Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predstavila ukrepe za ohranitev kulturne dediščine visoko na politični agendi

Bruselj, 7. decembra 2018

Evropska komisija je danes ob zaključku evropskega leta kulturne dediščine 2018 na konferenci #EuropeForCulture (#EvropaZaKulturo) na Dunaju predstavila niz ukrepov na področju kulturne dediščine.

Med evropskim letom kulturne dediščine 2018 je več kot 6,2 milijona ljudi sodelovalo v več kot 11 700 dogodkih v 37 državah. Da bi učinki evropskega leta trajali tudi po letu 2018, je Komisija danes predstavila 60 ukrepov v zvezi z dolgoročno promocijo in varstvom kulturne dediščine.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Ponosen sem, da je evropsko leto kulturne dediščine uspešno doseglo na milijone ljudi po vsej Evropi in zunaj nje. Zdaj moramo poskrbeti, da njegova zapuščina živi naprej – pri kulturni dediščini namreč ne gre zgolj za zgodovino, ključnega pomena je tudi pri graditvi povezane in odporne Evrope prihodnosti. Z evropskim okvirom za ukrepanje na področju kulturne dediščine predstavljamo vrsto pobud, s katerimi želimo zagotoviti, da se kulturna dediščina kar najbolje izkoristi za spodbujanje gospodarske rasti, graditev močnih skupnosti in krepitev odnosov z našimi partnerji po vsem svetu.“

Okvir, napovedan v evropski agendi za kulturo, ki jo je Komisija sprejela maja, vsebuje konkretne ukrepe, ki naj bi pripomogli k spremembi načina, kako uživamo, varujemo in promoviramo evropsko kulturno dediščino.

Ukrepi so razdeljeni v pet tematskih področij in se bodo izvajali v naslednjih dveh letih. Med njimi so na primer:

1. Kulturna dediščina za vključujočo Evropo: udeležba in dostop za vse

V letu 2019 bo Komisija začela projekt #WeareEuropeForCulture. Z njim se bodo financirale priložnostne razstave na javnih mestih, ki bodo predstavljale osebne zgodbe in predmete, povezane s kulturno dediščino. Cilj je doseči ljudi, ki imajo običajno manj stika s kulturno dediščino.

2. Kulturna dediščina za trajnostno Evropo: pametne rešitve za povezano in trajnostno prihodnost

Evropska prestolnica pametnega turizma je nova pobuda EU, ki nagrajuje inovativen in pameten turizem v evropskih mestih. Leta 2019 bosta nosilca naziva mesti Helsinki in Lyon. Nagrada naj bi evropskim mestom ponujala platformo za sodelovanje in predstavitev zgodb o uspehu.

3. Kulturna dediščina za odporno Evropo: varovanje ogrožene dediščine

Po letu 2019 bo Skupno raziskovalno središče Komisije s projektom iRESIST+ razvilo nov pristop k podpori posodobitve obstoječih zgodovinskih objektov. S tem naj bi se pripomoglo k protipotresni zaščiti objektov in povečanju njihove energijske učinkovitosti.

4. Kulturna dediščina za inovativno Evropo: znanje in raziskave

EU bo še naprej podpirala razvoj specializiranih spretnosti in kompetenc ter izboljševala upravljanje in prenos znanja v sektorju kulturne dediščine, tudi s programom Erasmus+. Cilj je popisati spretnosti, ki jim grozi, da bodo šle v pozabo, zbrati statistične podatke, opredeliti poklicne profile in razviti okvire za ozaveščanje in pritegnitev mladih v poklice na področju kulturne dediščine.

5. Kulturna dediščina za močnejša svetovna partnerstva: krepitev mednarodnega sodelovanja

EU v okviru programa Obzorje 2020 vzpostavlja mednarodno mrežo za inovacije in diplomacijo na področju kulturne dediščine. Strokovno znanje EU bo tretjim državam pomagalo pri varstvu kulturne dediščine z usposabljanji in spodbujanjem razvoja inovativnih rešitev, prilagojenih različnim območjem (države evropskega sosedstva, Latinska Amerika, Afrika, Azija). 

Nova aplikacija za odkrivanje kulturnih znamenitosti

Na konferenci #EuropeForCulture, ki poteka 6. in 7. decembra, je Komisija predstavila tudi svojo novo mobilno aplikacijo Cultural Gems (kulturni biseri) ter podelila posebno nagrado eTwinning za kulturno dediščino. Zmagovalna projekta sta Monumental Europe in MATH 3.0 Amazing Trip through History, ki sta učencem omogočila, da z medkulturnimi in skupnimi projekti odkrivajo kulturno dediščino Evrope.

Cultural Gems je platforma, na kateri lokalne mestne skupnosti lahko prikažejo svoje skrite kulturne znamenitosti, obiskovalci in lokalni prebivalci pa lahko odkrijejo manj znane kulturne in ustvarjalne kraje. Ponuja interaktiven zemljevid, enostaven za uporabo, ki se osredotoča na kulturo in ustvarjalnost ter vsebuje vidike igrifikacije za pritegnitev uporabnikov. Aplikacija je rezultat obzornika kulturnih in ustvarjalnih mest, ki ga je Komisija uvedla leta 2017. Obzornik na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih podatkov primerja in ocenjuje uspešnost 168 mest v 30 evropskih državah. Tako obzornik kot mobilno aplikacijo je razvila notranja znanstvena služba Evropske komisije (Skupno raziskovalno središče), da bi lokalnim oblikovalcem politik pomagala uporabiti kulturo za spodbujanje inovacij, ustvarjanje delovnih mest in socialno kohezijo.

Ozadje

Cilj tega edinstvenega tematskega leta Junckerjeve Komisije je bil ozaveščati o družbenem in gospodarskem pomenu evropske kulturne dediščine. Prvi evropski okvir za ukrepanje na področju kulturne dediščine bo v naslednjih dveh letih usmerjal prizadevanja za promocijo in varstvo kulturne dediščine, zlasti s politikami in programi EU. Okvir je lahko tudi vir navdiha za regije in mesta ali organizacije in mreže s področja kulturne dediščine, ki želijo razviti lastne ukrepe. Oblikovan je bil na podlagi izmenjav z državami članicami EU, Evropskim parlamentom, organizacijami civilne družbe, kulturnimi subjekti in mednarodnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in UNESCO.

Več informacij

Evropski okvir za kulturno dediščino

Informativni pregled o evropskem okviru za kulturno dediščino

Informativni pregled o uvedbi aplikacije Cultural Gems

MEMO o aplikaciji Cultural Gems

IP/18/6661

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar