Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest investeeritakse Euroopa reaalmajandusse 405 miljardit eurot

Brüssel, 19. detsember 2018

Täna avaldatud aruandes käsitletakse 2014.–2020. aasta ELi eelarveperioodi keskpaigaks viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi raames saavutatud põhitulemusi.

2018. aasta oktoobriks oli konkreetsete projektide jaoks kasutusele võetud peaaegu kaks kolmandikku Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele 2014.–2020. aastaks ettenähtud eelarvest. 2017. aasta lõpuks oli laienemiseks, innovatsiooniks, uute toodete turuletoomiseks ja töökohtade loomiseks toetust saanud miljon ettevõtet, sh 74 000 idufirmat. Lisaks 2,7 miljonile abisaajale, keda toetatakse maaelu arengu programmidest, on üle Euroopa välja valitud kokku 1,7 miljonit investeerimisprojekti. 

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Aruande põhjal võime öelda, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid aitavad meil saavutada ELi majanduskasvu elavdamise ja töökohtade loomise eesmärke põhivaldkondades nagu teadusuuringud ja innovatsioon ning üleminek vähese CO2-heitega ringmajandusele. Tehtud edusammud näitavad selgelt struktuurifondide lisaväärtust nii ettevõtjatele kui ka kodanikele.“ 

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu märkis: „Ühtekuuluvuspoliitika tõesti töötab. Arvud räägivad iseenda eest: 2014.–2020. aasta eelarveperioodi keskpaigas jätkub programmide järjekindel rakendamine. Kõnekate arvude taga on nende miljonite eurooplaste lood, kelle elud muutuvad tänu ELi investeeringutele paremaks. Tegu on tugeva argumendiga kindla ühtekuuluvuspoliitika jätkamiseks pärast 2020. aastat.“ 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on aidanud majandus- ja finantskriisi jäetud haavu parandada terves Euroopas. 2017. aasta lõpuks oli töö leidmiseks või uute oskuste omandamiseks toetatud 15,3 miljonit inimest, mis on kaks korda rohkem kui aasta enne seda. 42,5 miljonit kodanikku saavad nüüd juurdepääsu parematele terviseteenustele. 

Vastavalt ELi poolt Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud kohustustele toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest üleminekut vähese CO2-heitega majandusele, 330 000 majapidamist saavad juba kasu ELi rahastatud energiatõhususe suurendamise töödest ning tänu ELi rahastatud üldkasutatavate hoonete energiatõhususe parandamisele säästetakse üle 3 TWh energiat (võrreldav 370 000 tonni kivisöe põletamisega). 

Täna ajakohastati ühtekuuluvusfondi andmeplatvormi, et näidata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide värskeimaid tulemusi. 

Taust 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid investeerivad 2014.–2020. aastal Euroopa Liitu 647 miljardit eurot, kusjuures ELi panus on 460 miljardit. 

Fondide eesmärk on edendada pidevat sotsiaal-majanduslikku lähenemist, vastupanuvõimet ja territoriaalset ühtekuuluvust. Fondid kujutavad endast ELi toetuse suurimat allikat põhivaldkondades, mis vajavad investeeringuid Junckeri komisjoni poliitiliste prioriteetide raames. 

Toetades töökohtade loomist ja majanduskasvu elavdamist, investeerides digitaalsesse ühtsesse turgu ja energialiitu ning tugevdades ühtset turgu ja ELi majanduse juhtimist, reageeritakse nende investeeringutega reaalmajanduse vajadustele ning toetatakse struktuurseid muudatusi ja reforme, mille vajadus on välja selgitatud Euroopa poolaasta protsessi raames. 

Käesoleva aruande näol on tegu kolmanda aastaaruandega, milles käsitletakse 531 riikliku ja piirkondliku programmi rakendamist, tuginedes 2018. aasta keskel saadud programmide aastaruannetele. 

Lisateave 

Teabeleht – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine

2018. aasta koondaruanne Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide rakendamise kohta 2014.–2017. aastal

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar