Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съединените щати са най-големият доставчик на семена от соя за Европа: Вносът им в ЕС е скочил със 100 % *

Брюксел, 30 ноември 2018 r.

Днес Европейската комисия публикува последните данни относно вноса на семена от соя от Съединените щати в ЕС, които показват увеличение от 100 % в сравнение със същия период на миналата година. Понастоящем САЩ доставят повече от две трети от семената от соя, внасяни от Европейския съюз.

САЩ са се превърнали в основен доставчик на семена от соя за Европа, като достигат пазарен дял от 69 % в сравнение с 38 % за същия период през миналата година (от юли до края на ноември 2017 г.). През този период миналата година ЕС е внесъл 1 868 652 тона семена от соя от САЩ, a настоящият внос вече достига стойност от 3 722 860 тона. Това също така означава, че ЕС е несъмнено най-популярният избор за износа на семена от соя от САЩ (27 %), следван от Аржентина и Мексико (всяка от които има дял от 10 %).

След издаването на съвместната декларация на ЕС и САЩ от председателя Юнкер и президента Тръмп на 25 юли Европейската комисия започна редовно да публикува данни за вноса на соя в ЕС. Двете страни постигнаха съгласие да се увеличи търговията в няколко области и по отношение на няколко вида продукти, по-конкретно семената от соя.

Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви: „Поради разнообразието от други пазарни и климатични фактори европейското производство на протеинови култури не е достатъчно, за да посрещне нарастващото търсене. Самостоятелността на ЕС по отношение на соята възлиза на едва 5 % от нашите потребности. Поради това, въпреки че се стремим към по-нататъшно развитие на нашия потенциал за отглеждани в ЕС растителни протеини, ще продължим да внасяме семена от соя от нашите партньори, включително САЩ, които понастоящем са нашият основен доставчик.“ 

От днешния доклад е видно следното:

  • В сравнение с първите 22 седмици на пазарната 2017 година (от юли до края на ноември) вносът в ЕС на семена от соя от Съединените щати се е увеличил със 100 % на 3 722 860 тона;
  • По отношение на общия внос в ЕС на семена от соя пазарният дял на САЩ понастоящем е 69 % в сравнение с 38 % за същия период през миналата година. Това дава на САЩ значителна преднина пред Бразилия (25 %), вторият основен доставчик на ЕС, следвана от Канада (2 %), Парагвай (1 %) и Уругвай (1 %).

Контекст

ЕС внася около 14 милиона тона семена от соя годишно като източник на протеини за изхранване на животните ни, включително пилета, свине и едър рогат добитък, както и за производството на мляко. Със своите конкурентоспособни цени семената от соя от САЩ се оказват много привлекателен вариант за фураж за европейските вносители и потребители.

Данните, включени в публикувания днес доклад за семената от соя, са получени от Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури, която Европейската комисия стартира през юли 2017 г. с цел споделяне на пазарни данни и краткосрочни анализи, за да се гарантира по-голяма прозрачност. 

За повече информация 

 

Приложение

Графика 1

 

Графика 2

 

Графика 3

 

 * Актуализирано на 30.11.2018 г. в 23:25 ч.

IP/18/6641


Side Bar