Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Acordul privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente va proteja toți agricultorii din UE

Bruxelles, 19 decembrie 2018

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns astăzi la un acord politic cu privire la un nou set de norme care vor asigura protecția tuturor agricultorilor din UE și a unei mari majorități a întreprinderilor agroalimentare din UE împotriva practicilor contrare bunei-credințe și corectitudinii.

Noua legislație europeană va acoperi produsele agricole și alimentare comercializate în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, interzicând, pentru prima dată, până la 16 practici comerciale neloiale impuse unilateral de un partener în cadrul unei relații comerciale. Alte practici vor fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părțile implicate.

În aprilie 2018, Comisia Europeană și-a prezentat propunerea legislativă vizând o mai mare echitate în lanțul alimentar și o minimă protecție în întreaga UE. Este prima dată când o astfel de legislație la nivelul UE se implementează în acest domeniu. Noul cadru acordă statelor membre autoritatea de a pune în aplicare noile norme și de a impune sancțiuni în cazul încălcărilor constatate.

În cadrul reuniunii finale de negociere cu reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului, Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Acordul de astăzi deschide calea pentru o primă directivă care oferă o protecție semnificativă agricultorilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii. În prezent, aceștia vor fi protejați împotriva tuturor marilor operatori care acționează în mod neloial și în afara normelor. Aș dori să îmi exprim aprecierea față de toți negociatorii, a căror abordare constructivă și eforturi susținute au asigurat astăzi acordul politic. Sunt deosebit de mulțumit de faptul că acordul a fost obținut în termen de opt luni de la prezentarea propunerii de către Comisie.”

Acordul la care s-a ajuns astăzi se va aplica tuturor celor implicați în lanțul de aprovizionare cu alimente cu o cifră de afaceri de 350 de milioane EUR, cu niveluri diferențiate de protecție sub acest prag. Noile norme vor viza comercianții cu amănuntul, operatorii din sectorul prelucrării produselor alimentare, angrosiștii, cooperativele sau organizațiile de producători sau un singur producător care ar fi implicat în oricare dintre practicile comerciale neloiale identificate.

Practicile comerciale neloiale care trebuie interzise sunt: plățile întârziate pentru produse și alimente perisabile; anulările cu preaviz scurt ale comenzilor; modificările unilaterale și retroactive ale contractelor; obligarea furnizorului să plătească pentru produsele irosite și refuzarea contractelor scrise.

Alte practici vor fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părți: faptul că un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute; faptul că un cumpărător impune unui furnizor o plată pentru garantarea sau menținerea unui acord de furnizare pentru produse alimentare; faptul că un furnizor plătește pentru promovarea, publicitatea sau campania de marketing a unui cumpărător.

Punerea în aplicare a acestora nu va conduce la creșterea prețurilor pentru consumatori. În cursul consultării publice realizate de Comisie înainte de prezentarea propunerii, organizațiile de consumatori au încurajat reglementarea acestor practici, din cauza efectului lor negativ pe termen lung asupra consumatorilor.

Un element important al directivei este faptul că statele membre pot introduce în legislația lor națională o sferă de aplicare mai mare, peste cele 350 de milioane EUR, sau pot lua măsuri suplimentare, dacă doresc acest lucru. Acordul include, de asemenea, o clauză de revizuire la 4 ani, ceea ce înseamnă că dispozițiile textului legislativ vor trebui să fie evaluate și probabil revizuite în cursul următorului mandat parlamentar.

Statele membre vor desemna autoritățile responsabile de punerea în aplicare a noilor norme, care vor avea inclusiv capacitatea de a impune amenzi și de a iniția anchete pe baza plângerilor. Pentru a răspunde preocupărilor legate de eventualele măsuri de retorsiune, părțile care depun o plângere pot solicita confidențialitatea. Comisia va institui un mecanism de coordonare între autoritățile de punere în aplicare, pentru a permite schimbul de cele mai bune practici.

În urma acordului de astăzi, va avea loc un vot în cadrul Parlamentului European și al Consiliului pentru a aproba oficial textul. Odată adoptat integral, statele membre vor trebui să transpună noul text legislativ în legislația lor națională.

Context

Potrivit programului de lucru al Comisiei pentru 2018, „Comisia va propune măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, pentru a-i ajuta pe agricultori să își consolideze poziția pe piață și să se protejeze împotriva șocurilor viitoare”.

Această inițiativă sosește în urma referirilor la lanțul de aprovizionare cu alimente din discursurile privind starea Uniunii ale președintelui Juncker din 2015 și 2016 și este un răspuns politic la rezoluția adoptată de Parlamentul European în iunie 2016, care invita Comisia Europeană să prezinte o propunere pentru un cadru la nivelul UE privind practicile comerciale neloiale. Mai mult, în decembrie 2016, Consiliul a îndemnat Comisia să realizeze o evaluare a impactului în vederea propunerii unui cadru legislativ la nivelul UE sau a unor măsuri nelegislative pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale.

Încă de la începutul mandatului său, Comisia a depus eforturi pentru realizarea unui lanț de aprovizionare cu alimente mai echitabil și mai echilibrat. În 2016, Comisia a instituit Grupul operativ pentru piețele agricole (Agricultural Markets Taskforce - AMTF), pentru a evalua rolul fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente în ansamblul său și pentru a formula recomandări privind modul în care poate fi consolidat acest rol. Pe baza acestor recomandări, în 2017, Comisia a lansat o ­evaluare inițială a impactului și o consultare publică privind îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu alimente, inițiative care au contribuit la identificarea practicilor comerciale neloiale la care operatorii se consideră expuși în mod frecvent.

Un sondaj de opinie realizat recent la nivelul întregii UE, publicat în februarie 2018, arată că marea majoritate a respondenților (88 %) consideră importantă consolidarea rolului fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. 96 % dintre respondenții care au participat la consultarea publică din 2017 privind modernizarea PAC au fost de acord cu afirmația că îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv combaterea practicilor comerciale neloiale, ar trebui să fie un obiectiv al politicii agricole comune a UE.

 

Informații suplimentare

Comisia Europeană ia măsuri pentru interzicerea practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Propunerea Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Notă de informare: Combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

IP/18/6790

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar