Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС за бъдещето: Комисията призовава лидерите да проправят пътя за споразумение за модерен, балансиран и справедлив бюджет на ЕС за бъдещето

Брюксел, 4 декември 2018 r.

Преди заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. Комисията прави преглед на постигнатия досега добър напредък в преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС и призовава лидерите да запазят набраната инерция.

Заседанието на Европейския съвет на 13—14 декември е ключов момент за консолидиране на постигнатия добър напредък и за предоставяне на насоки относно основните характеристики на бъдещата рамка. Целта на днешното съобщение е да се улеснят дискусиите между лидерите.

На 2 май Комисията представи предложение за модерен, балансиран и справедлив бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, определени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Това предложение бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет. На тази солидна основа преговорите между държавите членки напредваха много бързо при българското и австрийското председателство на Съвета.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Лидерите се споразумяха заедно за приоритетите на Съюза. Трябва да се уверим, че тези приоритети се финансират по подходящ начин в рамките на следващия дългосрочен бюджет, за да може да се превърнат в реалност. Обнадежден съм от мащабния напредък, постигнат до момента. Време е въз основа на този напредък лидерите да дадат необходимите политически насоки, които да проправят пътя за бързото постигане на споразумение по следващия дългосрочен бюджет.“

Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер каза: „Благодарение на отличната работа на българското и австрийското председателство вече е постигнат значителен напредък в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Успоредно с това работата в Европейския парламент също напредна. Нека запазим набраната инерция и да продължим да напредваме, като следваме политическата посока, която ще зададе Европейският съвет по-късно този месец.“

Лидерите следва да предоставят политически насоки по отношение на основните елементи на бъдещия дългосрочен бюджет:

  • Европа се нуждае от модерен и балансиран бюджет, който е тясно свързан с приоритетите на Съюза и дава конкретни отговори на днешните и бъдещите предизвикателства. Поради това Комисията предлага модернизиране на бюджета чрез увеличаване на финансирането в ключови области, като иновациите, цифровата икономика, действията в областта на климата и околната среда, миграцията и управлението на границите и сигурността, отбраната и външната дейност. В същото време политиката на сближаване и общата селскостопанска политика ще продължават да играят жизненоважна роля за бъдещето на Европа. При това предложение се постига точният баланс между трите широкообхватни области на разходи — селскостопанската и морската политика, политиката на сближаване и другите жизненоважни програми за бъдещето на Европа.
  • Следващият дългосрочен бюджет следва също да бъде опростен и по-прозрачен, така че заинтересованите страни да могат да извлекат максимална полза от него. Това поискаха Европейският парламент и Съветът, както и големи и малки бенефициери. Комисията се вслуша и предложи радикално опростен бюджет.
  • Друга основна характеристика на следващия бюджет на Европа следва да бъде гъвкавостта. За да може Европа да реагира бързо, решително и ефективно в бързо променящия се свят, се нуждаем от бюджет, който е дори по-гъвкав от сегашния. Ето защо гъвкавостта е в основата на предложенията на Комисията за следващия дългосрочен бюджет.
  • Накрая, бюджетът за периода след 2020 г. следва също бъде справедлив бюджет, който води до резултати, не само по отношение на разходите, но също така и от гледна точка на начина, по който той се финансира. С размер от 1,11 % от брутния национален доход на бъдещия Съюз от 27 държави членки, Комисията представи бюджет, който е едновременно амбициозен и реалистичен. Бюджет, в който се прилагат еднакви правила за всички и който все повече се финансира от източници, пряко свързани със стратегическите европейски политики.

Постигането на максимален напредък по бъдещия дългосрочен бюджет до срещата на върха в Сибиу на 9 май 2019 г. ще позволи приемането, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, на всеобхватно споразумение, включващо конкретни числа, най-късно на заседанието на Европейския съвет през октомври 2019 г.

Приемането на следващата многогодишна финансова рамка до края на 2019 г. ще гарантира, че новите програми ще бъдат готови и ще започнат да функционират до 1 януари 2021 г. Това ще създаде десетки хиляди работни места в областта на научните изследвания още през 2021 г. и много повече в икономиката като цяло, ще гарантира, че над 100 000 проекта по политиката на сближаване стартират навреме, ще даде възможност на 1 000 000 млади хора да се възползват от обмен по програмата „Еразъм“ и ще позволи на 40 000 младежи да участват в действия за солидарност в цяла Европа през 2021 г. Ще се подпомогнат стартиращите предприятия и малките и средните предприятия да реализират своите инвестиции, значително ще се засилят инвестициите и способностите в областта на отбраната и ще се допринесе за защитата на границите на ЕС срещу трафика, контрабандата и измамите.

За повече информация

Информационен документ (4 декември 2018 г.)

- Съобщение на Комисията — „Към бързо споразумение за дългосрочен бюджет за приоритетите на Европа (4 декември 2018 г.)

- Съобщение за медиите относно предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за следващия дългосрочен бюджет на Европа

Бюджет на ЕС за бъдещето

IP/18/6631

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar