Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Negociatorii UE ajung la un acord cu privire la consolidarea securității cibernetice în Europa

Bruxelles, 10 decembrie 2018

În această seară, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au ajuns la un acord politic cu privire la Legea privind securitatea cibernetică, care consolidează mandatul Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, ENISA), pentru a sprijini mai bine statele membre în combaterea amenințărilor și atacurilor cibernetice. Legea instituie, de asemenea, un cadru al UE pentru certificarea de securitate cibernetică, sporind securitatea cibernetică a serviciilor online și a dispozitivelor destinate consumatorilor.

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „În mediul digital, oamenii și întreprinderile trebuie să se simtă în siguranță; doar în acest mod vor putea profita pe deplin de economia digitală a Europei. Încrederea și securitatea sunt fundamentale pentru buna funcționare a pieței unice digitale. Acordul din această seară privind certificarea cuprinzătoare pentru produsele de securitate cibernetică și o Agenție UE pentru Securitate Cibernetică mai puternică reprezintă încă un pas în direcția finalizării acesteia.”

Mariya Gabriel, comisarul responsabil pentru economia digitală și societatea digitală, a adăugat:Consolidarea securității cibernetice a Europei și creșterea încrederii cetățenilor și a întreprinderilor în societatea digitală reprezintă o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană. Incidentele majore, precum Wannacry și NotPetya au acționat ca un semnal de alarmă, deoarece au arătat în mod clar consecințele potențiale ale atacurilor cibernetice de mare amploare. În această perspectivă, cred cu tărie că acordul din această seară îmbunătățește securitatea globală a Uniunii noastre și sprijină competitivitatea întreprinderilor.”

Propusă în 2017 ca parte a unui set amplu de măsuri pentru a face față atacurilor cibernetice și pentru a construi o securitate cibernetică solidă în UE, Legea privind securitatea cibernetică include:

  • acordarea unui mandat permanent pentru Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, ENISA, care să înlocuiască mandatul său limitat care ar fi expirat în 2020 și alocarea de resurse suplimentare agenției pentru a-i permite să își îndeplinească obiectivele și
  • instituirea unei baze mai solide pentru ENISA în noul cadru pentru certificarea de securitate cibernetică pentru a sprijini statele membre să reacționeze în mod eficace la atacurile cibernetice, precum și conferirea unui rol mai important agenției în cooperarea și coordonarea la nivelul Uniunii.

În plus, ENISA va contribui la sporirea capacităților de securitate cibernetică la nivelul UE și va sprijini consolidarea capacităților și procesul de pregătire. În cele din urmă, ENISA va fi un centru independent de expertiză care va contribui la promovarea unui nivel ridicat de sensibilizare a cetățenilor și a întreprinderilor, sprijinind totodată instituțiile UE și statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor.

Legea privind securitatea cibernetică creează, de asemenea, un cadru privind certificatele europene de securitate cibernetică pentru produse, procese și servicii, care vor fi valabile pe întreg teritoriul UE. Aceasta constituie o evoluție majoră întrucât este prima lege privind piața internă care răspunde provocării de a consolida securitatea produselor conectate, a dispozitivelor legate de internetul obiectelor, precum și a infrastructurii critice prin intermediul unor astfel de certificate. Crearea acestui cadru pentru certificarea de securitate cibernetică include elemente de securitate aflate în primele etape ale proiectării și dezvoltării lor tehnice (securitate de la stadiul conceperii). De asemenea, cadrul le permite utilizatorilor să verifice nivelul de asigurare a securității și asigură faptul că aceste elemente de securitate sunt verificate în mod independent.

Beneficii pentru cetățeni și întreprinderi

Noile norme vor ajuta oamenii să aibă încredere în dispozitivele pe care le utilizează în fiecare zi, deoarece pot alege între produse, cum ar fi dispozitivele legate de internetului obiectelor, care sunt sigure din punct de vedere cibernetic.

Cadrul de certificare va reprezenta un ghișeu unic pentru certificarea de securitate cibernetică, ceea ce va genera economii semnificative de costuri pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, care ar fi trebuit altfel să solicite mai multe certificate în mai multe țări. O certificare unică va elimina, de asemenea, eventualele bariere la intrarea pe piață. În plus, întreprinderile sunt stimulate să investească în securitatea cibernetică a produselor lor și să transforme acest lucru într-un avantaj competitiv.

Etapele următoare

În urma acordului politic din această seară, noul regulament va trebui să fie aprobat în mod formal de Parlamentul European și de Consiliul UE. Ulterior, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare imediat, deschizând astfel calea pentru producerea sistemelor europene de certificare și pentru începerea funcționării Agenției UE pentru Securitate Cibernetică, ENISA, pe baza acestui mandat specific și permanent.

Context

Legea privind securitatea cibernetică a fost propusă ca parte a pachetului privind securitatea cibernetică, adoptat la 13 septembrie 2017 și este una dintre prioritățile strategiei privind piața unică digitală. Pentru a ține pasul cu amenințările cibernetice aflate în continuă evoluție, Comisia a propus, de asemenea, un an mai târziu, în septembrie 2018, crearea unui Centru de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coordona mai bine finanțarea disponibilă pentru cooperarea în materie de securitate cibernetică, cercetare și inovare. Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică propus va gestiona sprijinul financiar în domeniul securității cibernetice acordat de la bugetul UE și va facilita realizarea de investiții comune de către Uniune, statele membre și industrie pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului industrial al securității cibernetice și a asigura dotarea sistemelor noastre de apărare cu tehnologie de ultimă generație.

 

Informații suplimentare

Comunicat de presă – Starea Uniunii 2017 – Securitatea cibernetică: Comisia își consolidează răspunsul la atacurile cibernetice

Fișă informativă referitoare la pachetul de măsuri privind securitatea cibernetică

Fișă informativă privind ENISA și cadrul UE pentru certificarea de securitate cibernetică

Toate documentele referitoare la pachet

IP/18/6759

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar