Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Države članice in Komisija skupaj za spodbujanje „umetne inteligence, izdelane v Evropi“

Bruselj, 7. decembra 2018

Komisija v skladu s svojo strategijo za umetno inteligenco, sprejeto aprila 2018, danes predstavlja usklajen načrt, ki ga je z državami članicami pripravila za spodbujanje razvoja in uporabe umetne inteligence v Evropi.

V tem načrtu so predlagani skupni ukrepi za tesnejše in učinkovitejše sodelovanje med državami članicami, Norveško, Švico in Komisijo na štirih ključnih področjih: povečanje naložb, zagotavljanje večjega obsega podatkov, skrb za talente in okrepitev zaupanja. Boljše usklajevanje je bistveno, če želi Evropa postati vodilna svetovna regija na področju razvoja in uvajanja vrhunske, etične in varne umetne inteligence.

 

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg, Andrus Ansip je pozdravil ta pomemben korak: „Vesel sem, da so države članice dosegle pomemben napredek. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali pri združevanju podatkov, tj. surovin za umetno inteligenco, v sektorjih, kot je zdravstvo, da bi izboljšali diagnosticiranje in zdravljenja raka. Usklajevali bomo naložbe: do konca leta 2020 želimo zagotoviti najmanj 20 milijard evrov javnih in zasebnih naložb. To je bistvenega pomena za rast in delovna mesta. Umetna inteligenca ni nekaj, ‚kar bi bilo dobro imeti‘, ampak je naša prihodnost.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: „Tako kot nekoč elektrika, daje danes našemu svetu novo podobo umetna inteligenca. Skupaj z državami članicami bomo povečali naložbe za uvajanje umetne inteligence v vse gospodarske sektorje, podprli napredna znanja in spretnosti ter povečali razpoložljivost podatkov. Usklajeni akcijski načrt bo zagotovil, da bo Evropa izkoristila prednosti umetne inteligence za državljane in podjetja ter bo konkurenčna na svetovni ravni, obenem pa varovala zaupanje in spoštovala etične vrednote.“

Predstavniki držav članic, Norveške, Švice in Komisije so se v zadnjih šestih mesecih večkrat sestali, da bi opredelili sinergije in skupne ukrepe, ki bodo enkrat letno pregledani in posodobljeni. Prednostno so obravnavali področja javnega interesa, kot so zdravstvo, promet in mobilnost, varnost in energija. Dogovorili so se o več ciljih:

1. S partnerstvi čim bolj povečati naložbe

Naložbe v umetno inteligenco so v EU majhne in razdrobljene v primerjavi z drugimi deli sveta, kot so Združene države in Kitajska. V skladu s strategijo za umetno inteligenco, predstavljeno aprila, načrt predvideva okrepljeno usklajevanje naložb, kar bo do konca leta 2020 prineslo najmanj 20 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v raziskave in inovacije na področju umetne inteligence, v naslednjem desetletju pa več kot 20 milijard evrov na leto. Komisija bo nacionalne naložbe do leta 2020 dopolnila z 1,5 milijarde evrov, kar je 70 % več kot v obdobju 2014–2017. Za naslednji dolgoročni proračun EU (2021–2027) je EU predlagala, da se iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo zagotovi najmanj 7 milijard evrov naložb v umetno inteligenco.

Skupni ukrepi za doseganje teh naložb vključujejo:

  • nacionalne strategije za umetno inteligenco: do sredine leta 2019 bi morale vse države članice pripraviti lastne strategije, v katerih bodo določile obseg naložb in izvedbene ukrepe, kar bo podlaga za razprave na ravni EU;

  • novo javno-zasebno partnerstvo na področju umetne inteligence v Evropi: vzpostavljeno bo novo partnerstvo za raziskave in inovacije na področju umetne inteligence, ki bo spodbujalo sodelovanje med akademskim svetom in industrijo v Evropi ter določilo skupno strateško raziskovalno agendo za umetno inteligenco;

  • nov razširitveni sklad za umetno inteligenco: Komisija bo podpirala zagonska podjetja in inovatorje na področju umetne inteligence in blokovnih verig v njihovi zgodnji fazi, pa tudi podjetja v razširitveni fazi;

  • razvoj in povezovanje centrov za umetno inteligenco, ki bodo vodilni na svetu: razvili in povezali se bodo evropski centri odličnosti za umetno inteligenco, na področjih, kot je povezana mobilnost, bodo vzpostavljeni obrati za preizkušanje, referenčni v svetovnem merilu, z vozlišči za digitalne inovacije (danes je bilo napovedano, da bo za vozlišča za robotiko namenjenih 66 milijonov evrov) pa se bo spodbujalo uvajanje umetne inteligence v gospodarstvu. Začela se bo izvajati tudi pilotna pobuda Evropskega sveta za inovacije, ki bo podpiral tehnologije umetne inteligence naslednje generacije.

2. Oblikovati evropske podatkovne prostore

Za razvoj tehnologij umetne inteligence morajo biti na voljo obsežni, varni in zanesljivi nabori podatkov. Komisija bo z evropskimi državami oblikovala skupne evropske podatkovne prostore, s katerimi bo omogočila nemoteno čezmejno izmenjavo podatkov, ki bo v celoti skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Umetna inteligenca lahko prinese posebne koristi zdravstvu: Komisija se bo z državami članicami usklajevala pri podpiranju razvoja skupne zdravstvene zbirke podatkov z anonimiziranimi medicinskimi slikami, ki jih bodo darovali pacienti, da bi se izboljšalo diagnosticiranje in zdravljenje raka z uporabo tehnologije umetne inteligence. Do sredine leta 2019 bo ustanovila podporni center za izmenjavo podatkov, da bi zagotovila praktične nasvete vsem evropskim udeležencem v podatkovnem gospodarstvu.

  3. Skrbeti za talente, spretnosti in vseživljenjsko učenje

Talenti v Evropi so bistvenega pomena za razvoj in uporabo umetne inteligence, vendar se države EU soočajo s pomanjkanjem strokovnjakov s področja IKT in visokošolskih programov, specializiranih za umetno inteligenco. Zato bo Komisija skupaj z evropskimi državami podprla napredne diplome na področju umetne inteligence, na primer s posebnimi štipendijami. Komisija bo v skladu s svojo strategijo za umetno inteligenco prav tako še naprej podpirala digitalne spretnosti in vseživljenjsko učenje za celotno družbo ter zlasti za delavce, na katere je umetna inteligenca najbolj vplivala. Za razvoj umetne inteligence, osredotočene na človeka, je pomembno tudi, da se umetna inteligenca vključi v izobraževalne programe v drugih disciplinah, npr. pravu. Polno izkoriščanje sistema modre karte bo prav tako pripomoglo k zadržanju in privabljanju visoko usposobljenih strokovnjakov za umetno inteligenco v Evropo.

4. Razviti etično in zaupanja vredno umetno inteligenco

Umetna inteligenca odpira nova etična vprašanja, na primer o morebitnem pristranskem odločanju. Da bi družbe sprejele in uporabljale umetno inteligenco, je potrebno zaupanje. Usklajeni načrt si prizadeva ustvariti to zaupanje in razvijati tehnologijo, ki bo spoštovala temeljne pravice in etična načela. Evropska skupina strokovnjakov, v kateri so zastopani akademski krogi, podjetja in civilna družba, pripravlja etične smernice za razvoj in uporabo umetne inteligence. Prva različica bo objavljena do konca leta 2018, strokovnjaki pa bodo končno različico smernic Komisiji predstavili marca 2019 po obsežnem posvetovanju v okviru evropskega zavezništva za umetno inteligenco. Cilj je uveljaviti evropski etični pristop na svetovnem prizorišču. Komisija je odprta za sodelovanje z vsemi državami, ki niso članice EU in so pripravljene deliti iste vrednote.

Ozadje

Komisija je v strategiji za umetno inteligenco za Evropo predlagala, da se do konca leta 2018 v sodelovanju z državami članicami pripravi usklajen načrt za umetno inteligenco, da bi se čim bolj povečal učinek naložb na ravni EU in na nacionalni ravni, spodbujale sinergije in sodelovanje po vsej EU, izmenjale najboljše prakse ter skupaj opredelili nadaljnji ukrepi za zagotovitev svetovne konkurenčnosti EU kot celote. Predlog usklajenega načrta temelji na izjavi o sodelovanju na področju umetne inteligence, ki je bila sprejeta aprila 2018 na digitalnem dnevu in so jo podpisale vse države članice in Norveška. Evropski svet jo je podprl junija 2018.

Današnji usklajeni načrt za „umetno inteligenco, izdelano v Evropi“, podrobno navaja ukrepe, ki se bodo začeli izvajati leta 2019 ali 2020, in pripravlja teren za dejavnosti v naslednjih letih. Usklajevanje z državami članicami se bo nadaljevalo, načrt pa bo vsako leto pregledan in posodobljen. Nova znanstvena služba Komisije za umetno inteligenco AI Watch bo pomagala spremljati razvoj umetne inteligence v Evropi in izvajanje usklajenega načrta.

Za uspeh tega načrta je treba dokončno oblikovati enotni digitalni trg in njegov regulativni okvir. Države članice in Evropski parlament se morajo čim prej dogovoriti o zakonodajnih predlogih za kibernetsko varnost, odprte podatke in prihodnji proračun EU, ki vključuje financiranje raziskav in inovacij ter uvajanje tehnologij umetne inteligence.

 

Več informacij

Coordinated plan on Artificial Intelligence (AI) Communication

Vprašanja in odgovori o usklajenem načrtu

Informativni pregled o umetni inteligenci

Več o tem: 66 milijonov evrov za vozlišča za robotiko

Sporočilo za javnost o umetni inteligenci za Evropo (april)

Sporočilo za javnost: strokovna skupina za umetno inteligenco (marec)

Vprašanja in odgovori o evropskem pristopu k umetni inteligenci

Izjava o sodelovanju na področju umetne inteligence

Več o umetni inteligenci

IP/18/6689

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar