Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2018. őszi Standard Eurobarométer felmérés: az európaiak többsége pozitívan vélekedik az Unióról az európai parlamenti választások közeledtével

Brüsszel, 2018. december 21.

A ma megjelent új Eurobarométer felmérés szerint most először gondolja az európaiak többsége, hogy számít a véleménye az Unióban. Növekedik az EU-ról pozitívan vélekedő európai polgárok száma.

Továbbra is magas a gazdasági és monetáris unió támogatottsága, az euróövezetben újra rekord szintet ért el.

Többek között ezek a legutóbbi, november 8. és 22. között végzett és a mai napon közzétett Standard Eurobarométer felmérés legfontosabb eredményei.

1. Egyre kedvezőbben alakulnak a politikai mutatók

A felmérés keretében erre a kérdésre adott válaszok első alkalommal tanúskodnak arról, hogy az európaiak többsége gondolja úgy, „számít a véleménye az Unióban” (49%, azaz 4 százalékpontos növekedés 2018 tavasza óta). 47% gondolja az ellenkezőjét (2 százalékpontos csökkenés 2018 tavasza óta), 4% (2 százalékpontos csökkenés) pedig „nem tudja”. 16 tagállamban gondolja a válaszadók többsége úgy, hogy számít a véleménye az Unióban. Ezek az értékek Dánia (73%), Svédország (71%) és Németország (70%) esetében a legmagasabbak.

Az európaiak 43%-a pozitívan vélekedik az EU-ról (ez 2018 tavaszához képest 3 százalékpontos növekedést jelent és 2009 ősze óta a legmagasabb érték). A válaszadók több mint egyharmada (36%, azaz 2018 tavaszával összevetve 1 százalékpontos csökkenés) semlegesen viszonyul az EU-hoz, ötödüknek (20%,1 százalékpontos csökkenés) negatív a véleménye, 1%-uknak pedig nincs véleménye. A 2018. tavasszal megjelent legutóbbi Standard Eurobarométer felmérés óta az Unióról pozitívan vélekedő válaszadók aránya 17 uniós tagállamban növekedett, legfőképpen Svédországban (53%, +11), Spanyolországban (43%, +10) és az Egyesült Királyságban (43%, +9).

Az EU-ba vetett bizalom stabilan 42%-os szinten alakul, amely 2010 ősze óta a legmagasabb érték. A bizalom dominál 17 tagállamban (2018 tavaszán 15 tagállamban), leginkább Litvániában (65%), Dániában (60%) és Svédországban (59%). Az EU-ban továbbra is jobban bíznak az emberek, mint a saját kormányukban és palamentjükben. Az európaiak 42%-a bízik az Európai Unióban, 35%-uk nemzeti parlamentjében és kormányában (ez mindkét esetben 1 százalékpontos emelkedés 2018 tavaszához képest).

2. Az uniós polgárság és az összes tagállamra kiterjedő szabad mozgás támogatottsága

A válaszadók többsége mind a 28 tagállamban az EU polgárának érzi magát: az uniós átlag 71% (+1 százalékpont 2018 tavasza óta), a tagállamok szintjén pedig a luxemburgi 89% és a bulgáriai 51% közötti értéket jelent.

A megkérdezettek nagy többsége támogatja „az uniós polgárok szabad mozgását” (83%, +1 százalékpont 2018 tavasza óta). Tagállami szinten az összes tagállam esetében a válaszadók több mint kétharmada vélekedik így.

3. Továbbra is erős az euró támogatottsága

A közös valuta bevezetése után immár 20 évvel továbbra is rekordszintű a gazdasági és monetáris unió, valamint az euró támogatottsága: az euróövezetben a válaszadók háromnegyede (75 %, +1 százalékpont) támogatja az EU közös valutáját.

Az európai polgárok többsége úgy gondolja, hogy az európai gazdasági helyzet jó (49%) – ez enyhe visszaesés 2018 tavaszához képest (–1 százalékpont). A válaszadók 38%-a szerint az európai gazdaság helyzete rossz (+1), 13%-uknak pedig nincs véleménye.

A nemzetgazdasági helyzettel kapcsolatos pozitív vélemények aránya (változatlanul 49%) továbbra is meghaladja a negatív véleményekét (48%, +1), de csak egy százalékponttal. 16 tagállamban a válaszadók többsége jónak értékeli az európai gazdasági helyzetet (2018 tavaszán 14 tagállam esetében volt így). Az élen Málta (95%), valamint Luxemburg és Hollandia (mindkettő 91%) áll. Dániában, Németországban, Svédországban (mindhárom 88%) és Ausztriában (81%) tíz válaszadóból több mint nyolcan szintén így vélekednek. A legalacsonyabb arányszámokat Görögország (6%), Horvátország (16%), valamint Spanyolország és Bulgária (mindkettő 18%) esetében rögzítették.

4. Az európaiak változatlanul leginkább a migráció és a terrorizmus miatt aggódnak

Uniós szinten a legnagyobb problémának a bevándorlást tekintik az emberek: 40% jelölte meg válaszként (2018 tavasza óta 2 százalékpontos emelkedés). Ezzel megelőzi a terrorizmust, amelyet fele annyiszor (20%) említettek a megkérdezettek, de az erős visszaesés (–9 százalékpont 2018 tavasza óta) ellenére is a második legnagyobb problémának tartják. Harmadik helyen a tagállamok államháztartásának állapota (19%, +2) áll: ezzel – 2014 ősze óta először – az első három legfőbb aggodalom egyikévé vált, a korábban harmadik és most – 2010 ősze óta először – a negyedik helyre kerülő gazdasági helyzetet (változatlanul 18%) megelőzve. Az éghajlatváltozás a válaszadók 16%-a szerint jelent nagy problémát. A legjelentősebb (5 százalékpontos) növekedést elkönyvelve ez áll az ötödik helyen.

Ugyan a munkanélküliség uniós szinten a hatodik helyen áll (2010 óta a legalacsonyabbnak számító 13%-kal), nemzeti szinten továbbra is nagy problémának tartják a válaszadók (23%, –2 százalékpont). 2007 óta ez a legalacsonyabb arányszám. Szintén második, a bevándorlással (változatlanul 21%) megegyező helyen áll a növekvő árak/infláció/megélhetési költségek (21%, +4) miatti aggodalom. A megélhetési költségek 2008 ősze óta először szerepelnek a nemzeti szinten aggodalomra okot adó fő problémák között. A válaszadók a negyedik helyen említették (20%, –3) az egészségügyet és a szociális biztonságot, amely ezzel újra a 2017 őszén megfigyelt szinten áll. Ötödik helyen áll a gazdasági helyzet (változatlan 15%) és a nyugdíjak (15%, –2) kérdése, alig megelőzve a környezeti, éghajlati és energetikai kérdéseket (14%, +4). Ez utóbbiak újból rekordértéket könyveltek el.

 

Háttér-információk

A 2018. őszi „Standard Eurobarométer felmérés” (EB 90) 2018. november 8–22. között folytatott személyes beszélgetések formájában készült. Az uniós tagállamokban[1] és a tagjelölt országokban[2] 32 600 válaszadó vett részt a felmérésben.

[1] 27 424 beszélgetés a 28 tagállamban.

[2] Az Európai Unió (EU) 28 tagállama, az öt tagjelölt ország (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország), valamint a Ciprusi Köztársaság kormánya által nem ellenőrzött területeken élő ciprusi török közösség.

 

További információk

90. sz. Standard Eurobarométer felmérés

MELLÉKLET

1. „Az Unióban számít a szavam”

Az európai gazdasági helyzet megítélése

 

2. Az Európai Unió megítélése

1

 

3. Az EU-ba vetett bizalom

Az Európai Unió megítélése

 

4. Az euró támogatottsága továbbra is az eddigi legmagasabb szinten van

 Az EU-ba vetett bizalom

 

5. Az európai gazdasági helyzet megítélése

Az európai gazdasági helyzet megítélése

 

6. A nemzetgazdasági helyzet megítélése

A nemzetgazdasági helyzet megítélése

 

 7. Szabad mozgás

Szabad mozgás

 

8. Uniós polgárság

Uniós polgárság

 

9. Az EU előtt álló legnagyobb kihívások 

 Szabad mozgás

 Legfeljebb két válasz – a hat legemlegetettebb elem

 

10. A legnagyobb kihívások nemzeti szinten

 Uniós polgárság

 Legfeljebb két válasz – a hat legemlegetettebb elem

 

IP/18/6896


Side Bar