Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Koncentrationer: Kommissionen gör en bedömning av Apples förvärv av Shazam

Bryssel den 6 februari 2018

Europeiska kommissionen har godtagit en begäran från Frankrike, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Österrike om att göra en bedömning av Apples föreslagna förvärv av Shazam i enlighet med EU:s koncentrationsförordning Kommissionen anser att transaktionen kan hota att påverka konkurrensförhållandena inom EES negativt.

Apples föreslagna förvärv av Shazam uppfyller inte de tröskelvärden för omsättning som anges i EU:s koncentrationsförordning för koncentrationer som måste anmälas till kommissionen därför att de har en EU-dimension. Det anmäldes av Apple för kontroll enligt regelverket i Österrike, där transaktionen uppfyller de nationella tröskelvärdena för en koncentration.

Österrike lämnade in en begäran till kommissionen om hänskjutande enligt artikel 22.1 i EU:s koncentrationsförordning. Med stöd i denna bestämmelse kan medlemsstaterna uppmana kommissionen att undersöka en koncentration som inte har någon EU-dimension, men som påverkar handeln på den inre marknaden och hotar att påtagligt påverka konkurrensen inom de berörda medlemsstaternas territorium. Därefter anslöt sig Island Italien, Frankrike, Norge, Spanien och Sverige till begäran.

På grundval av de uppgifter som lämnats in av Österrike och de länder som anslutit sig till begäran, och utan att detta påverkar resultatet av denna fullständiga undersökning, anser kommissionen att att transaktionen kan få betydande negativa effekter på konkurrensen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommissionen drar också slutsatsen att den är den bäst lämpade myndigheten för att hantera transaktionens potentiella gränsöverskridande effekter.

Kommissionen kommer nu att uppmana Apple att anmäla transaktionen.

 

Bakgrund

Apple är ett amerikanskt globalt teknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer mobil kommunikation, medieapparater, bärbara musikspelare och persondatorer. Företaget säljer och levererar också digitalt innehåll online genom ''iTunes Store'', ''App Store'', ''iBookstore'' och ''Mac App Store'' samt tillhandahåller musik- och videoströmningstjänsten ''Apple Music''.

Shazam är en brittisk utvecklare och distributör av musikigenkänningsprogram för smarta telefoner, läsplattor och persondatorer.

Närmare upplysningar om transaktionen kommer att finnas på kommissionens webbplats förkonkurrensfrågor, i det offentliga ärenderegistret under ärendenummer M.8788.

 

IP/18/664

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar