Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Vízumliberalizáció: A Bizottság jelentést tesz a Nyugat-Balkánra és a keleti partnerség országaira vonatkozó vízummentességi követelmények teljesítéséről

Brüsszel, 2018. december 19.

*

A Bizottság a mai napon tesz jelentést a vízumliberalizációs referenciamutatók Nyugat-Balkán, azaz Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia, továbbá a keleti partnerországok – Grúzia, Moldova és Ukrajna – általi teljesítésének értékeléséről. Az éves jelentés tanúsága szerint az érintett országok továbbra is megfelelnek a vízumliberalizációs követelményeknek, de számos országban – bizonyos esetekben azonnali – fellépésre van szükség bizonyos konkrét területeken annak biztosítása érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: A nyugat-balkáni és kelet-európai partnereinkkel megvalósított vízummentes utazás jelentős eredmény, amely mindkét fél számára előnyös. A vízummentes utazás azonban felelősséggel és kötelezettségekkel is jár. Örömmel látom, hogy az összes érintett ország továbbra is teljesíti a követelményeket, de gyors és fokozott erőfeszítések megtételére kérem őket az irreguláris migráció gyors visszaszorítása, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében.”

A vízummentes utazás fontos előnyökkel jár Európa és a partnerei számára, erősíti a társadalmi, a kulturális és a gazdasági kapcsolatokat. Felelősséget is jelent, hiszen gondoskodni kell róla, hogy a vízumliberalizációs párbeszédek során elért eredmények megmaradjanak, a migrációt és a biztonsági környezetet pedig jól kezeljék. A mai jelentés a Bizottság 2017. decemberi ajánlásait követi nyomon, és számba veszi az érintett országok által az elmúlt évben foganatosított intézkedéseket.

További erőfeszítésekre van szükség az irreguláris migráció visszaszorítása érdekében

Mind a 8 ország erőfeszítéseket tett az irreguláris migráció kezelésére, a fenntartható eredmények javításához és biztosításához azonban újabb erőfeszítésekre van szükség:

  • Az Ukrajnából, Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából az EU-ba irányuló irreguláris migráció mértéke továbbra is magas, valamint a moldovai és grúziai állampolgárok által az EU-ban benyújtott, megalapozatlan menedékjog iránti kérelmek számának növekedése aggodalomra ad okot;
  • Albánia hatásos intézkedéseket tett az irreguláris migráció kezelése érdekében, melyek eredményeképpen 32%-kal csökkent a menedékjog iránti kérelmek száma 2018 első felében. Ezt a munkát kell most folytatni és hatékonyabbá tenni;
  • Még több munkára van szükség az EU vízumpolitikájával való teljes összehangoláshoz. Szerbia megszüntette Irán vízummentes státuszát, de továbbra is aggodalomra ad okot más országok állampolgárainak vízummentes bejutása Szerbiába;
  • A visszafogadással és a visszaküldéssel kapcsolatos együttműködés zökkenőmentes minden érintett országgal. Ugyanakkor lenne még lehetőség javítani a helyzeten, különösen a harmadik országbeli állampolgárok visszafogadása tekintetében, nevezetesen Szerbiában.

Az Európai Határ- és Parti Őrség szorosabb együttműködése a nyugat-balkáni partnerekkel segít majd az irreguláris migráció kezelésében. Aláírták az első jogállásról szóló megállapodást Albániával; Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parafálta a jogállásról szóló megállapodását; Montenegró és Bosznia-Hercegovina tekintetében pedig a végéhez közeledik az eljárás.

Több fellépésre van szükség a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem terén

A szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében tett intézkedések ellenére további megerősített erőfeszítésekre van szükség mind a 8 ország részéről. Moldovának és Ukrajnának haladéktalanul intézkedéseket kell tennie a korrupció visszaszorítására:

  • Mind a 8 ország bűnszervezetei a bűncselekmények széles skáláján tevékenykednek az EU-ban, ideértve a tiltott áruk csempészetét, a tulajdon elleni bűncselekményeket, a pénzmosást, az emberkereskedelmet, a kábítószer-kereskedelmet, a migránscsempészést és a kiberbűnözést;
  • Moldova tett ugyan néhány intézkedést a pénzmosás ellen a 2017. decemberi első jelentésben azonosítottak alapján, de Moldovának a lehető legsürgősebben lépéseket kell tennie a korrupció elleni küzdelem terén;
  • Ukrajna részéről több erőfeszítésre van szükség a korrupció elleni küzdelemben a korábbi reformok teljes végrehajtásának és fenntarthatóságának biztosítása, valamint a még végrehajtásra váró 2017. decemberi ajánlások kezelése érdekében.

További lépések

A Bizottság nyomon követi a vízumliberalizációs követelmények folyamatos teljesítését, és legalább évente egyszer jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Háttér-információk

A mai jelentés nyomon követi a Bizottság – 2017 márciusában elfogadott megerősített vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus keretében fennálló – arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy figyelemmel kísérje a vízumliberalizációs követelmények harmadik országok általi folyamatos teljesítését, valamint legalább évente egyszer jelentést tegyen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 2017 decemberében benyújtott első jelentést követően a mai jelentés a második az új vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus keretében készült jelentések közül.

A vízumliberalizációs követelmények értékelése azon országokra vonatkozik, amelyek a vonatkozó cselekvési tervek és ütemtervek szerint sikeresen lezárták a vízumliberalizációs párbeszédet, azaz a nyugat-balkáni országokra és a keleti partnerség országaira. A jelentés azokra a területekre összpontosít, amelyeken további munkára van szükség a fenntartható előrelépés érdekében.

Montenegró, Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság polgárai 2009 decembere óta vízum nélkül utazhatnak az EU-ba. Albánia és Bosznia-Hercegovina polgárai ezt 2010 vége óta tehetik. Moldova állampolgárai 2014 áprilisától, Grúzia állampolgárai 2017 márciusától, Ukrajna állampolgárai pedig 2017 júniusától utazhatnak vízummentesen.

További információk

Jelentés a vízummentességi követelmények teljesítéséről: Kérdések és válaszok

A vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus keretében tett második jelentés

A vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus keretében tett második jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum

IP/18/6819

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar