Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Afskaffelsen af roaminggebyrer: Europæerne bruger mobilen flittigt på rejser *

Bruxelles, den 14. december 2018

I løbet af det første halvandet år siden afskaffelsen af roaminggebyrerne er der hurtigt sket en væsentlig stigning i europæernes forbrug af mobilopkald og data på rejser i EU, fremgår det af en rapport, som Kommissionen offentliggør i dag.

Ifølge Europa-Kommissionens foreløbige rapport om virkningen af afskaffelsen af roaminggebyrerne den 15. juni 2017, som offentliggøres i dag, udnytter europæerne deres nye digitale rettigheder, når de rejser i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Brugen af mobildata er i gennemsnit blevet fem gange så stor sammenlignet med niveauet før juni 2017. Antallet af telefonopkald, som rejsende foretager, er næsten fordoblet sammenlignet med den foregående periode.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "For halvandet år siden blev roaminggebyrerne på rejser i EU afskaffet. Sammen med andre digitale rettigheder, som f.eks. afskaffelsen af uberettiget geoblokering og notabilitet af indhold, er dette et godt eksempel på, hvordan EU kan være til gavn for borgerne i dagligdagen. Der er også behov for, at vi fortsat fortæller europæerne om deres digitale rettigheder, så de kan få mest muligt ud af de nye muligheder."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, tilføjer: "I dag ser vi de konkrete fordele ved at afskaffe roaminggebyrerne i EU. Den gode nyhed er, at Europa nu er en realitet for dem, der frit bruger deres mobiltelefoner, når der rejser i udlandet. Jeg taknemmelig over for operatørerne, som har formået at gøre efterspørgslen efter mere data og flere telefonopkald til en ny mulighed."

Der er en klar tendens til øget efterspørgsel efter afskaffelsen af roaminggebyrerne. Ifølge en Eurobarometerundersøgelse har vanerne ændret sig meget, idet 34 % af de rejsende i dag i lige så høj grad går online, når de romaer, som de gør i derhjemme; det gjorde kun 15 % forud for juni 2017. Samtidig er andelen af dem, der aldrig anvender mobildata, når de er i udlandet, faldet til 19 % fra 42 % før afskaffelsen af roaminggebyrerne. Forbrugerne er også meget velinformerede: 62 % er klar over, at roaminggebyrerne er afskaffet i EU/EØS, og 69 % mener, at de selv eller nogen, de kender, nyder godt af eller vil nyde godt af det.

Mobiloperatørerne har i det store hele overholdt de nye regler, som følge af indgående overvågning fra de nationale tilsynsmyndigheders og Kommissionens side. De garantier, der er fastsat i roamingforordningen, som skal bidrage til at undgå fordrejninger af hjemmemarkederne, nemlig muligheden for ekstraordinært at pålægge roamingtillæg og politikker om rimeligt forbrug, har fungeret tilfredsstillende i de tilfælde, hvor der har været behov for dem.

Kommissionen holder fortsat øje med gennemførelsen af reglerne

Kommissionen arbejder tæt sammen med de nationale myndigheder, der er direkte ansvarlige for gennemførelsen af reglerne, med henblik på at holde et fortsat øje med udviklingen på mobilmarkederne i medlemsstaterne med henblik på at sikre, at mobiloperatørerne fortsat følger de nye regler, og at forbrugerne fortsat drager nytte af roaminggebyrernes afskaffelse. Kommissionen vil på Europa-Parlamentets og Rådets mandat offentliggøre en omfattende rapport om revisionen af reglerne for "roaming til hjemmetakst" (RLAH) i december 2019.

Baggrund

Som konkret resultat af det digitale indre marked har europæerne siden den 15. juni 2017 kunnet benytte deres mobiltelefoner til opkald, SMS og dataforbrug, når de rejser i EU uden at skulle betale roaminggebyrer. Det betyder, at rejsende kan bruge deres telefon på præcis samme måde som derhjemme, når de er i udlandet, uden frygt for høje telefonregninger.

Forud for denne dato havde Kommissionen i et årti arbejdet på at begrænse og i sidste ende afvikle de supplerende roaminggebyrer, som mobiloperatørerne pålagde deres kunder, hver gang de krydsede en grænse og brugte deres mobile enheder på ferie- eller forretningsrejser. Fra 2007 til 2016 faldt roamingpriserne med mere end 90 %, og senest faldt priserne i april 2016. I 2015 blev både Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Europa-Kommissionen enige om at afvikle roaminggebyrer for personer, der rejser inden for EU. I henhold til et mandat fra Europa-Parlamentet og Rådet vedtog Kommissionen i december 2016 politikker om rimeligt forbrug og mulighed for at pålægge roamingtillæg og fremlagde forslag om en revision af engrospriserne, som førte til nye priser på engrosmarkedet for roaming, der endelig blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i maj 2017.

Yderligere oplysninger

Foreløbig rapport om virkningen af roaminggebyrernes afskaffelse pr. 15. juni 2017.

Faktablad om afskaffelsen af roaminggebyrer: Sådan bruger europæerne mobilen på rejser

Roaming online

Fælles erklæring fra tre EU-institutioner

Ofte stillede spørgsmål

Generelt faktablad om afskaffelsen af roaminggebyrer

Detaljeret faktablad: Hvordan fungerer det?

#roaming

* Version updated on 15/12/2018

IP/18/6762

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar