Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: toisessa vuosikatsauksessa havaittu parannuksia, mutta pysyvä oikeusasiamies olisi nimitettävä viimeistään 28. helmikuuta 2019

Bryssel 19. joulukuuta 2018

Euroopan komissio julkaisi tänään raportin toisesta vuosittaisesta tarkastelusta, jonka se on tehnyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toiminnasta.

Tämänvuotinen raportti osoittaa, Privacy Shield -järjestely takaa edelleen riittävän suojan henkilötiedoille, jotka siirretään EU:sta järjestelyyn osallistuville yrityksille Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen viranomaisten toteuttamat toimet, joilla komission viime vuoden kertomuksessa antamat suositukset on pantu täytäntöön, ovat parantaneet järjestelyn toimintaa.

Komissio odottaa kuitenkin, että Yhdysvaltojen viranomaiset nimeävät viimeistään 28. helmikuuta 2019 pysyvän oikeusasiamiehen tehtävää tällä hetkellä väliaikaisesti hoitavan henkilön tilalle. Pysyvällä oikeusasiamiehellä on tärkeä tehtävä sen varmistajana, että viranomaiset käsittelevät valitukset, jotka koskevat Yhdysvaltojen viranomaisten oikeutta tutustua henkilötietoihin.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi järjestelystä seuraavaa: ”Tänään julkaistu raportti osoittaa, että Privacy Shield -järjestely on yleisesti ottaen onnistunut. Yli 3 850 yritystä on sertifioitu. Niihin kuuluu suuryrityksiä, kuten Google, Microsoft ja IBM, ja monia pk-yrityksiä. Tämä tarjoaa operatiivisen perustan Privacy Shield  -järjestelyn jatkuvalle kehittämiselle ja vahvistamiselle. Odotamme amerikkalaisten kumppaniemme nimeävän pysyvän oikeusasiamiehen, jotta voimme varmistaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet tietosuojan alalla ovat täysin luotettavia”, Ansip jatkoi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaari Věra Jourován mukaan EU ja Yhdysvallat kohtaavat yhä enemmän yhteisiä haasteita, kun on kyse henkilötietojen suojasta, kuten Facebook / Cambridge Analytica -skandaali on osoittanut. ”Privacy Shield -järjestelyyn kuuluu myös vuoropuhelua, jonka pitäisi pitkällä aikavälillä edistää järjestelmiemme lähentymistä vankkojen horisontaalisten oikeuksien sekä riippumattoman ja määrätietoisen täytäntöönpanon pohjalta. Tällainen lähentyminen vahvistaisi viime kädessä Privacy Shield -järjestelyn perustaa. Kaikki järjestelyn osa-alueet on saatava täysin toimintakuntoisiksi, mukaan lukien oikeusasiamiehen tehtävä”, Jourová jatkoi.

Jo tehtyihin parannuksiin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen kauppaministeriön tehostetut toimet, jotka kohdistuvat sertifiointiprosessiin ja ministeriön toteuttamaan Privacy Shield -järjestelyn ennakoivaan valvontaan. Kuten komission ensimmäisessä vuosittaisessa tarkastelussa suositettiin, kauppaministeriö on ottanut käyttöön useita mekanismeja, kuten tarkastukset (pistokokeet), joiden kohteiksi valitaan satunnaisesti yrityksiä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat Privacy Shield -järjestelyn periaatteita. Kaikkiaan 100 yritystä on tarkastettu: niistä 21:llä oli toiminnassaan puutteita, jotka on nyt ratkaistu. Vaatimusten noudattamista tarkasteleviin lisämenettelyihin kuuluu myös Privacy Shield -järjestelyyn osallistuvien yritysten verkkosivustojen analysointi sen varmistamiseksi, että linkit tietosuojaperiaatteisiin toimivat. Kauppaministeriö on ottanut käyttöön järjestelmän, jonka avulla voidaan havaita ja estää sertifioimattomien yritysten väitteet, joiden mukaan ne noudattavat Privacy Shield -järjestelyä. .

Liittovaltion kauppakomissio (Federal Trade Commission) on myös siirtynyt ennakoivampaan lähestymistapaan sääntöjen noudattamisen valvonnassa. Se seuraa Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden toteutumista muun muassa vaatimalla järjestelyyn osallistuvia yrityksiä antamaan tietoja, tarvittaessa haasteiden avulla.

Yksityisyyden ja kansalaisvapauksien valvontalautakunnan (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) uudet jäsenet on nimitetty, ja lautakunnan päätösvaltaisuus on näin palautettu. Valvontalautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät Yhdysvaltojen viranomaisten oikeuteen saada käyttöönsä henkilötietoja kansallisen turvallisuuden nimissä. Valvontalautakunnan raportti presidentin määräyksen nro 28 (Presidential Policy-Directive No. 28) täytäntöönpanosta on julkistettu. Kyseisessä määräyksessä käsitellään muiden kuin amerikkalaisten yksityisyyden suojaa. Raportissa vahvistetaan, että tätä muita kuin amerikkalaisia koskevaa yksityisyyden suojaa sovelletaan Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisössä.

Toisessa vuosittaisessa tarkastelussa otetaan huomioon yksityisyyden suojan alalla tapahtunut viimeaikainen lainsäädännön kehitys Yhdysvalloissa. Kauppaministeriö on käynnistänyt tietosuojaa koskevasta liittovaltion lähestymistavasta kuulemiskierroksen, johon komissio osallistui. Liittovaltion kauppakomissio pohtii nykyistä toimivaltaansa tällä alalla. Facebook / Cambridge Analytica -skandaalin yhteydessä komissio pani merkille liittovaltion kauppakomission vahvistuksen sille, että asiaa tutkitaan parhaillaan.

Seuraavat vaiheet

Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojaneuvostolle ja Yhdysvaltojen viranomaisille.

Euroopan komissio odottaa Yhdysvaltojen hallituksen nimeävän ehdokkaan oikeusasiamiehen viran täyttämiseksi pysyvästi viimeistään 28. helmikuuta 2019. Jos tämä ei tapahdu mainittuun päivämäärään mennessä, komissio harkitsee tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tausta

Päätös EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä hyväksyttiin 12. heinäkuuta 2016, jonka jälkeen nämä uudet puitteet tulivat voimaan 1. elokuuta 2016. Järjestely turvaa kaikkien EU:ssa asuvien perusoikeudet, kun heidän henkilötietojaan siirretään Yhdysvaltoihin kaupallisia tarkoituksia varten. Lisäksi se tarjoaa oikeudellista selkeyttä yrityksille, jotka hyödyntävät toiminnassaan transatlanttista tiedonsiirtoa.

Komissio on sitoutunut tarkastelemaan järjestelyä vuosittain arvioidakseen, varmistaako se edelleen henkilötietojen suojan riittävän tason. Vuonna 2017 toteutetun ensimmäisen vuosittaisen tarkastelun jälkeen komissio antoi useita suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa Privacy Shield -järjestelyn toimivuutta käytännössä.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová käynnisti 18. lokakuuta 2018 Yhdysvaltojen kauppaministerin Wilbur Rossin kanssa keskustelut EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toisesta tarkastelusta (lausuma). Tässä raportissa esitetyt havainnot perustuvat kokouksiin, jotka järjestettiin kaikkien Privacy Shield -järjestelyn toteuttamisesta vastaavien Yhdysvaltain valtionhallinnon yksiköiden edustajien kanssa Brysselissä lokakuun puolivälissä 2018. Niihin osallistui edustajia liittovaltion kauppakomissiosta, kansallisesta tiedusteluvirastosta (ODNI), oikeusministeriöstä ja ulkoministeriöstä. Raporttia laadittaessa on hyödynnetty myös komission tilaamaa tutkimusta automaattisesta päätöksenteosta sekä monien eri sidosryhmien panosta (mm. yrityksiltä ja yksityisyyden suojaa käsitteleviltä kansalaisjärjestöiltä saatu palaute). Tarkasteluun osallistui myös EU:n riippumattomien tietosuojaviranomaisten edustajia.

Lisätietoja

Kertomus EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toisesta vuosittaisesta tarkastelusta

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen lausuma toisesta vuosittaisesta tarkastelusta

Kertomus EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn ensimmäisestä vuosittaisesta tarkastelusta

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely ja opas kansalaisille

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: usein kysyttyä

 

 

IP/18/6818

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar