Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Dogovorom o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom pružit će se zaštita svim poljoprivrednicima u EU-u

Bruxelles, 19. prosinca 2018.

Europski parlament, Vijeće i Komisija danas su postigli politički dogovor o novim propisima kojima će se svim poljoprivrednicima i velikoj većini poljoprivredno-prehrambenih poduzeća u EU-u pružiti zaštita od praksi oprečnih dobroj vjeri i poštenoj trgovini.

Novim europskim propisima o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kojima se trguje u lancu opskrbe hranom prvi put će se zabraniti do 16 nepoštenih trgovačkih praksi koje jedan trgovački partner jednostrano nameće drugome. Druge prakse bit će dopuštene samo ako ih uključene stranke unaprijed jasno i nedvosmisleno ugovore.

Europska komisija podnijela je zakonodavni prijedlog u travnju 2018. kako bi se postigla veća pravednost u prehrambenom lancu i pružila minimalna zaštita u cijelom EU-u. Sad će se prvi put da u tom području provoditi propis na razini EU-a. Tim novim okvirom državama članicama dodjeljuje se ovlast za provedbu novih propisa i izricanje sankcija u slučaju dokazanih povreda tih propisa.

Na završnom pregovaračkom sastanku s predstavnicima Europskog parlamenta i Vijeća povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Današnjim dogovorom utire se put prema prvom propisu EU-a kojim se svim poljoprivrednicima, njihovim organizacijama te malim i srednjim poduzećima iz EU-a pruža znatna zaštita. Oni će sada biti zaštićeni od svih većih poduzetnika koji posluju nepošteno i ne poštuju pravila. Zahvaljujem svim pregovaračima, koji su konstruktivno i naporno radili kako bi omogućili današnji politički dogovor, a posebno mi je drago da je dogovor postignut u iznimno kratkom roku od osam mjeseci nakon što je Komisija predstavila prijedlog.

Današnji dogovor primjenjivat će se na sve sudionike u lancu opskrbe hranom s prometom do najviše 350 milijuna EUR, a razine zaštite do te vrijednosti bit će različite. Novi propisi odnose se na trgovce na malo, prerađivače, trgovce na veliko, zadruge i organizacije proizvođača ili samostalne proizvođače koji primjenjuju bilo koju utvrđenu nepoštenu trgovačku praksu.

Zabranjuju se sljedeće nepoštene trgovačke prakse: kašnjenje plaćanja za pokvarljive prehrambene proizvode, otkazivanje narudžbe u zadnji čas, jednostrane ili retroaktivne izmjene ugovorâ, prisiljavanje dobavljača na plaćanje propalih proizvoda i odbijanje pisanih ugovora.

Druge prakse dopuštene su samo ako ih stranke unaprijed jasno i nedvosmisleno ugovore: kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču, kupac dobavljaču naplaćuje sklapanje ili produženje ugovora o isporuci prehrambenih proizvoda, dobavljač kupcu plaća za promidžbu i oglašavanje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište.

Provedba tih propisa neće uzrokovati povećanje cijena za potrošače. Tijekom javnog savjetovanja koje je Komisija provela prije predstavljanja prijedloga organizacije potrošača poduprle su reguliranje tih praksi jer one dugoročno negativno utječu na potrošače.

Važan je element te direktive da države članice mogu prema vlastitoj prosudbi u svojem nacionalnom zakonodavstvu utvrditi graničnu vrijednost prometa na razini višoj od 350 milijuna EUR ili poduzeti dodatne mjere. Dogovor obuhvaća i klauzulu o preispitivanju svake četiri godine, što znači da će se odredbe zakonodavnog akta morati ocijeniti i možda preispitati tijekom mandata sljedećeg saziva parlamenta.

Države članice imenovat će tijela nadležna za provedbu novih propisa, koja će, među ostalim, moći izricati novčane kazne i na temelju pritužbi pokretati ispitne postupke. Podnositelji pritužbe mogu zatražiti zaštitu povjerljivosti kako bi se odagnala bojazan od moguće odmazde. Komisija će među provedbenim tijelima uspostaviti koordinacijski mehanizam radi razmjene najbolje prakse.

Nakon današnjeg dogovora slijedi glasovanje u Europskom parlamentu i Vijeću radi službenog prihvaćanja akta. Nakon njegova donošenja, države članice moraju prenijeti novi zakonodavni akt u svoje nacionalno pravo.

Kontekst

U programu rada Komisije za 2018. navedeno je da će „Komisija predložiti mjere za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom kako bi se poljoprivrednicima omogućilo da ojačaju svoj položaj na tržištu te da ih zaštiti od budućih šokova.”

Ova se inicijativa nadovezuje na govore o stanju Unije iz 2015. i 2016. u kojima se predsjednik Juncker osvrnuo na lanac opskrbe hranom i politički je odgovor na rezoluciju Europskog parlamenta iz lipnja 2016., kojom se Europsku komisiju poziva da predloži okvir na razini EU-a za sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi. Uz to je Vijeće u prosincu 2016. pozvalo Komisiju da provede procjenu učinka i predloži zakonodavni okvir EU-a ili druge, nezakonodavne mjere za rješavanje problema nepoštenih trgovačkih praksi.

Komisija od početka svojeg mandata radi na pravednijem i uravnoteženijem lancu opskrbe hranom. Komisija je 2016. osnovala Radnu skupinu za poljoprivredna tržišta, čija je zadaća ocijeniti ulogu poljoprivrednika u širem lancu opskrbe hranom i dati preporuke o njezinu jačanju. Na temelju tih preporuka Komisija je 2017. pokrenula početnu procje­nu učinka i javno savjetovanje o poboljšanju lanca opskrbe hranom na temelju čega su identificirane konkretne nepoštene trgovačke prakse na koje se poduzetnici često žale.

Nedavno ispitivanje javnog mnijenja na razini EU-a objavljeno u veljači 2018. pokazalo je da velika većina ispitanika (88 %) smatra da je važno ojačati ulogu poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. U javnom savjetovanju iz 2017. o modernizaciji zajedničke poljoprivredne politike 96 % sudionika složilo se s time da bi jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike EU-a trebao biti poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu i sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi.

 

Dodatne informacije

Europska komisija zalaže se za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Komisijin prijedlog o borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Obavijest: Borba protiv nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

IP/18/6790

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar