 2018. gada pavasara (-1 procentpunkts). 38 % respondentu uzskata, ka Eiropas ekonomikas stāvoklis ir slikts (+ 1), bet 13 % nav viedokļa.

Pozitīvi viedokļi par valsts ekonomikas situāciju (49 %, bez izmaiņām) joprojām ir pārsvarā pār negatīviem viedokļiem (48 %, +1), taču tie atšķiras tikai par vienu punktu. 16 dalībvalstīs lielākā daļa respondentu uzskata, ka valsts ekonomikas situācija ir laba (2018. gada pavasarī 14 valstis). Procentuāli visaugstākie radītāji ir Maltā (95 %), Luksemburgā un Nīderlandē (abās 91 %). Šādi domā arī vairāk nekā astoņi no desmit respondentiem Dānijā, Vācijā, Zviedrijā (visās 88 %) un Austrijā (81 %). Zemākie rādītāji ir konstatēti Grieķijā (6 %), Horvātijā (16 %), Spānijā un Bulgārijā (abās 18 %).

4. Migrācija un terorisms joprojām ir eiropiešu galvenais bažu avots

Imigrācija joprojām ir galvenā ES līmeņa problēma — to min 40 % respondentu (+ 2 procentpunkti kopš 2018. gada pavasara). Tā ir minēta divreiz biežāk nekā terorisms (20 %), kas — neraugoties uz būtisku samazinājumu (-9 kopš 2018. gada pavasara) — joprojām ir otrais svarīgākais jautājums. Dalībvalstu finanšu stāvoklis ierindojas trešajā pozīcijā (19 %, + 2): kopš 2014. gada rudens tas pirmo reizi ir viens no trim galvenajiem problēmjautājumiem, apsteidzot bažas par ekonomisko situāciju, kas šobrīd ir ceturtajā vietā (18 %, bez izmaiņām) — pirmo reizi kopš 2010. gada rudens. 16 % respondentu visvairāk rūp klimata pārmaiņas; šajā jautājumā konstatēts lielākais pieaugums (+ 5 procentpunkti), un tas ierindojies piektajā pozīcijā.

Lai gan bezdarba jautājums ES līmenī atrodas sestajā pozīcijā (13 %, zemākais līmenis šim rādītājam kopš 2010. gada), tas joprojām ir galvenais problēmjautājums valsts līmenī (23 %, -2 procentu punkti). Tas ir zemākais rādītājs kopš 2007. gada. Cenu pieaugums/inflācija/dzīves dārdzība (21 %, + 4) dala otro vietu ar imigrāciju (21 %, bez izmaiņām). Pirmo reizi kopš 2008. gada rudens bažas par dzīves dārdzību ir viens no diviem galvenajiem problēmjautājumiem valsts līmenī. Tāpat kā 2017. gada rudenī 20 % aptaujāto (-3) minējuši veselības aprūpi un sociālo nodrošinājumu; šis jautājums ir ceturtajā vietā. Ekonomiskā situācija (15 %, nemainīga) un pensijas (15 %, -2) dala piekto pozīciju, kam seko vides, klimata un enerģētikas jautājumi (14 %, + 4), kas sasnieguši jaunu rekordu.

 

Konteksts

"Eirobarometra 2018. gada rudens standartaptauja" (EB 90) tika veikta tiešu interviju veidā laikposmā no 2018. gada 8. novembra līdz 22. novembrim. Pavisam tika aptaujāti 32 600 cilvēki ES dalībvalstīs[1] un kandidātvalstīs[2].

[1] 27 424 intervijas 28 ES dalībvalstīs.

[2] Eiropas Savienības (ES) 28 dalībvalstīs, piecās kandidātvalstīs (bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Turcijā, Melnkalnē, Serbijā un Albānijā) un Kipras turku kopienā tajā valsts daļā, kura nav Kipras Republikas valdības kontrolē.

 

Plašāka informācija

 

Eirobarometra 90. Standartaptauja

 

 

PIELIKUMS

1. “Mans viedoklis ES tiek ņemts vērā”

Skatījums uz Eiropas ekonomikas stāvokli

 

2. Priekšstats par ES

1

 

3. Uzticēšanās ES

Priekšstats par ES

 

4. Atbalsts eiro joprojām ir visaugstākajā līmenī

 Uzticēšanās ES

 

5. Skatījums uz Eiropas ekonomikas stāvokli

Skatījums uz Eiropas ekonomikas stāvokli

 

6. Skatījums uz valsts ekonomikas stāvokli

Skatījums uz valsts ekonomikas stāvokli

 

 7. Brīva pārvietošanās

Brīva pārvietošanās

 

8. ES pilsonība

ES pilsonība

 

9. Galvenās problēmas, ar ko saskaras ES 

 Brīva pārvietošanās

 Ne vairāk kā divi atbilžu varianti — seši visbiežāk minētie jautājumi

 

10. Galvenās problēmas valstu līmenī

 ES pilsonība

 Ne vairāk kā divi atbilžu varianti — seši visbiežāk minētie jautājumi

 

IP/18/6896


Side Bar