Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Liberalizarea vizelor: Comisia prezintă un raport referitor la îndeplinirea de către țările din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic a cerințelor privind regimul de călătorii fără viză

Bruxelles, 19 decembrie 2018

*

În raportul prezentat astăzi Comisia evaluează îndeplinirea criteriilor de referință pentru liberalizarea vizelor de către țările din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia, precum și de către țările din cadrul Parteneriatului estic: Georgia, Moldova și Ucraina. Prezentul raport anual arată că cerințele privind liberalizarea vizelor pentru țările în cauză continuă să fie îndeplinite, însă pentru ca acest lucru să fie valabil și pe viitor, în unele dintre aceste țări este nevoie ca în domenii specifice să se întreprindă acțiuni – în anumite cazuri chiar acțiuni imediate.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Regimul de călătorii fără viză încheiat cu țările noastre partenere din Balcanii de Vest și din Europa de Est este o realizare importantă, care aduce beneficii ambelor părți, dar care implică totodată responsabilități și obligații. Salut faptul că toate țările vizate continuă să își îndeplinească obligațiile, dar fac apel la aceste țări să depună eforturi rapide și sporite pentru a continua reducerea migrației neregulamentare și combaterea corupției și a criminalității organizate.”

Regimul de călătorii fără viză aduce beneficii importante Europei și partenerilor săi, consolidând legăturile sociale, culturale și economice. Acest regim presupune, de asemenea, responsabilitatea de a garanta faptul că progresele înregistrate în cadrul dialogurilor privind liberalizarea vizelor sunt menținute și că situația în materie de migrație și de securitate este bine gestionată. Raportul de astăzi vine în continuarea recomandărilor Comisiei din decembrie 2017 și face bilanțul măsurilor puse în aplicare în ultimul an de către țările vizate.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru reducerea migrației neregulamentare.

Toate cele 8 țări au luat măsuri pentru a aborda problema migrației neregulamentare, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea situației și pentru asigurarea unor rezultate durabile:

  • migrația neregulamentară din Ucraina, Serbia și Bosnia și Herzegovina în UE se menține la un nivel ridicat, în timp ce numărul tot mai mare de cereri nefondate depuse de cetățeni din Republica Moldova și din Georgia în vederea acordării de azil în UE constituie o sursă de îngrijorare;
  • Albania a luat măsuri eficace pentru a combate migrația neregulamentară, rezultatul fiind o scădere cu 32 % a cererilor de azil în prima jumătate a anului 2018. Aceste demersuri ar trebui continuate și îmbunătățite în perioada următoare;
  • sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura alinierea deplină la politica UE în domeniul vizelor. Serbia a pus capăt scutirii de vize acordate resortisanților iranieni, dar există în continuare preocupări în ceea ce privește accesul în Serbia al resortisanților altor țări care beneficiază de un regim de călătorii fără viză cu această țară;
  • cooperarea în materie de readmisie și returnare se desfășoară fără probleme în cazul tuturor țărilor vizate. Cu toate acestea, mai pot fi aduse îmbunătățiri, în special în ceea ce privește readmisia resortisanților țărilor terțe, în special în Serbia.

O cooperare mai strânsă a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european cu partenerii din Balcanii de Vest va contribui la gestionarea migrației neregulamentare. Primul acord privind statutul a fost semnat cu Albania; și Serbia, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei au parafat astfel de acorduri, iar, în prezent, sunt în curs de finalizare procedurile pentru Muntenegru și pentru Bosnia și Herțegovina.

Sunt necesare mai multe acțiuni pentru combaterea criminalității organizate și a corupției.

În pofida măsurilor luate pentru combaterea criminalității organizate, toate cele 8 țări trebuie să depună eforturi suplimentare în acest domeniu. Moldova și Ucraina trebuie să întreprindă acțiuni imediate în ceea ce privește corupția:

  • grupuri infracționale organizate din cele 8 țări sunt implicate într-o gamă largă de activități infracționale în UE, printre care traficul de bunuri ilicite, infracțiunile contra patrimoniului, spălarea banilor, traficul de persoane, drogurile, introducerea ilegală de migranți și criminalitatea informatică;
  • deși a întreprins unele acțiuni împotriva spălării banilor, astfel cum au fost identificate în primul raport din decembrie 2017, Moldova trebuie să ia de urgență măsuri imediate de combatere a corupției;
  • pentru a se asigura punerea în aplicare pe deplin și durabilitatea reformelor anterioare și pentru a se aborda recomandările restante formulate în decembrie 2017, sunt necesare eforturi suplimentare din partea Ucrainei în lupta împotriva corupției.

Etapele următoare

Comisia va monitoriza îndeplinirea în continuare a cerințelor privind liberalizarea vizelor și va înainta, cel puțin o dată pe an, un raport pe acest subiect Parlamentului European și Consiliului.

Context

Raportul prezentat astăzi a fost elaborat ca urmare a obligației legale pe care o are Comisia în cadrul mecanismului consolidat de suspendare în materie de vize, adoptat în martie 2017, de a monitoriza îndeplinirea continuă a cerințelor referitoare la liberalizarea vizelor de către țările terțe și de a înainta Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată pe an, un raport privind aceste aspecte. Raportul de astăzi este al doilea astfel de raport publicat în cadrul noului mecanism de suspendare în materie de vize, primul fiind publicat în decembrie 2017.

Evaluarea criteriilor de referință privind liberalizarea vizelor se aplică țărilor care au încheiat cu succes dialoguri privind liberalizarea vizelor, în conformitate cu planurile de acțiune și cu foile de parcurs relevante, și anume țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic. Raportul se concentrează asupra domeniilor în care sunt necesare eforturi suplimentare pentru obținerea unor progrese durabile.

Cetățenii Muntenegrului, Serbiei și fostei Republici iugoslave a Macedoniei pot călători în UE fără viză din decembrie 2009. Cetățenii Albaniei și ai Bosniei și Herțegovinei beneficiază de această facilitate de la sfârșitul anului 2010. Regimul de călătorii fără viză a intrat în vigoare pentru Moldova în aprilie 2014, pentru Georgia în martie 2017 și pentru Ucraina în iunie 2017.

Informații suplimentare

Raportul referitor la îndeplinirea cerințelor privind regimul de călătorii fără viză: întrebări și răspunsuri

Al doilea raport din cadrul mecanismului de suspendare în materie de vize

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește al doilea raport din cadrul mecanismului de suspendare în materie de vize

IP/18/6819

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar