Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нови правила на ЕС за отстраняване на основните пропуски в законодателството, които позволяват избягването на корпоративните данъци, влизат в сила на 1 януари

Брюксел, 30 декември 2018 r.

Комисията приветства влизането в сила на новите правила, с които се прекратяват най-често срещаните практики за избягване на корпоративните данъци.

От 1 януари 2019 г. всички държави членки започват да прилагат нови правно обвързващи мерки за борба със злоупотребите, насочени към основните форми на избягване на данъци, до които прибягват големите многонационални дружества.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: Комисията отдавна и упорито се бори срещу агресивното данъчно планиране. Битката още не е спечелена, но така отбелязваме много важна стъпка в борбата си срещу тези, които се опитват да се възползват от пропуските в данъчните системи на нашите държави членки, за да избегнат данъци от порядъка на милиарди евро.

Правилата се основават на глобални стандарти, разработени от ОИСР през 2015 г. във връзка със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), и се очаква да предотвратят изтичането на печалби извън ЕС без облагането им. Подробно описание:

  • Всички държави членки ще облагат печалбите, прехвърлени към държави с ниски данъчни ставки, където дружеството няма никаква реална икономическа дейност (правила за контролираните чуждестранни дружества)
  • За да демотивират дружествата да използват плащания на прекомерно високи лихви с цел намаляване до минимум на дължимите от тях данъци, държавите членки ще ограничават размера на нетните лихвени разходи, които дадено дружество може да приспадне от облагаемия си доход (правила за ограничаване на лихвите)
  • Държавите членки ще могат да се борят със схемите за избягване на данъци в случаите, когато не могат да бъдат приложени други разпоредби против него (общо правило за борба със злоупотребите).

От 1 януари 2020 г. в сила ще влязат още правила за несъответствията при хибридни образувания, за да не се позволява на дружествата да използват несъответствията между данъчните закони на две различни държави от ЕС за избягване на данъци, както и мерки, с които да се гарантира, че печалбите от активи като интелектуалната собственост, извеждани от територията на дадена държава членка, се облагат в тази държава (правила за облагането при напускане).

Контекст

Тези правила, приети под формата на Директива срещу избягването на данъци, бяха предложени от Комисията за пръв път през 2016 г. и бяха договорени бързо, за да се стимулират усилията в световен мащаб за борба срещу агресивното данъчно планиране. Споразумението последва договореностите между държавите от ОИСР относно препоръки за ограничаване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и постави ЕС в позицията на световен лидер по отношение на политическия и икономически подход към корпоративното данъчно облагане.

Комисията Юнкер е начело на световните усилия за борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Новите правила за прозрачност влизат в сила поетапно, за да могат държавите членки да съберат нужната информация за разкриване на дружествата, които не плащат справедливо определения им дял от данъците. ЕС предприема мерки, за да гарантира, че международните му партньори прилагат стандарти за борба с избягването на данъци чрез постоянна работа по списък на юрисдикциите, които отказват съдействие по данъчни въпроси. Не на последно място, Комисията също така предложи широкообхватни реформи на корпоративното данъчно облагане, които ще променят из основи облагането на многонационалните дружества в ЕС, като същевременно гарантират икономическа среда, която улеснява трансграничната стопанска дейност.

За повече информация

Предложение за мерки за борба с избягването на данъци

Пакет от мерки за борба с избягването на данъци

Проучване относно структурите за агресивно данъчно планиране и показателите

План за действие за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС

IP/18/6853

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar