Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia trimite România în fața Curții pentru nerespectarea obligației de a recupera ajutoare ilegale de până la 92 de milioane EUR

Bruxelles, 7 decembrie 2018

Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligației de a recupera în integralitate de la Viorel și Ioan Micula și de la grupul lor de societăți ajutoare de stat ilegale în valoare de până la 92 de milioane EUR, în conformitate cu decizia Comisiei din 2015.

Printr-o hotărâre arbitrală pronunțată în decembrie 2013 (Micula/România) s-a constatat că, prin retragerea, în 2005, a unei scheme de încurajare a investițiilor, cu patru ani înainte de expirarea sa prevăzută pentru 2009, România a încălcat un tratat bilateral de investiții încheiat între România și Suedia. România a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE în vederea respectării normelor UE privind ajutoarele de stat în legislația sa națională.

Instanța de arbitraj a obligat România să îi despăgubească pe reclamanți, Viorel și Ioan Micula, doi investitori cu cetățenie suedeză, pentru că aceștia nu au beneficiat în întregime de schemă.

Cu toate acestea, în urma unei investigații amănunțite, la 30 martie 2015, Comisia a adoptat o decizie în care concluziona că suma plătită de România drept despăgubiri celor doi investitori și societăților acestora încalcă normele UE privind ajutoarele de stat și prin care obliga România să recupereze despăgubirile de la beneficiari.

În special, Comisia a constatat că, prin faptul că a plătit despăgubiri reclamanților, România le-ar acorda avantaje echivalente cu cele furnizate prin schema de ajutoare incompatibilă.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea ajutoarelor de stat ilegale, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor.

Termenul pentru punerea în aplicare de către România a deciziei Comisiei a fost 31 iulie 2015, în conformitate cu procedurile standard, și anume patru luni de la notificarea oficială a deciziei Comisiei. Până la recuperarea integrală a ajutorului ilegal, beneficiarii în cauză continuă să profite de un avantaj competitiv ilegal, motiv pentru care recuperarea trebuie să aibă loc cât mai curând posibil.

România a recuperat deja de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale. Cu toate acestea, după mai mult de trei ani de la decizia Comisiei, aproape jumătate din valoarea inițială a ajutorului nu a fost încă recuperată și deocamdată nu există nicio perspectivă de rambursare integrală imediată a ajutorului restant.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în fața Curții de Justiție pentru nepunerea în aplicare a deciziei Comisiei, în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Context

Statele membre trebuie să recupereze ajutoarele de stat ilegale în termenul stabilit în decizia Comisiei, care este de obicei de patru luni. Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 și jurisprudența prevăd că statele membre trebuie să recupereze imediat și efectiv ajutorul de la beneficiar.

În cazul în care un stat membru nu pune în aplicare o decizie de recuperare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE, potrivit căruia Comisia poate să sesizeze direct Curtea pentru încălcări ale normelor UE privind ajutoarele de stat.

În cazul în care un stat membru nu se conformează hotărârii, Comisia poate solicita Curții să impună penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolului 260 din TFUE.

În conformitate cu jurisprudența constantă a UE, o decizie a Comisiei este obligatorie și executorie și în fața instanțelor naționale, iar recuperarea este reglementată de legislația națională, cu condiția ca aceasta să permită o recuperare imediată și efectivă. În cazul de față, procesul de recuperare nu a avansat în ultimii ani, iar instanțele din România nu au respectat decizia de recuperare a Comisiei.

 

 

 

IP/18/6723

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar