Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u europsko je realno gospodarstvo uloženo 405 milijardi eura

Bruxelles, 19. prosinca 2018.

U danas objavljenom izvješću prikazani su glavni rezultati ostvareni u okviru pet europskih strukturnih i investicijskih fondova na polovini proračunskog razdoblja EU-a od 2014. do 2020.

Do listopada 2018. gotovo dvije trećine proračuna europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. raspodijeljene su za konkretne projekte. Do kraja 2017. milijun je poduzeća, uključujući 74 000 novoosnovanih poduzeća, primilo potporu za proširenje, inovacije, izradu novih proizvoda i stvaranje radnih mjesta. Sveukupno je za potporu EU-a odabrano 1,7 milijuna investicijskih projekata diljem Europe, uz 2,7 milijuna korisnika programa ruralnog razvoja. 

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Izvješće pokazuje da nam europski strukturni i investicijski fondovi pomažu ostvariti Unijine ciljeve za rast i radna mjesta u ključnim područjima kao što su istraživanje i inovacije te prijelaz na niskougljično kružno gospodarstvo. Iz ostvarenog je napretka jasno vidljiva vrijednost fondova za poduzeća i građane. 

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Kohezijska politika ostvaruje rezultate. Podaci govore za sebe: na polovini smo proračunskog razdoblja EU-a od 2014. do 2020. i projekti se provode po planu. Brojke su dojmljive, ali ništa više od priča milijuna Europljana čiji se život mijenja nabolje zahvaljujući ulaganjima EU-a. To je snažan argument za jaku kohezijsku politiku nakon 2020. 

Europski strukturni i investicijski fondovi u cijeloj su Europi pridonijeli da zacijele ožiljci gospodarske i financijske krize. Do kraja 2017. je 15,3 milijuna ljudi, dvostruko više nego godinu prije, primilo potporu u pronalasku posla ili razvijanju novih vještina. Bolje zdravstvene usluge sada će biti dostupne za 42,5 milijuna građana. 

Iz europskih se strukturnih i investicijskih fondova u skladu s obvezama EU-a preuzetima Pariškim sporazumom podupire prijelaz na niskougljično gospodarstvo; 330 000 kućanstava već ostvaruje koristi od renovacijskih radova za povećanje energetske učinkovitosti koje financira EU, a više od 3 TW/sati energije (iznos koji se, primjerice, dobije sagorijevanjem 370 000 tona ugljena) će se uštedjeti zahvaljujući poboljšanjima energetske učinkovitosti javnih zgrada koja se podupiru sredstvima EU-a. 

Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku danas je ažurirana kako bi se prikazali najnoviji rezultati europskih strukturnih i investicijskih fondova. 

Kontekst 

Iz europskih se strukturnih i investicijskih fondova od 2014. do 2020. u EU-u ulaže 647 milijardi eura, od čega je doprinos Unije 460 milijardi eura. 

Njihov je cilj poticanje socioekonomske konvergencije, otpornosti i teritorijalne kohezije. Fondovi su najveći izvor potpore EU-a za ključna područja u kojima su potrebna ulaganja u skladu s političkim prioritetima Junckerove Komisije. 

Ulaže se u stvaranje radnih mjesta i rast, jedinstveno digitalno tržište, energetsku uniju, jačanje jedinstvenog tržišta i EU-ovo ekonomsko upravljanje te tako odgovara na potrebe realnog gospodarstva i podupiru strukturne promjene i reforme koje se utvrde u okviru europskog semestra. 

Ovo izvješće treći je godišnji pregled provedbe 531 nacionalnog i regionalnog programa i temelji se na godišnjim programskim izvješćima primljenima sredinom 2018. 

Više informacija 

Informativni članak – europski strukturni i investicijski fondovi na djelu

Sažeto izvješće za 2018. o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014. – 2017.

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar