Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

S 1. januarjem začnejo v EU veljati nova pravila za odpravljanje glavnih vrzeli, ki se izkoriščajo pri izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb

Bruselj, 30. decembra 2018

Komisija pozdravlja začetek veljavnosti novih pravil za odpravo najpogostejših praks izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb.

Od 1. januarja 2019 bodo vse države članice uporabljale štiri pravno zavezujoče ukrepe proti zlorabam, ki so usmerjeni v glavne prakse izogibanja davkom velikih multinacionalk.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Komisija se že dolgo dosledno bori proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. Vojna še ni dobljena, vendar smo danes dobili zelo pomembno bitko proti tistim, ki poskušajo izkoristiti neskladja med davčnimi sistemi različnih držav članic, da bi se izognili milijardam evrov davka.“

Pravila temeljijo na globalnih standardih za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, ki jih je leta 2015 razvila OECD, in bi morala prispevati k preprečevanju, da bi dobički iz EU odtekali neobdavčeni. Podrobneje:

  • vse države članice bodo zdaj obdavčevale dobičke, ki se prenesejo v davčne jurisdikcije z nizko davčno stopnjo, če podjetje tam ne izvaja dejanske gospodarske dejavnosti (pravila o nadzorovanih tujih družbah);

  • prav tako bodo zdaj v državah članicah postali obdavčljivi dobički od sredstev, kot je intelektualna lastnina, ki so prenesena z ozemlja zadevne države (pravila o izstopnem obdavčevanju);

  • da bi podjetja odvračali od sklepanja umetnih dolžniških dogovorov, namenjenih zniževanju davkov, bodo države članice omejile znesek neto obresti, ki ga podjetje lahko odšteje od svojega obdavčljivega dohodka (pravila o omejitvi obresti);

  • države članice bodo lahko ukrepale proti shemam izogibanja davkom, kadar ne bo mogoče uporabiti drugih določb proti izogibanju (splošno pravilo o preprečevanju zlorab).

Ozadje

Dogovor o pravno zavezujočih pravilih (direktiva proti izogibanju davkom), ki jih je Komisija prvič predlagala leta 2016, je bil hitro dosežen, da bi se spodbudila svetovna prizadevanja za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. Ta dogovor je rezultat dogovora držav OECD o priporočilih za omejitev erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, EU pa je z njim prevzela vodilno vlogo na svetovni ravni v smislu političnega in gospodarskega pristopa k obdavčitvi dohodkov pravnih oseb.

Dogovor je bil februarja 2017 razširjen, da bi se zagotovilo, da nobene vrste hibridnih neskladij ni mogoče uporabiti za izogibanje davkom v EU, tudi če so vključene tretje države. Pravila, ki urejajo hibridna neskladja in s katerimi se bo podjetjem preprečilo izkoriščanje neskladij v davčni zakonodaji dveh različnih držav EU z namenom izognitve obdavčitvi, bodo začela veljati 1. januarja 2020. 

Junckerjeva Komisija je na čelu svetovnih prizadevanj za boj proti izogibanju davkom in davčnim utajam. S postopnim začetkom veljavnosti novih pravil o preglednosti naj bi se zagotovilo, da imajo države članice na voljo informacije, ki jih potrebujejo za ukrepanje proti podjetjem, ki ne plačujejo svojega pravičnega deleža davkov. EU poleg tega s stalnim vodenjem seznama nekooperativnih davčnih jurisdikcij zagotavlja, da njeni mednarodni partnerji uporabljajo globalne standarde za preprečevanje izogibanja davkom. Komisija je predlagala tudi daljnosežne reforme davka od dohodkov pravnih oseb, ki bi prenovile način obdavčitve multinacionalk v EU, hkrati pa zagotovile poslovno okolje, ki podjetjem olajšuje čezmejno poslovanje.

 

Več informacij

Predlog o ukrepih proti izogibanju davkom

Sveženj proti izogibanju davkom

Študija o strukturah in kazalnikih agresivnega davčnega načrtovanja

Akcijski načrt za pravično in učinkovito obdavčenje podjetij v EU

IP/18/6853

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar