Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Slopade roamingavgifter: Europeiska resenärer utnyttjar sina mobiler maximalt *

Bryssel den 14 december 2018

Under de första arton månaderna sedan roamingavgifterna avskaffades har de europeiska resenärer omedelbart börjat använda sina mobiler i stor omfattning när de reser i EU. Det fastställs i en rapport som EU-kommissionen lägger fram i dag.

I dag läggs EU-kommissionens interimsrapport om effekterna av att roamingavgifterna avskaffades den 15 juni 2017, och den visar att resenärerna har utnyttjat sina nya digitala rättigheter maximalt vid resor inom EU och EES. Framför allt har användningen av mobildata i genomsnitt femdubblats jämfört med nivåerna före juni 2017. Antalet samtal som rings av resenärer har i princip fördubblats under samma period.

– För ett och ett halvt år sedan avskaffades roamingavgifterna vid resor i EU, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. Tillsammans med andra rättigheter, som avskaffandet av omotiverad geoblockering och bestämmelserna om portabilitet för innehåll, är detta ett bra exempel på hur EU förbättrar medborgarnas vardagsliv. Vi måste också fortsätta att informera medborgarna om deras digitala rättigheter så att de kan utnyttja de nya möjligheterna på bästa sätt.

– I dag kan vi se de konkreta vinsterna av avskaffandet av roamingavgifter i EU, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Det är goda nyheter att vi kan se hur begreppet Europa faktiskt förverkligats för resenärerna, som nu använder sina mobiler fritt när de reser utomlands inom EU. Jag är tacksam över att operatörerna lyckats omvandla efterfrågan på mer data och samtal till nya möjligheter.

En tydlig efterfrågeökning kan iakttas efter avskaffandet av roamingavgifterna. Enligt en färsk Eurobarometer har vanorna ändrats markant. Exempelvis säger 34 % av resenärerna nu att de använder internet med roaming lika ofta som de surfar hemma, jämfört med endast 15 % före juni 2017. Samtidigt har den grupp som aldrig använder mobildata utomlands minskat till 19 %, jämfört med 42 % innan roamingavgifterna avskaffades. Samtidigt är konsumenterna fortfarande välinformerade: 62 % är medvetna om att roamingavgifterna har avskaffats i EU/EEA och 69 % tror att de, eller någon de känner, utnyttjar det (eller kommer att ha nytta av det).

Mobiloperatörerna har i stort följt de nya bestämmelserna, tack vare de nationella regleringsmyndigheternas och EU-kommissionens vaksamma uppföljning. De skyddsbestämmelser som införts i roamingförordningen för att motverka snedvridning av nationella marknader, alltså hållbarhetsundantaget och policyn för skälig användning, har fungerat tillfredsställande där de behövts.

Kommissionen fortsätter följa utvecklingen

EU-kommissionen kommer att fortsätta övervaka utvecklingen på mobilmarknaderna i medlemsländerna, i nära samarbete med de nationella myndigheterna, som har det direkta ansvaret för att se till att operatörerna fortsätter att följa de nya bestämmelserna och att konsumenterna kan dra nytta av att roamingavgifterna har slopats. Såsom begärts av Europaparlamentet och rådet kommer EU-kommissionen i december 2019 att lägga fram en heltäckande rapport om översynen av bestämmelserna om roaming som hemma.

Bakgrund

Sedan den 15 juni 2017 kan konsumenterna, som ett konkret resultat av den digitala inre marknaden, använda sina mobiler (samtal, SMS och surf) när de är på resa inom EU utan att behöva betala några tilläggsavgifter för roaming. Det innebär att de kan använda telefonen på precis samma sätt när de reser som när de är hemma, utan att behöva vara rädda för höga telefonräkningar.

Före detta datum hade kommissionen i tio år arbetat för att minska och i slutändan helt slopa de tilläggsavgifter för roaming som teleoperatörer tog ut av sina kunder varje gång de korsade en gräns med sina mobila enheter i samband med semestrar eller affärsresor. Mellan 2007 och 2016 gick roamingavgifterna ned med över 90 % och de sänktes för sista gången i april 2016. På EU-kommissionens förslag enades Europaparlamentet och rådet 2015 om att avskaffa roamingavgifterna för alla som reser inom EU. Därför antog EU-kommissionen, på uppdrag av Europaparlamentet och rådet, en policy för skälig användning och en hållbarhetsmekanism i december 2016, och lade fram förslag om en granskning av grossistledet som mynnade ut i nya roamingavgifter i grossistledet, som slutligen antogs av medlagstiftarna i maj 2017.

Mer information

Interimsrapporten om effekterna av att roamingavgifterna avskaffades den 15 juni 2017.

Faktablad om avskaffandet av roamingavgifter: Hur europeiska resenärer sina använder sina mobiler

Roaming online

Gemensamt uttalande från tre EU-institutioner

Vanliga frågor

Slopade roamingavgifter – allmän information

Detaljerat faktablad – Hur fungerar det?

#roaming

* Version updated on 15/12/2018

IP/18/6762

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar