Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

rescEU: Comisia salută acordul provizoriu pentru consolidarea protecției civile a UE*

Bruxelles, 12 decembrie 2018

Astăzi, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au făcut pași importanți în direcția unui acord politic privind rescEU, planul de consolidare a răspunsului UE în materie de protecție civilă în caz de dezastre.

În ultimii ani, numeroase dezastre naturale au afectat toate regiunile UE, provocând sute de victime și daune în valoare de miliarde de euro în ceea ce privește infrastructura. Pentru a asigura o mai bună protecție a cetățenilor, rescEU va consolida actualul mecanism de protecție civilă al UE. În special, va fi instituită o nouă rezervă europeană de capacități, care să includă avioane destinate stingerii incendiilor forestiere, pompe speciale de apă, echipe de căutare și salvare în zonele urbane, spitale de campanie și echipe medicale de intervenție în situații de urgență.

Cu această ocazie, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „O Europă care protejează cetățenii trebuie să fie alături de aceștia în momente dificile. Atunci când se produce un incendiu forestier periculos sau o inundație care depășește capacitatea de răspuns la nivel național, cetățenii noștri doresc fapte, nu vorbe. rescEU va asigura o solidaritate concretă cu statele noastre membre afectate de dezastre.”

Comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, a declarat: „Dezastrele naturale nu cunosc frontiere, iar schimbările climatice amplifică riscurile și impactul acestora. Grație rescEU, actualul nostru mecanism de protecție civilă va trece la o etapă superioară. Evoluția pozitivă de astăzi dovedește că, atunci când există voință, se găsesc soluții. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, în special raportorului Elisabetta Gardini, deputat în Parlamentul European, și lui Jose-Manuel Fernandes, raportor pentru avizul privind bugetul și deputat în Parlamentul European, precum și Președinției austriece, pentru coordonare. Grație mecanismului de protecție civilă al UE actualizat, capacitățile vor fi sporite, va exista o mai bună coordonare între statele membre și, mai ales, o solidaritate mai eficientă față de cetățenii noștri. Aceasta este o soluție europeană la o provocare europeană.”

Consolidarea capacităților europene de răspuns

UE își va consolida capacitățile de răspuns prin intermediul următoarelor măsuri:

  • crearea, în colaborare cu statele membre, a unei rezerve europene comune de capacități de răspuns în caz de dezastre. Astfel de capacități vor include avioane pentru stingerea incendiilor, precum și alte mijloace de răspuns la situații cum ar fi urgențele medicale sau incidentele chimice, biologice, radiologice și nucleare;
  • cofinanțarea costurilor operaționale ale capacităților rescEU atunci când sunt utilizate pentru operațiunile desfășurate în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE;
  • cofinanțarea dezvoltării capacităților rescEU;
  • creșterea sprijinului financiar pentru capacitățile înregistrate în Rezerva europeană de protecție civilă, inclusiv pentru adaptare, reparare, costurile operaționale (în interiorul UE) și costurile de transport (în afara UE).

Îmbunătățirea prevenirii dezastrelor și a pregătirii pentru intervenție în caz de dezastre

UE va spori sprijinul acordat statelor membre pentru a îmbunătăți gestionarea riscului de dezastre:

  • prin stabilirea unui cadru de raportare simplificat, concentrându-se asupra principalelor riscuri de natură transfrontalieră și asupra riscurilor cu probabilitate scăzută, dar cu un impact mare;
  • prin oferirea de sprijin statelor membre pentru ca acestea să își îmbunătățească măsurile existente prin mecanismul de consultare, prin trimiterea de misiuni de experți și prin recomandări privind măsurile ulterioare;
  • prin schimbul de cunoștințe și experiențe grație instituirii unei noi rețele a UE de cunoștințe în materie de protecție civilă.

Etapele următoare: În urma acordului politic de astăzi, rescEU va trebui aprobat în mod formal de Parlamentul European și de Consiliul UE.

Context

De ce este necesar rescEU? Mecanismul de protecție civilă al UE se bazează, în forma sa actuală, pe un sistem prin care UE coordonează contribuțiile voluntare ale statelor participante în sprijinul unei țări care a solicitat asistență. Ofertele de asistență sunt coordonate de către Centrul european de coordonare a răspunsului la situații de urgență, cu sediul la Bruxelles. În ultimii ani, condițiile meteorologice extreme și alte fenomene au solicitat la maximum capacitatea statelor membre de a se ajuta reciproc, mai ales în situațiile în care mai multe state membre se confruntă simultan cu același tip de dezastru. În cazurile în care nu sunt disponibile resurse sau resursele care pot fi mobilizate sunt limitate, UE nu dispune de o capacitate de rezervă pentru a acorda asistență statelor membre care nu mai pot face față. În plus, peisajul emergent al riscurilor creează necesitatea de a reflecta în mod colectiv cu privire la capacitățile necesare pentru a face față riscurilor cu probabilitate scăzută, dar cu un impact mare, de care statele membre nu dispun în prezent.

Uniunea Europeană s-a confruntat cu numeroase dezastre care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești, precum și cu alte consecințe devastatoare pentru cetățeni, comunități, întreprinderi și mediu. Numai în 2017, 200 de persoane și-au pierdut viața în dezastre naturale în Europa. Costurile economice sunt, la rândul lor, uriașe: în 2016, pe continentul european s-au înregistrat pagube de aproape 10 miliarde EUR.

 

* Actualizat la data de 12.12.2018 la ora 18:10.

IP/18/6766

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar