Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Do evropské reálné ekonomiky bylo investováno 405 miliard eur z evropských strukturálních a investičních fondů

Brusel 19. prosince 2018

Dnes zveřejněná zpráva ukazuje hlavní výsledky dosažené v rámci pěti evropských strukturálních a investičních fondů v polovině unijního rozpočtového období 2014–2020.

Do října 2018 byly téměř dvě třetiny prostředků uvolněných z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020 vyčleněny na konkrétní projekty. Do konce roku 2017 získal podporu milion podniků, včetně 74 000 začínajících podniků, na rozšíření, inovace, uvedení nových výrobků na trh a na vytváření pracovních míst. Pro podporu z EU bylo v celé Evropě vybráno celkem 1,7 milionu investičních projektů a kromě toho 2,7 milionu příjemců využilo programy rozvoje venkova. 

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Tato zpráva ukazuje, že evropské strukturální a investiční fondy nám pomáhají dosáhnout našich celoevropských cílů týkajících se růstu a zaměstnanosti v klíčových oblastech, jako je výzkum a inovace, jakož i přechod na nízkouhlíkové oběhové hospodářství. Dosažený pokrok jasně ukazuje přidanou hodnotu strukturálních fondů pro podniky i pro občany.“ 

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová dodala: Politika soudržnosti přináší výsledky. Čísla hovoří za vše: provádění programů v polovině rozpočtového období 2014–2020 pokračuje plným tempem. Za těmito ohromujícími čísly stojí příběhy milionů Evropanů, jejichž životy se díky investicím z EU mění k lepšímu. Jedná se o důležitý argument pro silnou politiku soudržnosti po roce 2020.“ 

V celé Evropě přispěly evropské strukturální a investiční fondy k zahojení ran způsobených hospodářskou a finanční krizí. Do konce roku 2017 získalo podporu při hledání zaměstnání nebo při rozvoji nových dovedností 15,3 milionu lidí, což je dvojnásobek oproti minulému roku. Na 42,5 milionu občanů bude mít nyní přístup k lepším zdravotnickým službám. 

V souladu se závazky EU přijatými v rámci Pařížské dohody podporují evropské strukturální a investiční fondy přechod na nízkouhlíkové hospodářství; 330 000 domácností již využívá renovačních prací v oblasti energetické účinnosti financovaných z prostředků EU a díky zlepšení energetické účinnosti ve veřejných budovách také financovanému z prostředků EU se ušetří více než 3 terawatthodiny energie, což odpovídá spálení přibližně 370 000 tun uhlí. 

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti byla dnes aktualizována s cílem ukázat nejnovější výsledky programů evropských strukturálních a investičních fondů. 

Souvislosti 

Evropské strukturální a investiční fondy investují v období 2014–2020 v Unii 647 miliard eur, přičemž příspěvek EU činí 460 miliard eur. 

Jejich cílem je podporovat trvalou sociálně-ekonomickou konvergenci, odolnost a územní soudržnost. Fondy představují největší zdroj podpory z EU v klíčových oblastech, které vyžadují investice dle politických priorit Komise vedené předsedou Junckerem. 

Tyto investice podporují tvorbu pracovních míst a růst, podněcují investice do jednotného digitálního trhu a energetické unie a posilují jednotný trh a správu ekonomických záležitostí EU, čímž reagují na potřeby reálné ekonomiky a podporují strukturální změny a reformy vytyčené během procesu evropského semestru. 

Tato zpráva nabízí třetí roční přehled provádění 531 národních a regionálních programů spravovaných v rámci sdíleného řízení a vychází z výročních zpráv o programech obdržených v polovině roku 2018. 

Další informace 

Informativní přehled – fungování evropských strukturálních a investičních fondů

Souhrnná zpráva za rok 2018 týkající se provádění programů evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2017

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

IP/18/6841

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar