Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet

Bruxelles, den 21. december 2018

For første gang mener et flertal af europæerne ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort i dag, at deres stemme tæller i EU. Antallet af europæere, der har et positivt billede af EU, stiger.

Støtten til Den Økonomiske og Monetære Union er fortsat stærk og når et nyt højdepunkt i euroområdet.

Dette er nogle af de vigtigste konklusioner, som kan drages af Eurobarometers seneste standardundersøgelse, der blev gennemført i perioden 8.-22. november og offentliggøres i dag.

1. De positive politiske indikatorer er i fremgang

For første gang i den tid, spørgsmålet er blevet stillet, er et flertal af europæerne enige i, at "deres stemme tæller i EU" (49 %, + 4 procentpoint siden foråret 2018), mens 47 % er uenige (- 2 siden foråret 2018), og 4 % (-2) siger, at de "ved ikke". I 16 EU-medlemsstater er et flertal af de adspurgte enige i, at deres stemme tæller i Den Europæiske Union med de højeste scorer i Danmark (73 %), Sverige (71 %) og Tyskland (70 %).

43 % af europæerne har et positivt billede af EU (+ 3 procentpoint i forhold til foråret 2018) — det højeste niveau siden efteråret 2009. Mere end en tredjedel af de adspurgte har et neutralt billede af EU (36 %, - 1 i forhold til foråret 2018), mens en femtedel har et negativt billede (20 %, -1), og 1 % ikke har nogen holdning til spørgsmålet. Siden Eurobarometers seneste standardundersøgelse i foråret 2018 er andelen af adspurgte med et positivt billede af EU steget i 17 EU-medlemsstater, mest markant i Sverige (53 %, + 11), Spanien (43 %, +10) og Det Forenede Kongerige (43 %, +9).

Tilliden til EU er stabil på 42 % og forbliver på sit højeste niveau siden efteråret 2010. Tilliden er fremherskende i 17 EU-medlemsstater (15 i foråret 2018), med den højeste andel i Litauen (65 %), Danmark (60 %) og Sverige (59 %). Tilliden til EU er fortsat højere end tilliden til de nationale regeringer eller parlamenter. 42 % af europæerne har tillid til EU, men blot 35 % har tillid til deres nationale parlament og regering (+ 1 procentpoint i begge tilfælde i forhold til foråret 2018).

2. Støtte til unionsborgerskabet og fri bevægelighed i alle EU-medlemsstater

I alle 28 medlemsstater føler et flertal af de adspurgte, at de er EU-borgere: 71 % i hele EU (+ 1 procentpoint siden foråret 2018), og på nationalt plan varierer følelsen fra 89 % i Luxembourg til 51 % i Bulgarien.

Et stort flertal af de adspurgte støtter "EU-borgernes frie bevægelighed" (83 %, + 1 procentpoint siden foråret 2018), og i alle EU-medlemsstater deler mere end to tredjedele af de adspurgte dette synspunkt.

3. Den udtalte støtte til euroen bekræftes

20 år efter indførelsen af vores fælles valuta er støtten til Den Økonomiske og Monetære Union og euroen fortsat rekordhøj, idet tre fjerdedele af de adspurgte (75 %, + 1 procentpoint) i euroområdet er tilhængere af EU's fælles valuta.

Et flertal af EU-borgerne er af den opfattelse, at den europæiske økonomis situation er "god" (49 %) — et lille fald i forhold til foråret 2018 (- 1 procentpoint). 38 % af de adspurgte anser den europæiske økonomi for at være "dårlig" (+1), og 13 % har ingen holdning til spørgsmålet.

Positive udtalelser om situationen i den nationale økonomi (49 %, uændret) overstiger de negative udtalelser (48 %, + 1 procentpoint), men kun med en margen på ét procentpoint. Størsteparten af de adspurgte i 16 EU-medlemsstater (14 i foråret 2018) erklærer, at den nationale økonomiske situation er god. Malta (95 %) samt Luxembourg og Nederlandene (begge 91 %) er de lande, der har de højeste procentsatser. I Danmark, Tyskland og Sverige (alle 88 %) samt Østrig (81 %) har mere end otte ud af ti af de adspurgte samme opfattelse. De laveste andele ses i Grækenland (6 %) og Kroatien (16 %) samt Spanien og Bulgarien (begge 18 %).

4. Migration og terrorisme giver fortsat europæerne de største betænkeligheder

Indvandring giver fortsat anledning til de største betænkeligheder på EU-plan, idet denne fremhæves af 40 % af de adspurgte (+ 2 procentpoint siden foråret 2018). Den nævnes dobbelt så ofte som terrorisme (20 %), der fortsat anses for det næstvigtigste problem trods et stærkt fald (- 9 siden foråret 2018). Medlemsstaternes offentlige finanser (19 %, +2) ligger på tredjepladsen og er for første gang siden efteråret 2014 en del af top tre, idet pladsen overtages fra betænkeligheder angående den økonomiske situation, som nu befinder sig på fjerdepladsen (18 %, uændret) for første gang siden efteråret 2010. Klimaændringer giver anledning til væsentlige betænkeligheder hos 16 % af de adspurgte; de tegner sig for den største stigning (+ 5 procentpoint) og lander på femtepladsen.

Selv om arbejdsløshed ligger på sjettepladsen på EU-plan (13 %, dvs. på det laveste niveau for den indikator siden 2010), giver den fortsat anledning til væsentlige betænkeligheder på nationalt plan (23 %, - 2 procentpoint). Dette er den laveste score siden 2007. Stigende priser/inflation/leveomkostninger (21 %, +4) ligger på en delt andenplads med indvandring (21 %, uændret). Det er første gang siden efteråret 2008, at betænkeligheder vedrørende leveomkostninger hører til blandt top to på nationalt plan. På fjerdepladsen fremhæver 20 % af de adspurgte (-3), sundhed og social sikring, som dermed vender tilbage til det niveau, der blev konstateret i efteråret 2017. Den økonomiske situation (15 %, uændret) og pensioner (15 %, -2) ligger på en delt femteplads lige over miljø-, klima- og energispørgsmål (14 %, + 4), som har nået et nyt toppunkt.

 

Baggrund

Eurobarometers standardundersøgelse for efteråret 2018 (EB 90) blev foretaget ved hjælp af personlige interviews i perioden 8.-22. november 2018. I alt blev 32 600 personer fra EU-medlemsstaterne[1] og kandidatlandene[2] interviewet.

[1] 27 424 interviews i de 28 EU-medlemsstater.

[2] De 28 EU-medlemsstater, fem kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Albanien) og det tyrkisk-cypriotiske samfund i den del af Republikken Cypern, der ikke kontrolleres af den cypriotiske regering.

 

Yderligere oplysninger

 

Eurobarometers standardundersøgelse 90

 

 

BILAG

1. "Min stemme tæller i EU"

Opfattelsen af den europæiske økonomis situation

 

2. EU's image

1

 

3. Tilliden til EU

EU's image

 

4. Støtten til euroen er fortsat på sit hidtil højeste niveau

 Tilliden til EU

 

5. Opfattelsen af den europæiske økonomis situation

Opfattelsen af den europæiske økonomis situation

 

6. Opfattelsen af den nationale økonomis situation

Opfattelsen af den nationale økonomis situation

 

 7. Fri bevægelighed

Fri bevægelighed

 

8. EU-borgerskab

EU-borgerskab

 

9. De største udfordringer, EU står over for 

 Fri bevægelighed

 Højst to svar – de seks hyppigst nævnte punkter

 

10. De største udfordringer på nationalt niveau

 EU-borgerskab

 Højst to svar – de seks hyppigst nævnte punkter

 

IP/18/6896


Side Bar