Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie keurt overname van Gemalto door Thales onder voorwaarden goed

Brussel, 11 december 2018

De Europese Commissie geeft na toetsing aan de EU-concentratieverordening goedkeuring voor de geplande overname van Gemalto door Thales. Voorwaarde voor de goedkeuring is dat de divisie hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik van Thales wordt afgestoten.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid: "Oplossingen voor gegevensbeveiliging ter bescherming van kritieke sociale, commerciële of persoonlijke informatie worden steeds belangrijker. Het besluit van vandaag brengt een sterke Europese speler op deze markt en zorgt er tegelijk voor dat klanten ondanks de concentratie blijven profiteren van eerlijke prijzen en innovatieve producten. Dat is omdat we aan de goedkeuring de voorwaarde hebben gekoppeld dat Thales corrigerende maatregelen aanbiedt die de mededinging op deze belangrijke markt volledig vrijwaren."

Het besluit van vandaag volgt op een diepgaand onderzoek van de geplande overname van Gemalto door Thales. Met de geplande transactie zouden de activiteiten van Thales en Gemalto op het gebied van hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik samengaan. Deze databeveiligingsproducten zijn speciale hardwaretoepassingen met versleutelingssoftware voor het genereren, beschermen en beheren van coderingssleutels ter bescherming van data in een beveiligde, manipulatiebestendige module.

Thales en Gemalto zijn de twee grootste fabrikanten van hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik, zowel in de Europese Economische Ruimte (EER) als wereldwijd.

Het onderzoek van de Commissie

Bij haar diepgaande onderzoek heeft de Commissie gekeken naar:

  • de mate waarin de ondernemingen naaste concurrenten zijn;
  • de potentiële reactie van concurrenten van de gefuseerde entiteit; en
  • het vermogen van op software gebaseerde oplossingen om hetzelfde beveiligingsniveau te bereiken als hardware-beveiligingsmodules en daarmee te concurreren.

Tijdens haar diepgaande onderzoek heeft de Commissie uitgebreide informatie verzameld en feedback gekregen van klanten en concurrenten van Thales en Gemalto, alsook van andere belanghebbenden.

Na haar diepgaande onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat er afzonderlijke productmarkten zijn voor i) hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik en ii) hardware-beveiligingsmodules voor betalingen, die worden gebruikt om betalingsverrichtingen te beveiligen. Beide producten hebben verschillende hardware- en softwarevereisten en worden in de regel gebruikt om verschillende soorten verrichtingen te beveiligen.

Met betrekking tot hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik concludeerde de Commissie dat de geplande concentratie zou leiden tot zeer hoge gecombineerde marktaandelen en de concurrentiedruk die Thales en Gemalto momenteel op elkaar uitoefenen, zou wegnemen. Voorts concludeerde de Commissie dat aanbieders van clouddiensten die cloudgebaseerde hardware-beveiligingsmodules aanbieden, geen sterke concurrentiedruk op de markt bieden en dat dit in de nabije toekomst naar verwachting niet zal veranderen. Doordat de transactie, zoals aangemeld, het aantal spelers op de markt voor hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik zou beperken en de prikkels van de gefuseerde entiteit om daadwerkelijk te concurreren, zou verminderen, zou zij waarschijnlijk leiden tot hogere prijzen, een beperktere keuze voor de consument en minder innovatie.

Met betrekking tot hardware-beveiligingsmodules voor betalingen concludeerde de Commissie dat de geplande concentratie waarschijnlijk geen gevolgen zal hebben voor het niveau van de dienstverlening of voor de prijzen omdat Gemalto een beperktere rol heeft op de markt. Voorts concludeerde de Commissie dat de gefuseerde entiteit nog steeds aanzienlijke concurrentie van andere spelers op die markt zal ondervinden.

Voorgestelde corrigerende maatregelen

Om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren van de Commissie, heeft Thales aangeboden zijn mondiale divisie hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik, die op de markt wordt gebracht onder het merk nShield, af te stoten aan een geschikte koper, die het product zal blijven ontwikkelen. De koper moet aanzienlijke ervaring hebben op een gebied dat nauw verband houdt met hardware-beveiligingsmodules en moet ook een goede reputatie genieten bij EER-klanten.

Met de toezeggingen worden de overlappingen tussen de activiteiten van Thales en Gemalto op de markt voor hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik ten aanzien waarvan de Commissie mededingingsbezwaren had vastgesteld, volledig opgeheven.

De Commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de geplande transactie, zoals gewijzigd bij de toezeggingen, niet langer mededingingsbezwaren oplevert. Het besluit van de Commissie is afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de toezeggingen.

Gedurende haar onderzoek heeft de Commissie nauw samengewerkt met andere nationale mededingingsautoriteiten, met name met het Amerikaanse Ministerie van Justitie.

 

Ondernemingen en producten

Thales, dat gevestigd is in Frankrijk, is een mondiale groep die elektrische systemen ontwerpt en bouwt, en die actief is op het gebied van lucht- en ruimtevaart, vervoer over land, defensie en beveiligingssystemen.

Gemalto, dat in Nederland is gevestigd, is een internationale onderneming voor digitale beveiliging die onder andere actief is op het gebied van mobiele ingebedde software en producten, smartcards, communicatie van machine naar machine (internet van de dingen) en bedrijfsbeveiliging.

Concentratiecontrole – regels en procedures

De transactie is bij de Commissie aangemeld op 18 juni 2018.

De Commissie heeft tot taak fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening), en concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I), dan wel een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Momenteel loopt nog een fase II-onderzoek voor zeven andere concentratiezaken: de geplande overname van VDM door Aperam, de geplande overname van Embraco, de divisie koelcompressoren van Whirlpool, door Nidec, de geplande acquisitie van bepaalde activa van Liberty Global door Vodafone, de geplande oprichting van een joint venture door Tata Steel en ThyssenKrupp, de geplande overname van de divisie gewalste producten van Aurubis en van Schwermetall door Wieland, de geplande overname van Alstom door Siemens, en de geplande overname van de nylondivisie van Solvay door BASF.

Meer informatie over deze zaak is op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.8797.

 

IP/18/6769

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar