Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa, ki varuje: Komisija poziva k nadaljnjemu ukrepanju za odpravo trgovine z ljudmi

Bruselj, 4. decembra 2018

Evropska komisija danes predstavlja drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi.

Poročilo pregleduje ukrepe, sprejete od leta 2015, izpostavlja glavne trende v trgovini z ljudmi ter opozarja na preostale izzive, ki jih morajo EU in države članice obravnavati prednostno.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal: „Današnje poročilo kaže, da sta zaščita pred trgovino z ljudmi in njeno preprečevanje možna le, če združimo moči. Kljub napredku na nekaterih področjih je nujno treba odpraviti kulturo nekaznovanja storilcev. Obsežne informacije o nacionalnih in transnacionalnih praksah, ki jih vsebuje današnje poročilo, kažejo, kje nas čaka delo, Komisija pa je pripravljena na vse možne načine podpreti ta prizadevanja.“

Koordinatorka EU za boj proti trgovini z ljudmi Myria Vassiliadou je dejala: „Ugotovitve iz tokratnega poročila so po eni strani spodbudne, po drugi pa zaskrbljujoče. Veliko smo dosegli, toda še naprej moramo stremeti k izkoreninjenju tovrstne kriminalitete. To dolgujemo žrtvam. Na ravni EU razpolagamo s pestrim naborom orodij, ki jih je mogoče takoj in v celoti izvajati, ter tako zagotoviti, da se nobena žrtev ne prezre.“

Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20 532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih. Trgovini z ljudmi so še vedno najbolj izpostavljene ženske in dekleta. Te predstavljajo 68 %, otroci pa 23 % registriranih žrtev. Najpogostejši namen trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje (56 %), na drugem mestu pa je izkoriščanje delovne sile (26 %). Raven pregona in obsodb je nizka, saj je bilo sporočenih 5 979 kazenskih postopkov in 2 927 obsodb, ter le 18 obsodb zaradi zavestne uporabe storitev, ki jih opravljajo žrtve. Poročilo opozarja na povečanje trgovine z ljudmi v državah članicah ter usmerjenost na mlajše žrtve in invalidne osebe. Opozarja tudi na uporabo interneta in družbenih medijev za novačenje žrtev ter povečano tveganje za trgovino z ljudmi v okviru migracij. 

Čeprav je dosežen nekolikšen napredek, zlasti pri čezmejnim sodelovanju (na primer pri skupnih prizadevanjih Europola in Eurojusta), se ta pojav še naprej razrašča. Zato Komisija izpostavlja številna prednostna področja, na katera se morajo države članice osredotočiti za učinkovit boj proti trgovini z ljudmi:

  •  boljše zbiranje podatkov: države članice bi morale izboljšati evidentiranje in registriranje podatkov, zlasti o spolu, starosti, oblikah izkoriščanja, državljanstvu žrtev in storilcev ter o pomoči in zaščiti;
  • boj proti kulturi nekaznovanja: pravila EU že omogočajo inkriminacijo tistih, ki zavestno uporabljajo storitve, ki jih opravljajo žrtve trgovine z ljudmi, in Komisija spodbuja države članice, naj te določbe prenesejo v svoje nacionalne zakonodaje;
  • spodbujanje usklajenega odziva: države članice bi morale še naprej krepiti transnacionalno sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodja, hkrati pa spodbujati sodelovanje s tretjimi državami;
  • zagotavljanje dostopa žrtev do pravnega varstva: države članice se spodbujajo, naj uveljavijo nacionalno zakonodajo z zagotavljanjem orodij za zgodnje odkrivanje žrtev, zagotavljanjem dostopa do odškodnine ter spodbujanjem ustreznega usposabljanja in krepitve zmogljivosti zadevnih strokovnjakov.

Komisija je od objave prvega poročila o napredku sprejela številne ukrepe za obravnavo trgovine z ljudmi in bo državam članicam še naprej pomagala pri njihovih prizadevanjih prek finančne podpore in operativnih ukrepov.

Ozadje

Trgovina z ljudmi je kršitev temeljnih pravic in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah jo izrecno prepoveduje. Direktiva EU o boju proti trgovini z ljudmi, ki je bila sprejeta leta 2011, je v obravnavo trgovine z ljudmi prinesla pristop, ki je osredotočen na žrtve in upošteva spol žrtve in potrebe otrok. Vzpostavila je trdne določbe o zaščiti žrtev ter pomoči in podpori zanje, pa tudi določbe o preprečevanju in pregonu samih kaznivih dejanj. V skladu z Direktivo morajo države članice poročati koordinatorju EU za boj proti trgovini z ljudmi, ta pa nato prispeva k polletnem poročilu Komisije o napredku.

Komisija je 4. decembra 2017 objavila sporočilo, v katerem je opisala svoje prednostne ukrepe za obravnavo trgovine z ljudmi. Današnje poročilo vključuje najnovejše informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi tega sporočila, ugotovitve iz njega pa se bodo upoštevale pri nadaljnjem izvajanju sporočila. Današnje poročilo vključuje tudi najnovejše informacije o uporabi pravil EU o dovoljenjih za prebivanje za žrtve trgovine z ljudmi (Direktiva 2004/81/ES). 

Več informacij

Drugo poročilo Komisije o napredku v boju proti trgovini z ljudmi (2018)

Delovni dokument služb Komisije

Študija: Zbiranje podatkov o trgovini z ljudmi v EU

Spletišče Komisije: Skupaj proti trgovini z ljudmi

 

IP/18/6639

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar