Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU tehostaa Kiinan vaatimien teknologian siirtojen vastustusta WTO:ssa

Bryssel 20. joulukuuta 2018

EU haastoi tänään Maailman kauppajärjestössä (WTO) järjestelmälliset käytännöt, jotka pakottavat eurooppalaiset yritykset jakamaan arkaluonteista teknologiaa ja osaamista voidakseen harjoittaa liiketoimintaa Kiinassa. Asian riitauttamisen taustalla on EU:n kesäkuussa 2018 käynnistämä riitojenratkaisumenettely.

Nyt EU nousee WTO:ssa vastustamaan Kiinan vaatimia pakollisia teknologian siirtoja huomattavasti entistä kattavammin ja jyrkemmin. Asian riitauttamiseen vaikuttaa myös sen paljastuminen, etteivät investointien hyväksyntää ja ulkomaisten yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevat Kiinan toimenpiteet ole yhteensopivia sovittujen monenvälisten sääntöjen kanssa.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan se, että EU:n yritykset joutuvat luovuttamaan arvokasta teknologiaa voidakseen investoida Kiinaan, ei käy päinsä. ”Tämä on selvästi vastoin niitä sääntöjä, joita Kiina sitoutui noudattamaan liittyessään WTO:hon. Riitautamme asian tänään WTO:ssa entistä laajemmin ja järjestelmällisemmin, sillä uskomme tämän ongelman vaikuttavan merkittävästi EU:n yritysten liiketoimintaan Kiinassa. Tämä asia voidaan ja pitäisikin ratkaista monenvälisellä tasolla”, Malmström totesi.

WTO:lle esittämässään tarkistetussa pyynnössä EU asettaa kiistanalaiseksi Kiinan lait, joilla säännellään

- investointien hyväksymistä sähköajoneuvojen ja bioteknologian aloilla, jotka kuuluvat ”Made in China 2025” -suunnitelman strategisiin aloihin

- eri alojen yhteisyritysten hyväksymistä.

Asia riitautetaan, koska näissä laeissa asetetaan suorituskykyvaatimuksia Kiinassa toimiville ulkomaisille yrityksille ja rajoitetaan niiden taloudellista ja sopimusvapautta investointien ja teknologian siirtojen suhteen.

Niin kutsutuilla suorituskykyvaatimuksilla eurooppalaiset yritykset pakotetaan tai suostutellaan luovuttamaan yhteisyritysten puitteissa teknologiaansa kiinalaisille kumppaneille vastineena siitä, että Kiinan viranomaiset antavat tarvittavat hallinnolliset luvat. Ulkomaisten yritysten on lisäksi harjoitettava tutkimus- ja kehitystoimintaa Kiinassa.

Liittyessään WTO:hon Kiina sitoutui siihen, ettei se aseta suorituskykyvaatimuksia investointien hyväksymisen ehdoksi ja että se suojelisi yritysten sopimusvapautta Kiinassa etenkin investointien ja teknologisten siirtojen yhteydessä. Tästä syystä EU on sitä mieltä, että Kiinan nykyiset toimenpiteet ovat vastoin sen oikeudellisia sitoumuksia. 

Ennen tänään riitautettuja toimenpiteitä EU nosti esiin muita vastaavanlaisia toimenpiteitä kesäkuussa 2018 käynnistämässään oikeustoimessa. Aiempi tapaus koski teknologian tuonti- ja vientiasetuksen säännöksiä sekä kiinalaisten ja ulkomaisten yritysten yhteisyrityksiä koskevan lain täytäntöönpanoasetusta, koska ne ovat vastoin kansallisten ja ulkomaisten yritysten tasavertaista kohtelua koskevia WTO:n sääntöjä ja rajoittavat tarpeettomasti EU:n yritysten oikeuksia esimerkiksi patenttiasioissa.

 

Tausta

WTO:n riitojenratkaisumenettely käynnistyy virallisesti, kun neuvottelupyyntö esitetään. Jos neuvotteluissa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun 60 päivän kuluessa, EU voi pyytää WTO:ta asettamaan paneelin, joka päättää Kiinan toimenpiteiden yhteensopivuudesta WTO:n sääntöjen kanssa.

 

Lisätietoja

EU:n uusi neuvottelupyyntö

EU:n aiempi neuvottelupyyntö

WTO:n riitojenratkaisu pähkinänkuoressa

Kauppapolitiikka ja teollis- ja tekijänoikeudet EU:ssa

EU:n ja Kiinan väliset kauppasuhteet

IP/18/6882

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar