Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság és a főképviselő nyilatkozata a migránsok 2018. évi nemzetközi napjáról

Brüsszel, 2018. december 17.

A migránsok nemzetközi napján, december 18-án az Európai Bizottság és a főképviselő a következőket nyilatkozta:

„Az emberiség történetében mindig is fontos szerepet játszott a migráció. Az emberek több ezer éve vándorolnak egyik helyről a másikra, aminek számtalan oka lehet, és ez azóta sincs másképp: Napjainkban világszinten 258 millió nemzetközi migráns van.

A migránsok nemzetközi napján az Európai Unió megerősíti a migránsok emberi jogainak védelmére, a veszélyes illegális utazások megakadályozására, valamint a jogszerű és biztonságos beutazási lehetőségek biztosítására irányuló tartós kötelezettségvállalását.

Ennek érdekében világszerte együttműködünk partnereinkkel: a származási, tranzit- és célországokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel. A migráció globális, együttműködésen alapuló szövetségeket igényel. Egyetlen ország sem képes egyedül kezelni a migrációt – sem Európában, sem pedig a világ más részein. Ez a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás legfontosabb üzenete, amely globális keretet biztosít a migrációkezelés javításához. Ha a közös felelősség szellemében együttműködünk, a migráció közös kihívásból közös lehetőséggé válhat.

Az Európai Unió migrációval kapcsolatos átfogó megközelítése hasonló célkitűzéseken alapul: az irreguláris migrációt előidéző okok kezelésére való törekvés; küzdelem a migránsok csempészése, illetve az emberkereskedelem ellen; megfelelő védelem biztosítása a rászorulók számára, Európa külső határainak megfelelőbb igazgatása, valamint jogszerű migrációs csatornák kialakítása. Ez mindannyiunk érdeke.”

Háttér-információk

2015. május 13-án az Európai Bizottság az európai migrációs stratégia közzétételével széles körű stratégiát vázolt fel annak érdekében, hogy biztosítsa az EU számára az összes szükséges eszközt ahhoz, hogy megfelelőbben tudja kezelni a migrációt és annak minden vetületét, az azonnali kihívásokra, illetve a közép- és hosszú távú helyzetre is kiterjedően.

Az Unió migrációra vonatkozó átfogó megközelítése minden területen érezteti hatását: szorosabb az együttműködés a partnerországokkal, javult a külső határok védelme, és hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésre a migráció Unión belüli kezelésére.

Az Európai Unió belső szinten hatékony eszközöket hozott létre a migráció kezelésére. Sok erőfeszítést tettek az uniós menekültügyi szabályok reformja érdekében, és a Bizottság 7 kezdeti javaslata közül 5 elfogadásra készen áll. A határigazgatás megerősítése érdekében a Bizottság nemrégiben javasolta az Európai Határ- és Parti Őrség megerősítését.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében biztosított uniós finanszírozás elősegíti, hogy a tagállamok megerősítsék a munkaerőpiaci integrációt és a társadalmi befogadást. A Jogok, egyenlőség és polgárság programon belüli projektek konkrét prioritásokat határoznak meg a veszélyeztetett csoportokból, például a migráns nők és gyermekek közül kikerülő áldozatok védelmére és támogatására. A következő hosszú távú uniós költségvetésre irányuló javaslattal a Bizottság a hatékony migrációkezelést a különböző szakpolitikai területeken átívelő legfontosabb általános prioritások közé sorolta.

A külső dimenziót nézve az Unió és tagállamai az „útvonal egészére kiterjedő” integrált megközelítésnek köszönhetően jelentős eredményeket értek el.

A Földközi-tengeren folytatott uniós műveletek révén több mint 690 000 ember életét tudták megmenteni a tengeren. Az Európai Unió tovább erősíti a származási, tranzit- és célországokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést a migránsok és menekültek megsegítésére, az emberi jogaik tiszteletben tartásának biztosítására, az életkörülményeik javítására, valamint az embercsempészek és emberkereskedők elleni küzdelem fokozására. Ugyanakkor a legális beutazási lehetőségek biztosítása érdekében az elmúlt három évben több mint 44 000 áttelepítési férőhelyet ajánlottak fel, 2019 őszéig pedig több mint 50 000 áttelepítési férőhely várható, ezenkívül megbeszéléseket folytatnak a magasan képzett harmadik országbeli állampolgároknak szóló kékkártya továbbfejlesztéséről, illetve a munkaerő-migrációt célzó kísérleti projektek előkészítéséről.

Az Afrikai Unió, az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezetének háromoldalú együttműködése több mint 39 000 embernek nyújtott segítséget ahhoz, hogy önkéntes alapon visszatérjen Líbiából a származási országába. Az EU és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) migránsok védelmét és visszatérését támogató közös kezdeményezése több mint 55 000 személynek nyújtott támogatást az érkezés utáni időszakban és a visszailleszkedéshez.

A kiváltó okok kezelése, illetve a származási és tranzitországokban elérhető társadalmi-gazdasági lehetőségek kialakítása érdekében az uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért több mint 4 milliárd EUR összeget mozgósított a helyszínen megvalósítandó fontos kezdeményezésekre.

További információk

Kérdések és válaszok a migrációról szóló globális megállapodásról

A migráció kezelése: a Bizottság fellép a menekültügyi reform halogatása ellen

Tájékoztató – Közép-mediterrán útvonal

Tájékoztató – Nyugat-mediterrán útvonal

 

IP/18/6823

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar