Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Hyvästit verkkovierailumaksuille: Eurooppalaiset hyödyntävät mobiiliviestintää matkoillaan maksimaalisesti *

Bryssel 14. joulukuuta 2018

Verkkovierailu- eli roaming-maksut poistuivat puolitoista vuotta sitten, ja heti sen jälkeen EU:n alueella matkailevien Euroopan kansalaisten soittamien puheluiden ja käyttämän datan määrä kääntyi jyrkkään kasvuun.

Asia käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta väliraportista, jossa tarkastellaan 15. kesäkuuta 2017 tapahtuneen verkkovierailumaksuista luopumisen vaikutuksia. Raportista käy ilmi, että eurooppalaiset ovat toden teolla ottaneet kaiken irti uusista digitaalisista oikeuksistaan EU- ja ETA-maissa matkustaessaan. Esimerkiksi mobiilidataa käytetään nyt keskimäärin viisinkertaisesti verrattuna kesäkuuta 2017 edeltäviin määriin. Samana aikana matkailijoiden soittamien puhelujen määrä on noin kaksinkertaistunut.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip on kehityksestä ilahtunut. Verkkovierailumaksuista luopuminen EU:n sisällä puolitoista vuotta sitten, perusteettomien maarajoitusten lopettaminen sekä lupa siirtää sisältöjä rajojen yli ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka EU voi oikeasti helpottaa kansalaistensa elämää arjen tasolla Meillä on kuitenkin vielä työtä jäljellä, sillä monet eurooppalaiset eivät täysin tunne digitaalisia oikeuksiaan eivätkä siis pysty hyödyntämään niiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel lisää, että nyt ilmi alkavat tulla verkkovierailumaksujen poistamisen konkreettiset hyödyt. ”On upeaa, että yhtenäinen Eurooppa on jo todellisuutta siinä, että kansalaiset voivat käyttää matkapuhelintaan vapaasti myös ulkomailla matkustaessaan. Kiitos kuuluu myös teleoperaattoreille, jotka ovat onnistuneet muuttamaan data- ja puhepalveluiden kasvaneen kysynnän uusiksi mahdollisuuksiksi.”

Verkkovierailumaksuista luopumisen jälkeen kysyntä on ollut näkyvässä kasvussa, ja tottumusten muutoksesta kertoo myös tuore Eurobarometri-tutkimus. Nyt matkailijoista 34 prosenttia kertoo käyttävänsä internetiä verkkovierailutilassa ollessaan yhtä paljon kuin kotona, kun luku ennen kesäkuuta 2017 oli vain 15 prosenttia. Sen sijaan niiden osuus, jotka eivät koskaan käytä mobiilidataa ulkomailla, putosi 19 prosenttiin. Ennen verkkovierailumaksujen poistumista tämä lukema oli 42 prosenttia. Kuluttajat ovat asiasta edelleen hyvin tietoisia: 62 prosenttia eurooppalaisista tietää verkkovierailumaksujen poistuneen EU:ssa ja ETA-alueella ja 69 prosentin mielestä he tai heidän tuttavansa hyötyvät tästä.

Matkaviestinoperaattorit ovat suurimmaksi osaksi noudattaneet uusia sääntöjä, mikä on seurausta kansallisten viranomaisten ja komission tarkasta valvonnasta. Verkkovierailuasetuksessa säädettyjen suojatoimien eli kestävyyteen liittyvien poikkeusten ja kohtuullisen käytön politiikan tarkoituksena on ollut estää vääristymien syntyminen operaattoreiden kotimarkkinoilla, ja suojatoimet ovat toimineet odotetulla tavalla ja riittävän hyvin siellä missä pitääkin.

Komissio seuraa edelleen täytäntöönpanoa

Komissio seuraa edelleen matkaviestintämarkkinoiden kehitystä jäsenvaltioissa tiiviissä yhteistyössä täytäntöönpanosta suoraan vastuussa olevien kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Näin varmistetaan, että matkaviestinoperaattorit noudattavat edelleen uusia sääntöjä ja kuluttajat hyötyvät verkkovierailumaksujen poistumisesta. Komissio laatii Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä seikkaperäisen raportin kotimaanhintaisten verkkovierailujen toteutumisesta joulukuuhun 2019 mennessä.

Tausta

Digitaalisten sisämarkkinoiden konkreettiseen toteutukseen kuuluu, että eurooppalaiset ovat 15. kesäkuuta 2017 alkaen voineet soittaa puheluita, lähettää tekstiviestejä ja käyttää datapalveluita matkapuhelimella ilman verkkovierailumaksuja EU:n alueella matkustaessaan. Matkailijat voivat käyttää siis puhelintaan matkan aikana aivan kuin kotimaassa ilman pelkoa ylisuurista puhelinlaskuista.

Aiemmin komissio oli jo vuosikymmenen ajan pyrkinyt pienentämään lisämaksuja, joita teleoperaattorit veloittivat asiakkailtaan mobiililaitteiden käytöstä ulkomaanlomilla ja -työmatkoilla, ja viime kädessä poistamaan ne. Vuosina 2007–2016 verkkovierailumaksut laskivat yli 90 prosenttia, ja hintoja pudotettiin viimeisen kerran huhtikuussa 2016. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat komission ehdotuksen pohjalta, että matkailijoilta oman EU-maan ulkopuolella perittävät verkkovierailumaksut poistetaan. Toteuttaakseen tämän komissio hyväksyi Euroopan parlamentin ja neuvoston valtuuttamana joulukuussa 2016 kohtuullisen käytön politiikan ja kestävyysmekanismin ja teki samalla ehdotukset tukkumarkkinoiden uudelleentarkastelusta. Tämä johti lopulta uusien verkkovierailujen tukkuhintojen hyväksymiseen toukokuussa 2017.

Lisätietoja

Väliraportti verkkovierailumaksujen poistumisen vaikutuksista 15. kesäkuuta 2017 jälkeen

Tietosivu verkkovierailumaksujen poistamisesta Miten eurooppalaiset ovat käyttäneet mobiiliviestintää matkustaessaan

Verkkovierailut verkossa

Kolmen EU:n toimielimen yhteinen julkilausuma

Usein kysyttyä

Yleinen tietosivu verkkovierailumaksujen poistamisesta

Yksityiskohtainen tietosivu: Miten se toteutetaan?

#verkkovierailu

* Version updated on 15/12/2018

IP/18/6762

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar