Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Države članice i Komisija zajedno će raditi na poticanju umjetne inteligencije proizvedene u Europi

Bruxelles, 7. prosinca 2018.

U okviru provedbe strategije za umjetnu inteligenciju (UI) donesene u travnju 2018. Komisija je danas predstavila usklađeni plan izrađen u suradnji s državama članicama za poticanje razvoja i upotrebe UI-ja u Europi.

U tom planu predlažu se zajedničke mjere za bliskiju i učinkovitiju suradnju država članica, Norveške, Švicarske i Komisije u četiri ključna područja: povećanje ulaganja, povećanje dostupnosti podataka, poticanje talenta i izgradnja povjerenja. Jača koordinacija ključna je ako Europa želi postati vodeća svjetska regija u razvoju i primjeni napredne, etične i sigurne umjetne inteligencije.

 

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip pozdravio je taj važan korak: Drago mi je da su europske zemlje ostvarile dobar napredak. Dogovorili smo se da ćemo zajedno raditi na prikupljanju podataka – sirovine za umjetnu inteligenciju, u sektorima kao što su zdravstvena skrb kako bismo, primjerice, poboljšali dijagnosticiranje i liječenje raka. Koordinirat ćemo ulaganja: cilj nam je ostvariti najmanje 20 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja do kraja 2020. To je ključno za rast i radna mjesta. Umjetna inteligencija nije puka pogodnost, ona je naša budućnost.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel dodala je: Kao nekoć električna energija, umjetna inteligencija mijenja svijet. Zajedno s državama članicama povećat ćemo ulaganja u širenje umjetne inteligencije u sve sektore gospodarstva, podupirati napredne vještine i povećati dostupnost podataka. Usklađenim akcijskim planom pobrinut ćemo se da Europa iskoristi prednosti umjetne inteligencije za građane i poduzeća te da bude konkurentna na svjetskoj razini, štiteći pritom povjerenje i poštujući etičke vrijednosti.

Predstavnici država članica, Norveške, Švicarske i Komisije sastajali su se tijekom posljednjih šest mjeseci kako bi utvrdili sinergije i zajedničke aktivnosti koje će se sada svake godine preispitati i ažurirati. Prednost su dobila područja od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb, promet i mobilnost, sigurnost i energija. Dogovoreno je:

1. Maksimalno povećanje ulaganja putem partnerstava

Razine ulaganja u umjetnu inteligenciju u Uniji niske su i fragmentirane u usporedbi s drugim dijelovima svijeta, kao što su SAD i Kina. U skladu sa strategijom za umjetnu inteligenciju predstavljenom u travnju planom je predviđena bolja koordinacija ulaganja kako bi se povećale sinergije i ostvarila javna i privatna ulaganja u istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije od najmanje 20 milijardi eura do 2020. i više od 20 milijardi eura godišnje tijekom sljedećeg desetljeća. Komisija će nacionalna ulaganja dopuniti iznosom od 1,5 milijardi eura do 2020., što je 70 % više u odnosu na razdoblje 2014. – 2017. U okviru sljedećeg dugoročnog proračuna (2021. – 2027.) EU je predložio ulaganja u umjetnu inteligenciju u iznosu od najmanje 7 milijardi eura iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa.

Zajedničke mjere za ostvarivanje tih ciljeva ulaganja uključuju:

  • nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju: Do sredine 2019. sve bi države članice trebale imati strategije s predviđenim razinama ulaganja i provedbenim mjerama, koje će biti uključene u rasprave na razini EU-a.

  • novo europsko javno-privatno partnerstvo u području umjetne inteligencije: Osnovat će se novo partnerstvo za istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije radi poticanja suradnje između akademske zajednice i industrije u Europi i definiranja zajedničkog strateškog programa za istraživanje umjetne inteligencije.

  • novi fond za rast umjetne inteligencije: Komisija će podupirati novoosnovana poduzeća i inovatore u području umjetne inteligencije i lanca blokova u ranoj fazi te poduzeća u fazi rasta.

  • osnivanje i povezivanje svjetskih centara za umjetnu inteligenciju: Osnovat će se i povezati europski centri izvrsnosti u području umjetne inteligencije; ispitni centri u područjima kao što je povezana mobilnost koji će biti referentni na svjetskoj razini, a primjena umjetne inteligencije u gospodarstvu poticat će se putem digitalnoinovacijskih centara (danas je najavljeno izdvajanje 66 milijuna eura za centre za robotiku). Pokrenut će se i pilot-inicijativa Europskog vijeća za inovacije kako bi se pružila potpora sljedećoj generaciji tehnologija umjetne inteligencije.

2. Stvaranje europskih podatkovnih prostora

Za razvoj umjetne inteligencije potrebni su veliki, sigurni i pouzdani skupovi podataka. Komisija će zajedno s europskim zemljama stvoriti zajedničke europske podatkovne prostore kako bi omogućila neometano prekogranično dijeljenje podataka koje je potpuno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Osobito zdravstveni sektor može imati koristi od umjetne inteligencije: u suradnji s državama članicama, Komisija će pružiti potporu razvoju zajedničke zdravstvene baze podataka s anonimiziranim snimkama koje dobrovoljno dostave pacijenti kako bi se poboljšalo dijagnosticiranje raka i liječenje s pomoću umjetne inteligencije. Komisija će do sredine 2019. pokrenuti centar za podršku razmjeni podataka koji će svim europskim sudionicima u podatkovnom gospodarstvu pružati praktične savjete.

  3. Njegovanje talenta, vještina i cjeloživotnog učenja

Europski talent ključan je za razvoj i upotrebu umjetne inteligencije, ali države članice suočavaju se s nedostatkom stručnjaka za IKT i specijaliziranih visokoobrazovnih programa u području umjetne inteligencije. Zato će Komisija zajedno s europskim zemljama podupirati stjecanje diploma u području umjetne inteligencije, primjerice namjenskim stipendijama. Komisija će isto tako nastaviti podupirati digitalne vještine i cjeloživotno učenje za cijelo društvo, a posebno za radnike na koje umjetna inteligencija najviše utječe, kako je navedeno u njezinoj strategiji za umjetnu inteligenciju. Za razvoj umjetne inteligencije usmjerene na čovjeka važno je da umjetna inteligencija bude prisutna u obrazovnim programima i u drugim disciplinama, kao što je pravo. Potpuna primjena sustava plave karte također će pomoći da se u Europi zadrže i u nju privuku visokokvalificirani stručnjaci za umjetnu inteligenciju.

4. Razvoj etične i pouzdane umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija otvara nova etička pitanja, primjerice o mogućnoj pristranosti pri donošenju odluka. Radi stvaranja povjerenja koje je potrebno kako bi društva prihvatila i koristila umjetnu inteligenciju, usklađeni plan usmjeren je na razvoj tehnologije kojom se poštuju temeljna prava i etička pravila. Europska skupina stručnjaka koja predstavlja akademsku zajednicu, poslovni sektor i civilno društvo radi na etičkih smjernicama za razvoj i upotrebu umjetne inteligencije. Prva će verzija biti objavljena do kraja 2018., a stručnjaci će Komisiji predstaviti konačnu verziju u ožujku 2019., nakon opsežnog savjetovanja u okviru Europskog saveza za umjetnu inteligenciju. Sljedeći je cilj taj europski etički pristup proširiti na globalnu razinu. Komisija pruža mogućnosti za suradnju svim zemljama izvan EU-a koje su spremne dijeliti iste vrijednosti.

Kontekst

U strategiji o umjetnoj inteligenciji za Europu Komisija je predložila da se do kraja 2018. u suradnji s državama članicama izradi usklađeni plan o umjetnoj inteligenciji u cilju maksimalnog povećanja učinka ulaganja na nacionalnoj razini i razini EU-a, poticanja sinergija i suradnje diljem EU-a, razmjene najboljih praksi i zajedničkog definiranja sljedećih koraka kako bi se zajamčilo da EU kao cjelina bude konkurentna na svjetskoj razini. Taj prijedlog usklađenog plana temelji se na izjavi o suradnji u području umjetne inteligencije pokrenutoj u travnju 2018. u okviru Digitalnog dana, koju su potpisale sve države članice i Norveška. Europsko vijeće podržalo ju je u lipnju 2018.

Danas objavljenim usklađenim planom za umjetnu inteligenciju proizvedenu u Europi utvrđuju se mjere predviđene za 2019. ili 2020. i priprema teren za aktivnosti u narednim godinama. Nastavlja se koordinacija s državama članicama, a plan će se preispitivati i ažurirati svake godine. Komisijina nova služba znanja o umjetnoj inteligenciji, AI Watch, pridonijet će praćenju razvoja umjetne inteligencije u Europi i provedbi usklađenog plana.

Da bi taj plan bio uspješan, potrebno je dovršiti jedinstveno digitalno tržište i njegov regulatorni okvir. Države članice i Europski parlament moraju se što prije dogovoriti o zakonodavnim prijedlozima za kibersigurnost, otvorene podatke i sljedeći proračun EU-a, što uključuje financiranje istraživanja i inovacija te uvođenje tehnologija umjetne inteligencije.

 

Dodatne informacije

Coordinated plan on Artificial Intelligence (AI) Communication

Pitanja i odgovori: usklađeni plan

Tematski članak o umjetnoj inteligenciji

Više informacija o 66 milijuna EUR za centre za robotiku

Priopćenje za tisak o Komunikaciji „Umjetna inteligencija za Europu” (travanj)

Priopćenje za tisak o stručnoj skupini za umjetnu inteligenciju (ožujak)

Pitanja i odgovori: europski pristup umjetnoj inteligenciji

Izjava o suradnji u području umjetne inteligencije

Više informacija o umjetnoj inteligenciji

IP/18/6689

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar