Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Standardní průzkum Eurobarometr – podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU

Brusel 21. prosince 2018

Podle nového průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn, si poprvé většina Evropanů myslí, že jejich hlas má v EU váhu. Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, roste.

Podpora hospodářské a měnové unie zůstává silná a v eurozóně dosáhla nového maxima.

To jsou některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který proběhl ve dnech 8. až 22. listopadu a dnes byl zveřejněn.

1. Pozitivní politické ukazatele jsou na vzestupu

Poprvé za dobu, co je tato otázka pokládána, většina Evropanů souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU váhu (49 %, +4 procentní body od jara 2018), zatímco 47 % nesouhlasí (–2 od jara 2018) a 4 % (–2) uvádí, že „neví“. V 16 členských státech EU většina respondentů souhlasí s tím, že jejich hlas má v Evropské unii váhu. Nejvyšší podíl těchto respondentů je v Dánsku (73 %), Švédsku (71 %) a Německu (70 %).

Celkem 43 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+3 procentní body ve srovnání s jarem 2018) – což je nejvíce od podzimu 2009. Více než třetina respondentů má o EU neutrální obrázek (36 %, –1 oproti jaru 2018), zatímco pětina ji vnímá negativně (20 %, –1) a 1 % nemá vyhraněný názor. Od posledního standardního průzkumu Eurobarometr z jara 2018 vzrostl podíl respondentů, kteří na EU nahlížejí pozitivně, v 17 členských státech EU; nejvíce ve Švédsku (53 %, +11), Španělsku (43 %, +10) a ve Spojeném království (43 %, +9).

Důvěra v EU je stabilní (42 %)zůstává na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. Důvěra převládá v 17 členských státech EU (15 na jaře 2018), přičemž nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Litvě (65 %), Dánsku (60 %) a Švédsku (59 %). Důvěra v EU zůstává vyšší než důvěra v národní vlády nebo parlamenty. Evropské unii důvěřuje 42 % Evropanů, zatímco parlamentu a vládě své země 35 % (v obou případech ve srovnání s jarem 2018 +1 procentní bod).

2. Podpora občanství EU a volného pohybu ve všech členských státech EU

Ve všech 28 členských státech se většina respondentů cítí být občany EU: v celé EU 71 % (+1 procentní bod od jara 2018) a na vnitrostátní úrovni se tento pocit pohybuje v rozmezí od 89 % v Lucembursku po 51 % v Bulharsku.

Velká většina respondentů podporuje „volný pohyb občanů EU“ (83 %, +1 procentní bod od jara 2018) a v každém členském státě EU tento názor sdílí více než dvě třetiny respondentů.

3. Silná podpora euru potvrzena

Dvacet let po zavedení jednotné měny zůstává podpora hospodářské a měnové unii a euru na rekordní úrovni – tři čtvrtiny respondentů (75 %, +1 procentní bod) v eurozóně jsou zastánci jednotné měny EU.

Většina občanů EU považuje hospodářskou situaci v Evropě za „dobrou“ (49 %), od jara 2018 jde o mírný pokles (–1 procentní bod). Celkem 38 % respondentů má za to, že se evropskému hospodářství vede „špatně“ (+1), a 13 % na to nemá vyhraněný názor.

Pozitivní mínění o stavu hospodářství v jednotlivých státech (49 %, beze změny) stále převažuje nad negativním pohledem (48 %, +1), ale pouze o jeden bod. Většina respondentů v 16 členských státech EU (14 na jaře 2018) uvádí, že stav národního hospodářství je dobrý. Nejvyšších procentních podílů dosáhly Malta (95 %), Lucembursko a Nizozemsko (obě země 91 %). Také v Dánsku, Německu, Švédsku (vždy 88 %) a v Rakousku (81 %) tento názor zastává více než osm z deseti respondentů. Nejnižší čísla byla zaznamenána v Řecku (6 %), v Chorvatsku (16 %) a ve Španělsku a Bulharsku (v obou zemích 18 %).

4. Hlavním zdrojem obav Evropanů zůstávají migrace a terorismus

Na úrovni EU zůstává hlavní obavou přistěhovalectví, uváděné ve 40 % (+2 procentní body od jara 2018). Přistěhovalectví je zmiňováno dvakrát častěji než terorismus (20 %), který i přes velký pokles (–9 od jara 2018) zůstává i nadále druhou největší obavou. Na třetím místě se umístil stav veřejných financí členských států (19 %, +2), který se poprvé od podzimu roku 2014 objevil mezi trojicí největších obav a překonal obavy spojené s hospodářskou situací, které se tak nyní poprvé od podzimu 2010 nachází na čtvrté příčce (18 % beze změny). Změna klimatu, na pátém místě, je hlavním zdrojem obav 16 % respondentů, což je největší nárůst (+5 procentních bodů).

Přestože nezaměstnanost zaujímá na úrovni EU šesté místo (13 % – nejnižší úroveň tohoto ukazatele od roku 2010), na vnitrostátní úrovni zůstává hlavní obavou (23 %, –2 procentní body). To je nejnižší výsledek od roku 2007. Rostoucí ceny / inflace / životní náklady (21 %, +4) se dělí o druhé místo s přistěhovalectvím (21 % beze změny). Je to poprvé od podzimu 2008, že se obavy týkající se životních nákladů umístily na jedné z prvních dvou příček žebříčku vnitrostátních obav. Na čtvrtém místě se na úroveň zaznamenanou na podzim roku 2017 vrací zdravotnictví a sociální zabezpečení, zmiňované ve 20 % (–3). Hospodářská situace (15 % beze změny) a důchody (15 %, –2) se dělí o pátou pozici. Těsně pod nimi se umístily otázky týkající se životního prostředí, klimatu a energetiky (14 %, +4), které dosáhly nového maxima.

 

Souvislosti

Standardní průzkum Eurobarometr z podzimu 2018 (EB 90) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 8. až 22. listopadu 2018. V členských státech EU[1] a kandidátských zemích[2] bylo osloveno celkem 32 600 osob.

[1] 27 424 rozhovorů v 28 členských státech EU.

[2] Celkem 28 členských států Evropské unie, pět kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie) a společenství kyperských Turků v části země, která není kontrolována vládou Kyperské republiky.

 

Další informace

 

Standardní průzkum Eurobarometr 90

 

 

PŘÍLOHA

1. Můj hlas má v EU váhu

Vnímání stavu evropského hospodářství

 

2. Vnímání EU

1

 

3. Důvěra v EU

Vnímání EU

 

4. Euro se nadále těší nejvyšší podpoře

 Důvěra v EU

 

5. Vnímání stavu evropského hospodářství

Vnímání stavu evropského hospodářství

 

6. Vnímání stavu národního hospodářství

Vnímání stavu národního hospodářství

 

 7. Volný pohyb

Volný pohyb

 

8. Občanství EU

Občanství EU

 

9. Hlavní výzvy, kterým EU čelí 

 Volný pohyb

 Nejvýše dvě odpovědi – šest nejčastěji uváděných položek

 

10. Hlavní výzvy na vnitrostátní úrovni

 Občanství EU

 Nejvýše dvě odpovědi – šest nejčastěji uváděných položek

 

IP/18/6896


Side Bar