Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Į Europos realiąją ekonomiką iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų investuota 405 mlrd. EUR

Briuselis, 2018 m. gruodžio 19 d.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai penkių Europos struktūrinių ir investicijų fondų rezultatai, pasiekti 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio pusiaukelėje.

Iki 2018 m. spalio mėn. konkretiems projektams buvo paskirstyti beveik du trečdaliai 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų biudžeto. Iki 2017 m. pabaigos 1 mln. įmonių, įskaitant 74 000 startuolių, gavo paramą plėstis, diegti naujoves, kurti naujus produktus ir naujas darbo vietas. Iš visoje Europoje, be 2,7 mln. naudos gavėjų pagal kaimo plėtros programas, atrinkta 1,7 mln investicinių projektų ES paramai gauti. 

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Ši ataskaita rodo, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai mums padeda siekti ES masto ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų svarbiausiose srityse, kaip antai moksliniai tyrimai ir inovacijos, ir perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų žiedinės ekonomikos. Padaryta pažanga aiškiai rodo struktūrinių fondų pridėtinę vertę tiek verslui, tiek piliečiams.“ 

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Sanglaudos politika duoda apčiuopiamos naudos. Skaičiai iškalbingi: įpusėjus 2014–2020 m. biudžeto laikotarpiui programos įgyvendinamos visu pajėgumu. Šie įspūdingi skaičiai yra neatsiejami nuo milijonų Europos gyventojų istorijų, kurių gyvenimo kokybė gerėja dėl ES investicijų.“ Tai svarus argumentas siekiant tvirtos sanglaudos politikos po 2020 m.“ 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama visoje Europoje padėjo išgydyti ekonomikos ir finansų krizės padarytas žaizdas. 2017 m. pabaigoje 15,3 mln. žmonių (dvigubai daugiau nei praėjusiais metais) suteikta parama ieškant darbo arba ugdant naujus įgūdžius. 42,5 mln. piliečių turės galimybę naudotis geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. 

Atsižvelgiant į ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, Europos struktūriniai ir investicijų fondai remia perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; 330 000 namų ūkių jau gauna naudos dėl ES lėšomis finansuojamų renovacijos darbų, kuriais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, ES finansuojant taip pat bus sutaupytos daugiau kaip 3 teravatvalandės elektros energijos (arba atitinkamai apie 370 000 tonų anglių) didinant energijos vartojimo efektyvumą viešuosiuose pastatuose. 

Sanglaudos atvirųjų duomenų platforma šiandien atnaujinta siekiant parodyti naujausius Europos struktūrinių ir investicijų fondų programų rezultatus. 

Pagrindiniai faktai 

Europos struktūriniai ir investicijų fondai per 2014–2020 m. laikotarpį Europos Sąjungoje investuoja 647 mlrd. EUR, o ES įnašas siekia 460 mlrd. EUR. 

Šių fondų tikslas yra skatinti tvarią socialinę ir ekonominę konvergenciją, didinti atsparumą ir teritorinę sanglaudą. Europos struktūriniai ir investicijų fondai yra didžiausias ES paramos pagrindinėms sritims, kurioms reikia investicijų pagal J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politikos prioritetus, šaltinis. 

Tokios investicijos atitinka realiosios ekonomikos poreikius ir remia struktūrinius pokyčius bei Europos semestro procese identifikuotas reformas – remiamas darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas, investicijos į bendrąją skaitmeninę rinką ir energetikos sąjungą, stiprinama bendroji rinka ir ES ekonominė atskaitomybė. 

Šioje ataskaitoje pateikiama trečioji metinė 531 nacionalinės ir regioninės programos įgyvendinimo apžvalga, grindžiama 2018 m. viduryje gautomis metinių programų ataskaitomis. 

Daugiau informacijos 

Informacijos suvestinė. Kaip veikia Europos struktūriniai ir investicijų fondai

2018 m. suvestinė ataskaita dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų programų įgyvendinimo 2014–2017 m.

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar