Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

rescEU: A Bizottság üdvözli az uniós polgári védelem megerősítésére irányuló ideiglenes megállapodást*

Brüsszel, 2018. december 12.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a mai napon kulcsfontosságú lépéseket tett a rescEU-ra vonatkozó politikai megállapodás és az uniós polgári katasztrófareagálás megerősítésére irányuló terv felé.

Az elmúlt években az EU minden területét több természeti katasztrófa sújtotta, több száz áldozatot követelve, az infrastruktúrában pedig többmilliárdos kárt okozva. A polgárok hatékonyabb védelme érdekében a rescEU megerősíti a meglévő uniós polgári védelmi mechanizmust. Ennek keretében új európai kapacitástartalékot hoznak létre, amely erdőtűz oltására alkalmas repülőgépeket, speciális szivattyúkat, városi kutató- és mentőegységeket, valamint tábori kórházakat és sürgősségi orvosi csoportokat foglal magában.

Ebből az alkalomból Jean-Claude Juncker elnök a következőket nyilatkozta: „A szükség óráiban Európának meg kell védenie a polgárait. Amikor egy veszélyes erdőtűz vagy árvíz olyan nagyságrendű, hogy a tagállami reagálási képességek nem elégségesek, a polgárainknak tettekre van szükségük, nem szavakra. A rescEU konkrét segítséggel nyilvánítja ki szolidaritását a katasztrófák által sújtott tagállamaink iránt.”

Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A természeti katasztrófák nem ismernek határokat, és a klímaváltozás fokozza ezek kockázatait és hatását. A rescEU-nak köszönhetően a jelenlegi polgári védelmi mechanizmus szintet lép. A mai pozitív fejlemények azt bizonyítják, hogy ahol szándék van, ott megoldást is lehet találni. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, különösen az előadónak, Elisabetta Gardini európai parlamenti képviselőnek, a költségvetés előadójának, Jose-Manuel Fernandes európai parlamenti képviselőnek, illetve az osztrák elnökségnek a vezető szerepükért. A korszerűsített uniós polgári védelmi mechanizmussal több kapacitás áll majd rendelkezésre, javul a tagállamok közötti koordináció, és mindenekelőtt hatékonyabb lesz a polgárok iránti szolidaritás kifejeződése. Ez egy európai megoldás egy európai kihívásra.”

Az európai veszélyhelyzet-reagálási kapacitás megerősítése

Az EU a következő intézkedések révén fogja megerősíteni reagálási kapacitásait:

  • A tagállamokkal együttműködve létrehozza a katasztrófákra való reagáláshoz rendelkezésre álló közös európai kapacitástartalékot. E tartalékok közé tartoznak majd tűzoltó repülőgépek, valamint az olyan helyzetekre való reagálás egyéb eszközei, mint például az egészségügyi vészhelyzetek vagy a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris események.
  • Társfinanszírozza a rescEU kapacitások működési költségeit az uniós polgári védelmi mechanizmus műveletei során történő felhasználás esetén.
  • Társfinanszírozza a rescEU kapacitások fejlesztését.
  • Növeli az európai polgári védelmi eszköztárban nyilvántartásba vett kapacitások pénzügyi támogatását, többek között az alkalmazkodás, a javítás, a működési költségek (az EU-n belül) és a szállítási költségek (az EU-n kívül) tekintetében.

A katasztrófamegelőzés erősítése és a katasztrófavédelmi felkészültség fokozása

Az EU növelni fogja a tagállamok számára a katasztrófakockázat-kezelés javítására nyújtott támogatást:

  • Egyszerűsített jelentéstételi keretet hoz létre, amely a határokon átnyúló jellegű, kulcsfontosságú kockázatokra és a nagy hatású, alacsony valószínűségű kockázatokra összpontosít.
  • Támogatást nyújt a tagállamoknak a meglévő intézkedések konzultációs mechanizmus révén, illetve szakértői missziók és nyomonkövetési ajánlások révén történő növeléséhez.
  • Megosztja a tudást és a tanulságokat egy új uniós polgári védelmi tudáshálózat létrehozásával.

Következő lépések: A mai politikai megállapodást követően a rescEU-t az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának kell hivatalosan jóváhagynia.

Háttér-információk

Miért van szükségünk a rescEU-ra? Az uniós polgári védelmi mechanizmus egy olyan rendszer, amelyen keresztül az EU koordinálja a résztvevő tagállamok önkéntes hozzájárulásait a segítséget kérő ország számára. A támogatási felajánlásokat a brüsszeli székhelyű Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ koordinálja. Az elmúlt években a szélsőséges időjárási viszonyok és más jelenségek próbára tették a tagállamok azon képességét, hogy segítséget nyújtsanak egymásnak, különösen akkor, amikor egyszerre több tagállam volt kénytelen megküzdeni ugyanolyan típusú katasztrófával. Azokban az esetekben, amikor korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre eszközök, az EU nem rendelkezik saját tartalék kapacitással ahhoz, hogy támogassa a túlterhelt tagállamokat. Emellett a felmerülő kockázatok is megteremtik annak szükségességét, hogy együttesen mérlegeljék az alacsony valószínűségű, de nagy hatású kockázatok kezeléséhez szükséges kapacitásokat, amelyek a tagállamokban jelenleg hiányoznak.

Számos olyan katasztrófa sújtotta az Európai Uniót, amelyek emberi életeket követeltek és egyéb káros következményekkel jártak a polgárok, a közösségek, a vállalkozások és a környezet számára. Egyedül 2017-ben 200 ember veszítette életét Európában természeti katasztrófák eredményeként. A gazdasági költségek szintén jelentősek: 2016-ban közel 10 milliárd EUR összegű kárt regisztráltak az európai kontinensen.

 

* Aktualizálva: 2018. 12. 12., 18:10

IP/18/6766

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar