Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kultuuripealinnad 2019: Plovdiv ja Matera

Brüssel, 3. jaanuar 2019

Alates 1. jaanuarist 2019 kannavad Euroopa kultuuripealinna tiitlit Plovdiv (Bulgaaria) ja Matera (Itaalia).

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Oma programmides tutvustavad Plovdiv ja Matera seda, millisena nähakse linna tulevikku, aga ka Euroopa tulevikku, ning tunnustatakse samas erakordset sajanditepikkust pärandit. Euroopa kultuuripealinna algatus ühendab inimesi ja rõhutab kultuuri rolli Euroopa identiteedi kujundamisel.Mõlemad linnad aitavad tagada, et kultuuripärandiaastaga kaasnev positiivne mõju kestaks. Eelmist kultuuripärandiaastat saatnud suur edu tõendas seda, kuidas kultuur saab muuta meie linnad ja piirkonnad paremaks. Soovin Plovdivile ja Materale tulevaks aastaks palju edu.“

Plovdiv on esimene Bulgaaria linn, mis on valitud Euroopa kultuuripealinnaks. Motost „Together“ juhinduva programmiga avanevad piirkonnale 2019. aastal uued võimalused ja suureneb linna rahvusvaheline nähtavus. Üle 300 projekti korraldatakse Plovdivis ja Bulgaaria keskosa lõunapoolsetes piirkondades ning Varnas, Sofias ja Veliko Tarnovos, kus festivalide ja kogukonnapõhiste projektide raames tutvustatakse Plovdivi vaatamisväärsusi, selle ajalugu ja kultuuripärandit ning käsitletakse linna probleeme. Külalised saavad osaleda mitmesugustel üritustel ja näitustel alates kirillitsa tundma õppimisest kuni ühiste teatrietendusteni Lääne-Balkani ning roma ja türgi kogukondadega. 11.–13. jaanuarini kestvatel avapidustustel toimuvad mitmed sise- ja välisüritused, sealhulgas muusika-, valgus- ja tantsuetendus 12. jaanuari õhtul. Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel osaleb 12. jaanuaril toimuval ametlikul avatseremoonial.

Matera programm lähtub motost „Open future“ ning selle keskmes on sotsiaalne ja kultuuriline kaasatus ning koostööl põhinev innovatsioon. Tippsündmustena võib nimetada „Ars Excavandi“ – tänapäevane käsitlus maa-aluste ehitiste ajaloost ja kultuurist; „Re-reading Renaissance“ – rännak läbi Basilicata ja Apulia kunstiajaloo ning „Poetry of primes“ – näitus matemaatika kesksest rollist kunstnike töös läbi aegade. Matera toob lavale ka vabaõhuooperi Calleria Rusticana koostöös ooperimajaga Teatro San Carlo ning koos kohalike loomekogukondade ja partneritega on välja töötatud 27 projekti. Avapidustustel, mis toimuvad 19. ja 20. jaanuaril, osaleb 2000 muusikut kõigist Basilicata piirkonna küladest ja paljudest muudest Euroopa piirkondadest. Volinik Tibor Navracsics osaleb 19. jaanuaril toimuval ametlikul avatseremoonial.

Taust

1985. aastal käivitas tollane Kreeka kultuuriminister Melina Mercouri Euroopa kultuuripealinna algatuse. Sellest on saanud üks olulisemaid kultuurisündmusi Euroopas. Linnade valiku aluseks on kultuuriprogramm, millel peab olema tugev Euroopa mõõde, mis edendab linna elanike osalemist ja aktiivset kaasamist ning annab panuse nii linna kui ka seda ümbritseva piirkonna pikaajalisse arengukavasse.

Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine annab linnadele ka suurepärase võimaluse muuta oma kuvandit, asetada end maailma kaardile, meelitada ligi rohkem turiste ja mõtestada linna arengut läbi kultuuriprisma. Kultuuripealinna tiitlil on pikaajaline mõju mitte üksnes kultuuri, vaid ka ühiskondlikust ja majanduslikust seisukohast vaadates, ja seda nii linnale kui ka piirkonnale.

2018. aasta Euroopa kultuuripealinnad olid Valletta Maltal ja Leeuwarden Madalmaades. Pärast 2019. aastat on Plovdivi ja Matera järel tulevased Euroopa kultuuripealinnad Rijeka (Horvaatia) ja Galway (Iirimaa) 2020. aastal, Timisoara (Rumeenia), Elefsina (Kreeka) ja Novi Sad (Serbia, kandidaatriik) 2021. aastal, Esch (Luksemburg) ja Kaunas (Leedu) 2022. aastal ning Veszprém (soovitatud) Ungaris 2023. aastal.

Lisateave

Plovdiv2019 – Euroopa kultuuripealinn

#Plovdiv2019

Matera 2019 – Euroopa kultuuripealinn

#Matera2019

Euroopa kultuuripealinnad – Teabeleht

Brošüür „Euroopa kultuuripealinnad – Kolmkümmend aastat saavutusi“

IP/18/6888

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar