Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Investiții de 405 miliarde de euro în economia reală a Europei din fondurile structurale și de investiții europene

Bruxelles, 19 decembrie 2018

Un raport publicat astăzi prezintă principalele rezultate realizate de cele cinci fonduri structurale și de investiții europene, la jumătatea perioadei bugetare a UE 2014-2020.

Până în octombrie 2018, aproape două treimi din bugetul fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 erau angajate pentru proiecte concrete. Până la sfârșitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care 74 000 de întreprinderi nou-înființate, au beneficiat de sprijin pentru extindere, inovare, lansare de noi produse și creare de locuri de muncă. În total, au fost selectate 1,7 milioane de proiecte de investiții pentru a beneficia de sprijin din partea UE în întreaga Europă, pe lângă cei 2,7 milioane de beneficiari din cadrul programelor de dezvoltare rurală. 

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Acest raport arată că fondurile structurale și de investiții europene ne ajută să atingem obiectivele UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă în domenii-cheie precum cercetarea și inovarea, precum și tranziția către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Progresele realizate arată în mod clar valoarea adăugată a fondurilor structurale pentru întreprinderi și cetățeni deopotrivă.” 

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Politica de coeziune dă rezultate. Cifrele vorbesc de la sine: punerea în aplicare a programelor continuă la viteza de croazieră, la jumătatea perioadei bugetare 2014-2020. Dincolo de aceste cifre impresionante, este povestea a milioane de europeni ale căror vieți se schimbă în bine grație investițiilor UE. Acesta este un argument solid pentru o politică de coeziune puternică după 2020.” 

În întreaga Europă, fondurile structurale și de investiții europene au contribuit la vindecarea rănilor provocate de criza economică și financiară. Până la sfârșitul anului 2017, 15,3 milioane de persoane — dublu față de anul trecut — au primit sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru dezvoltarea de noi competențe. 42,5 milioane de cetățeni vor avea acces la servicii de sănătate mai bune. 

În conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, fondurile structurale și de investiții europene sprijină trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 330 000 de gospodării beneficiază deja de finanțări din partea UE pentru lucrări de renovare în vederea ameliorării eficienței energetice, iar peste 3 terawați-oră de energie, echivalentul arderii a aproximativ 370 000 de tone de cărbune, vor fi economisiți datorită îmbunătățirilor eficienței energetice finanțate de UE în clădirile publice. 

Platforma de date deschise privind coeziunea a fost actualizată astăzi pentru a prezenta cele mai recente rezultate ale programelor finanțate din fondurile structurale și de investiții europene. 

Context 

Fondurile structurale și de investiții europene mobilizează 647 de miliarde EUR în UE în perioada 2014-2020, cu o contribuție a UE de 460 de miliarde EUR. 

Obiectivul lor este de a promova o convergență socioeconomică, o reziliență și o coeziune teritorială de durată. Fondurile reprezintă cea mai consistentă sursă de sprijin oferit de UE în domenii-cheie care necesită investiții și se înscriu în prioritățile politice principale ale Comisiei Juncker. 

Sprijinind crearea de locuri de muncă și creșterea economică, investițiile în piața unică digitală și în uniunea energetică și consolidând piața unică și guvernanța economică a UE, aceste investiții răspund nevoilor economiei reale și sprijină schimbările și reformele structurale identificate în cadrul procesului semestrului european. 

Acest raport este a treia prezentare anuală a implementării a 531 de programe naționale și regionale, având la bază rapoartele anuale privind programele, primite la jumătatea anului 2018. 

Informații suplimentare 

Fișă informativă – Activitatea fondurilor structurale și de investiții europene

Raportul de sinteză pe 2018 privind punerea în aplicare a programelor fondurilor structurale și de investiții europene în perioada 2014-2017

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar